Съдържание

Granaroma Ръководство за потребителя
Изтегли PDF|Печатам
Saeco logo
GranaromaРъководство за потребителя

Приготвяне на напитки

Общи стъпки

1 Напълнете резервоара за вода с чешмяна вода, а отделението за кафе на зърна – със зърна кафе.
2 Поставете малкия щепсел в гнездото на гърба на машината. Пъхнете щепсела в контакта.
3 Натиснете бутона за вкл./изкл., за да включите машината.
- Машината започва да загрява и изпълнява автоматичния цикъл на изплакване.
- Кафе машината е готова за използване, когато всички индикаторни светлини в иконата за напитки светят непрестанно.
user manual
4 Поставете чаша под чучура за кафе. Плъзнете чучура нагоре или надолу, за да регулирате височината му спрямо размера на чашата, която използвате.

Приготвяне на кафе на зърна

user manual
user manual
1 За да приготвите кафе, докоснете иконата на избраната от вас напитка или докоснете иконата More Drinks (Допълнителни напитки).
user manual
user manual
user manual
- Сега можете да регулирате напитката според личния си вкус. Използвайте стрелките за нагоре и надолу, за да регулирате силата на кафето. Натиснете иконата OK, ако искате да регулирате още настройки.
2 Натиснете бутона \"start/stop\" user manual (старт/стоп) по всяко време, за да започнете приготвянето на избраната напитка.
3 За да спрете наливането на кафе, преди машината да е приключила, натиснете бутона за старт/стоп user manual отново.
user manual За да приготвите 2 кафета едновременно, докоснете иконата за напитката два пъти или изберете иконата 2x, като превъртите съответната лента.
user manual Не използвайте карамелизирани или ароматизирани зърна кафе.

Приготвяне на напитки с мляко

1 Напълнете резервоара за вода с чешмяна вода, а отделението за кафе на зърна – със зърна кафе.
user manual
2 Развийте капака на съда за мляко и налейте мляко в него. След това поставете металната тръбичка за мляко в съда.
За оптимални резултати винаги използвайте мляко, което току-що е извадено от хладилника.
user manual
3 Прикрепете гъвкавата тръбичка за мляко към капучинатора.
user manual
user manual
4 Докоснете иконата на избраната от вас млечна напитка или докоснете иконата More Drinks (Допълнителни напитки), за да изберете различна напитка.
user manual
- Сега можете да регулирате настройките на напитката според своите предпочитания.
5 Натиснете бутона за user manual старт/стоп.
- За някои конкретни напитки машината пуска първо млякото, а после – кафето. За други напитки е обратното, машината пуска първо кафето, а после – млякото.
- За да спрете наливането на кафе, преди машината да е наляла предварително зададеното количество, натиснете бутона за старт/стоп user manual отново.
6 За да спрете наливането на цялата напитка (мляко и кафе), преди машината да е приключила, натиснете и задръжте бутона за старт/стоп user manual.
7 Веднага след отделянето на млякото се извършва HygieSteam Shot (Хигиенизиращо изпускане на пара). Машината форсира пара през вътрешната система за мляко, за да я изплакне бързо.

Приготвяне на кафе от предварително смляно кафе

![ ](509745)
1 Наклонете капачето и изсипете една мерителна лъжица предварително смляно кафе в съответното отделение за кафе.
user manual
2 След като изберете напитка, използвайте стрелките за нагоре и надолу, за да изберете предварително смляно кафе. След това натиснете бутона \"start/stop\" user manual старт/стоп.
Забележка: Ако изберете предварително смляно кафе, не можете да настройвате силата на кафето и/или да приготвяте повече от една напитка едновременно.

Пускане на гореща вода

user manual
1 Уверете се, че вътрешният капучинатор е правилно монтиран към машината.
2 Поставете чаша под чучура
user manual
3 Докоснете иконата More Drinks (Допълнителни напитки) и превъртете надолу менюто, за да изберете Hot water (Гореща вода).
user manual
4 Използвайте стрелките за нагоре и надолу, за да регулирате количеството гореща вода или температурата според предпочитанията си.
5 Натиснете бутона за user manual старт/стоп.
6 За да спрете наливането на гореща вода, преди машината да е приключила, натиснете бутона за старт/стоп user manual отново.

Общ преглед на машината