Съдържание

Granaroma Ръководство за потребителя
Изтегли PDF|Печатам
Saeco logo
GranaromaРъководство за потребителя

Воден филтър AquaClean

Вашата машина е активирана за AquaClean. Можете да поставите водния филтър AquaClean в резервоара за вода, за да запазите вкуса на кафето си. Той също така намалява нуждата от почистване на накипа, като намалява натрупването на варовик в машината ви. Можете да закупите воден филтър AquaClean от местен или онлайн търговец или упълномощени сервизни центрове.

Индикацията за състоянието на филтъра AquaClean

Когато AquaClean е активен, състоянието на филтъра AquaClean винаги е видимо на екрана като процент.
- Ако състоянието на филтъра AquaClean е 10% или по-малко, екранът показва съобщение в продължение на 2 секунди всеки път, когато включите машината. Това съобщение ви съветва да закупите нов филтър.
- Ако състоянието на филтъра е 0%, машината ще ви помоли да смените филтъра AquaClean всеки път, когато включите машината.

Активиране на водния филтър AquaClean (5 мин.)

user manual Машината не засича автоматично дали в резервоара за вода е поставен филтър. Следователно трябва да активирате всеки нов филтър AquaClean, който поставяте, в менюто Clean (Почистване).
Когато машината спре да показва съобщението за активиране на филтър, все още можете да активирате филтъра AquaClean, но първо ще трябва да почистите накипа от машината.
user manual Машината трябва да е напълно почистена от накип, преди да започнете да използвате водния филтър AquaClean.
Преди да активирате водния филтър AquaClean, трябва да го подготвите, като го накиснете във вода, както е описано по-долу. Ако не го направите, в машината може да влезе въздух вместо вода, което създава много шум и пречи на машината да приготвя кафе.
1 Докоснете иконата за почистване user manual и използвайте стрелките нагоре и надолу, за да изберете AquaClean.
2 Натиснете иконата OK, за да потвърдите.
3 Докоснете отново иконата OK, когато се появи екранът за активация. Следвайте инструкциите на екрана.
![ ](396575)
4 Разклатете филтъра около 5 секунди.
user manual
5 Потопете филтъра наобратно в кана със студена вода и го разклатете/притиснете.
user manual
6 Пъхнете филтъра вертикално върху връзката за филтъра в резервоара за вода. Натиснете го надолу до най-ниската възможна точка.
7 Напълнете водния резервоар с прясна вода и го поставете обратно в машината.
8 Поставете купа под чучура.
9 Натиснете бутона за старт/стоп user manual, за да започнете процеса по активиране.
10 От чучура се излива гореща вода в продължение на 1 минута.
11 Филтърът вече е успешно активиран.

Смяна на водния филтър AquaClean (5 мин)

След като през филтъра изтекат 95 литра вода, той ще спре да работи. Индикаторът за състояние на AquaClean пада до 0%, за да ви напомни да смените филтъра. Докато индикаторът за състояние на AquaClean се показва на дисплея, можете да смените филтъра, без преди това да трябва да отстранявате накип от машината. Ако не смените водния филтър AquaClean навреме, индикаторът на AquaClean се изключва след определено време. В този случай пак можете да замените филтъра, но първо ще трябва да почистите накипа от машината.
Когато индикаторът за състояние на AquaClean падне до 0% или когато машината ви напомни да смените филтъра AquaClean:
1 извадете стария воден филтър AquaClean.
2 поставете новия филтър и го активирайте, както е описано в глава „Активиране на водния филтър AquaClean (5 мин)“.
user manual Сменяйте водния филтър AquaClean поне на всеки 3 месеца, дори ако машината все още не показва, че е необходима смяна.

Общ преглед на машината