Съдържание

Granaroma Ръководство за потребителя
Изтегли PDF|Печатам
Saeco logo
GranaromaРъководство за потребителя

Отстраняване на неизправности

Тази глава обобщава най-често срещаните проблеми с машината. Помощни видеоклипове и пълен списък с често задавани въпроси са налични на адрес www.saeco.com/care. Ако не можете да разрешите проблема, се свържете с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна. За данните за контакт вижте листовката с гаранция.
ПроблемПричинаРешение
Има известни остатъци от кафе в новата ми кафемашина.Тази машина е тествана с кафе.Въпреки че е почистена внимателно, в нея може да има остатъци от кафе. Въпреки това машината е абсолютно нова.
Тавичката за отцеждане се пълни бързо/винаги има известно количество вода в тавичката за отцеждане.Това е нормално. Машината използва вода за изплакване на вътрешния кръг и блока за приготвяне. Част от водата изтича от вътрешната система директно в тавичката за отцеждане.Изпразвайте тавичката за отцеждане всеки ден или веднага, щом червеният индикатор за пълна тавичка за отцеждане се покаже през капака на тавичката за отцеждане. Съвет: поставете чаша под чучура, за да съберете водата от изплакването, която излиза от него.
Иконата за изпразване на съда за отпадъци от кафе остава включена.Изпразнили сте съда за отпадъци от кафе, докато машината е била изключена от контакта, или сте го поставили обратно твърде бързо.Извадете съда за отпадъци от кафе, изчакайте поне 5 секунди, след което го поставете отново.
Машината ви подканва да изпразните съда за отпадъци от кафе, макар че не е пълен.Машината не е нулирала брояча последния път, когато сте изпразнили съда за утайка от кафе.Винаги изчаквайте около 5 секунди, преди да поставите обратно съда за утайка от кафе. По този начин броячът за шайбите кафе ще се нулира и броят шайби ще бъде преброен правилно.
Съдът за отпадъци от кафе е препълнен и иконата за изпразването му не се появява на дисплея. Извадили сте тавичката за отцеждане, без да изпразните съда за отпадъци от кафе.Когато изваждате тавичката за отцеждане, изпразвайте и съда за отпадъци от кафе, дори да съдържа само няколко шайби кафе. Това гарантира, че броячът за шайби кафе е нулиран и че броят шайби кафе се преброява правилно.
Не мога да извадя блока за приготвяне.Блокът за приготвяне не е в правилно положение.Нулирайте машината по следния начин: затворете вратичката за обслужване и върнете резервоара за вода обратно. Изключете и включете отново машината и изчакайте светлинните индикатори на иконите за напитки да светнат. Опитайте да извадите блока за приготвяне отново. Вижте глава „Изваждане и поставяне на блока за приготвяне“ за подробни инструкции.
Не мога да поставя блока за приготвяне.Блокът за приготвяне не е в правилно положение.Нулирайте машината по следния начин: затворете вратичката за обслужване и върнете резервоара за вода обратно. Оставете блока за приготвяне навън. Изключете машината и извадете щепсела от контакта. Изчакайте 30 секунди и след това включете отново машината в контакта, стартирайте я и изчакайте светлинните индикатори на иконите за напитки да светнат. След това поставете блока за приготвяне в правилно положение и го вкарайте обратно в машината. Вижте глава „Изваждане и поставяне на блока за приготвяне“ за подробни инструкции.
Кафето е воднисто.Блокът за приготвяне е мръсен или трябва да се смаже.Отстранете блока за приготвяне, изплакнете го под течаща вода и го оставете да изсъхне. След това смажете движещите се части.
Машината извършва процедура за саморегулиране. Тази процедура стартира автоматично при първата употреба на машината, когато преминете към друг тип кафе на зърна или след дълги период на неизползване.Пригответе първоначално 5 кафета, за да позволите на машината да извърши процедурата по саморегулиране.
Кафемелачката е настроена да мели твърде едро.Задайте по-ситна (по-ниска) настройка на кафемелачката. Пригответе 2 – 3 напитки, за да можете да усетите пълната разлика във вкуса.
Кафето не е достатъчно горещо.Зададената температура е твърде ниска.
user manual
Задайте температурата на максималната настройка.
Студената чаша намалява температурата на напитката. Затоплете предварително чашите, като ги изплакнете с гореща вода.
 Добавянето на мляко намалява температурата на напитката.Без значение дали добавяте топло или студено мляко, то винаги намалява температурата на кафето. Затоплете предварително чашите, като ги изплакнете с гореща вода.
Кафето не излиза или излиза бавно.Водният филтър AquaClean не е правилно подготвен за поставяне.Отстранете филтъра AquaClean и пуснете малко гореща вода. Ако това даде резултат, филтърът AquaClean не е бил правилно поставен. Поставете отново и активирайте филтъра AquaClean и следвайте всички стъпки в глава „Воден филтър AquaClean“.
След дълги периоди на неизползване трябва да приготвите водния филтър AquaClean за употреба отново и да пуснете 2 – 3 чаши гореща вода.
Водният филтър AquaClean е запушен.Сменяйте водния филтър AquaClean на всеки 3 месеца. Филтър, който е на повече от 3 месеца може да се запуши.
Кафемелачката е настроена да мели твърде ситно.Задайте по-едра (по-висока) настройка на кафемелачката. Обърнете внимание, че това ще повлияе на вкуса на кафето.
 Блокът за приготвяне е мръсен.Извадете блока за приготвяне и го изплакнете под течаща вода.
 Чучурът за кафе е мръсен.Почистете чучура за кафе и отворите му с инструмент за почистване на тръби или с игла.
Отделението за предварително смляно кафе е запушено
user manual
Изключете машината и извадете блока за приготвяне. Отворете капака на отделението за предварително смляно кафе и поставете дръжката на лъжица в него. Движете дръжката нагоре и надолу, докато задръстеното мляно кафе падне надолу.
Кръгът на машината е задръстен с накип.Почистете накипа от машината с препарат за премахване на накип на Philips. Винаги премахвайте накипа, когато машината ви подкани за това.
Млякото не се разпенва.Вътрешният капучинатор е мръсен или не е поставен правилно.Почистете вътрешния капучинатор и се уверете, че сте го позиционирали и поставили правилно.
Използваният вид мляко не е подходящ за разпенване.Различните видове мляко правят различно количество и качество на пяната.
Млякото се разплисква.Млякото, което използвате, не е достатъчно студено.Уверете се, че използвате студено мляко, току-що извадено от хладилника.
 Гъвкавата тръбичка за мляко не е свързана правилно.
user manual
Отворете вратичката на улея за наливане на кафе и проверете дали гъвкавата тръбичка за мляко е свързана изцяло с капучинатора. Имайте предвид, че капучинаторът и тръбичките за мляко може да са горещи. Оставете капучинатора и тръбичките да изстинат, преди да ги докосвате.
Капучинаторът и тръбичките за мляко не са чисти.Извадете и разглобете вътрешния капучинатор. Изплакнете всички части под течаща вода. За щателно почистване използвайте почистващия препарат на Philips за кръг за мляко и изпълнете процедурата Deep Milk Clean от менюто за почистване (user manual). Имайте предвид, че ако частите са били почистени в съдомиялна, може да се задръстят от частици храна или остатъци от почистващ препарат. Препоръчва се и визуална проверка дали не са запушени.
Съветваме ви да изпълнявате програмата HygieSteam всеки ден: 1) Натиснете „Clean\" („Почистване“) user manual на контролния панел. 2) Изберете „HygieSteam“. 3) Натиснете бутона за старт, за да започне процесът. След това потвърдете всички стъпки на дисплея.
Тръбичките за мляко са запушени.Винаги съхранявайте съда за мляко в хладилника без тръбичките за мляко. В тръбичките за мляко може да се натрупат остатъци от млякото и да запушат пътя на млякото през тях. Изплакнете тръбичките за мляко преди прибиране за съхранение.
Машината изглежда тече.Машината използва вода за изплакване на вътрешния кръг и блока за приготвяне. Тази вода изтича през вътрешната система директно в тавичката за отцеждане. Това е нормално.Изпразвайте тавичката за отцеждане всеки ден или веднага, щом индикаторът за пълна тавичка за отцеждане се покаже през капака на тавичката за отцеждане. Съвет: Поставете чаша под чучура, за да съберете водата от изплакването и за да намалите водата в тавичката за отцеждане.
Тавичката за отцеждане е препълнена и преляла, което кара машината да изглежда, че тече.Изпразвайте тавичката за отцеждане всеки ден или веднага, щом индикаторът за пълна тавичка за отцеждане се покаже през капака на тавичката за отцеждане.
Резервоарът за вода не е пъхнат докрай, изтича вода от него и в машината е засмукан въздух.Проверете дали водният резервоар е в правилното положение: извадете го и го поставете отново колкото се може по-навътре в машината.
Блокът за приготвяне е мръсен/запушен.Изплакнете блока за приготвяне.
Машината не е поставена върху хоризонтална повърхност.Поставете машината върху хоризонтална повърхност, за да може тавичката за отцеждане да не прелива и индикаторът за пълна тавичка за отцеждане да работи правилно.
Не мога да активирам водния филтър AquaClean и машината иска накипът да се почисти.Филтърът не е бил поставен или сменен навреме, след като екранът покаже напомнянето за AquaClean. Това означава, че машината вече не е напълно почистена от котлен камък. Първо почистете машината от накипа, след което поставете водния филтър AquaClean.
Новият воден филтър не пасва.Опитвате се да поставите друг филтър, който не е воден филтър AquaClean.Само водният филтър AquaClean пасва в машината.
Гуменият уплътнителен пръстен на водния филтър AquaClean не е на мястото си. Поставете обратно гумения уплътнителен пръстен на водния филтър AquaClean.
Машината издава силен шум.По време на работа е нормално машината да издава известен шум.Ако машината започне да издава друг вид шум, почистете блока за приготвяне и го смажете.
Водният филтър AquaClean не е подготвен правилно и сега в машината е засмукан въздух.Извадете водния филтър AquaClean от резервоара за вода и го пригответе за правилна употреба, преди да го върнете обратно. Вижте глава \"Воден филтър AquaClean\" за инструкции стъпка по стъпка.
Водният резервоар не е пъхнат докрай и сега в машината е засмукан въздух.Проверете дали водният резервоар е в правилното положение: извадете го и го поставете отново, като го бутнете колкото се може по-навътре в машината.

Общ преглед на машината