Съдържание

Granaroma Ръководство за потребителя
Изтегли PDF|Печатам
Saeco logo
GranaromaРъководство за потребителя

Почистване и поддръжка

Редовното почистване и поддръжка запазва машината в изрядно състояние и гарантира за дълго време кафе с добър вкус, с постоянен поток от кафе.
Направете справка с таблицата по-долу за детайлно описание на това кога и как да почиствате всички подвижни части на машината. Можете да намерите по-подробна информация и видеоинструкции на адрес www.saeco.com/care. Вижте фигура С за преглед на това кои части могат да се почистват в миялна машина.
Отделящи се частиКога да почистватеКак да почиствате
Блок за приготвянеЕжеседмичноИзвадете блока за приготвяне от машината. Изплакнете го под течаща вода.
Ежемесечно Почистете блока за приготвяне с таблетката на Philips за премахване на масло от кафе.
Система за мляко/вътрешен капучинатор След всеки ден употребаИзпълнете програмата HygieSteam в менюто за почистване. Изберете HygieSteam в менюто за почистване и следвайте инструкциите на екрана. Избършете с влажна кърпа металната тръбичка за мляко отвън, преди да я поставите в държача за тръбичката за мляко.
ЕжеседмичноИзвадете и разглобете вътрешния капучинатор (вижте „Почистване на вътрешния капучинатор под течаща вода“). Изплакнете всички части под течаща вода с малко течен препарат за миене.
ЕжемесечноИзпълнете процедурата Deep Milk Clean с почистващия препарат на Philips за кръг за мляко. Изберете Deep Milk Clean в менюто за почистване и следвайте инструкциите на екрана. Посетете www.saeco.com/care за подробни видеоинструкции.
Съд за млякоЕжеседмично
user manual
user manual
Разглобете съда за мляко и издърпайте топчето с помощта на щифта от тръбичката за мляко. Измийте всички части на съда за мляко под течаща вода или в съдомиялна.
Съд HygieSteam (държач на тръбичката за мляко)Всяка седмица или когато машината ви напомни
user manual
user manual
Махнете съда HygieSteam от машината и свалете капака на HygieSteam. Изпразнете съда HygieSteam и измийте съда и капака под течаща вода или в съдомиялна машина. Оставете съда и капака да изсъхнат на въздух и ги върнете в машината.
Отделение за предварително смляно кафеПроверявайте ежеседмично дали отделението за предварително смляно кафе не е задръстено.
user manual
Изключете машината от контакта и извадете блока за приготвяне. Отворете капака на отделението за предварително смляно кафе и поставете дръжката на лъжица в него. Движете дръжката нагоре и надолу, докато задръстеното мляно кафе падне надолу. Посетете www.saeco.com/care за подробни видеоинструкции.
Съд за отпадъци от кафеИзпразнете съда за утайка от кафе, когато машината ви подкани. Почиствайте я ежеседмично.Извадете съда за утайка от кафе, докато машината е включена. Изплакнете под течаща вода с малко течен миещ препарат или почистете в съдомиялна машина. Предният панел на съда за отпадъци от кафе (фиг. А18) не е подходящ за миене в съдомиялна машина.
Тавичка за отцеждане
user manual
Изпразвайте тавичката за отцеждане всеки ден или веднага, щом червеният индикатор за пълна тавичка за отцеждане се покаже през тавичката за отцеждане. Почиствайте тавичката за отцеждане ежеседмично.
user manual
Отстранете тавичката за отцеждане и я изплакнете под течаща вода с малко течен миещ препарат. Можете също да измиете тавичката за отцеждане и капака ѝ в съдомиялна машина. Предният панел на съда за отпадъци от кафе (фиг. А18) не е подходящ за миене в съдомиялна машина.
Смазване на модула за приготвянеНа всеки 2 месеца Смазвайте блока за приготвяне с включената смазка.
Воден резервоарЕжеседмичноИзплакнете водния резервоар под течаща вода
Предна част на машинатаЕжеседмичноПочиствайте с неабразивна кърпа

Почистване на блока за приготвяне

Редовното почистване на блока за приготвяне предпазва от задръстване на вътрешните кръгове с остатъци от кафе. Посетете www.saeco.com/care за помощни видеоклипове относно това как да изваждате, поставяте и почиствате блока за приготвяне.

Почистване на блока за приготвяне под течаща вода

1 Извадете блока за приготвяне.
user manual
2 Изплакнете обилно блока за приготвяне с вода. Внимателно почистете горния филтър на блока за приготвяне.
3 Оставете блока за приготвяне да изсъхне на въздух, преди да го поставите обратно. Не подсушавайте блока за приготвяне с кърпа, за да предотвратите събирането на влакна в него.

Почистване на блока за приготвяне с таблетките за премахване на масло от кафе

Използвайте само таблетки на Phillips за премахване на масло от кафе.
1 Натиснете иконата за почистване user manual и използвайте стрелките нагоре и надолу, за да изберете Brew group clean (Почистване на блока за приготвяне).
2 Докоснете иконата OK, за да потвърдите, и след това следвайте инструкциите на екрана.

Смазване на блока за приготвяне

За да подобрите производителността на машината, препоръчваме да смазвате блока за приготвяне на всеки 2 месеца, за да сте сигурни, че подвижните части ще продължат да се движат плавно.
user manual
1 Нанесете тънък слой смазка по буталото (сивата част) на блока за приготвяне.
user manual
2 Нанесете тънък слой смазка около оста (сивата част) в долната част на блока за приготвяне.
user manual
3 Нанесете тънък слой смазка по водещите релси от двете страни.

Програми за почистване на вътрешния капучинатор

Машините имат три програми за почистване на вътрешния капучинатор:
- HygieSteam Shot: машината изпуска пара през вътрешния капучинатор, за да го изплакне бързо.
user manual
user manual
user manual
- HygieSteam: машината почиства щателно вътрешната система за мляко чрез пара. Уверете се, че съдът HygieSteam е правилно сглобен и монтиран към машината. Поставете тръбичката за мляко в държача за тръбичката и следвайте инструкциите на екрана.
- Deep Milk Clean: Изпълнете процедурата Deep Milk Clean с почистващия препарат на Philips за кръг за мляко за щателно почистване на вътрешната система за мляко.

Почистване на вътрешния капучинатор под течаща вода

user manual
1 Отворете вратичката на вътрешния капучинатор.
user manual
2 Извадете вътрешния капучинатор, като го издърпате надолу.
user manual
3 Разглобете вътрешния капучинатор, като издърпате долната част от горната част.
user manual
4 Разглобете всички части и ги почистете под течаща вода.
5 Сглобете отново вътрешния капучинатор.
user manual
6 За да поставите обратно вътрешния капучинатор, поставете го в изправено положение, за да се уверите, че отворите са подравнени с двете тръбички на машината. След това придвижете вътрешния капучинатор нагоре, докато не се фиксира правилно на място.
7 Затворете вратичката.
Посетете www.saeco.com/care за подробни видеоинструкции.

Общ преглед на машината