Съдържание

Granaroma Ръководство за потребителя
Изтегли PDF|Печатам
Saeco logo
GranaromaРъководство за потребителя

Персонализиране на напитки

Машината ви позволява да регулирате настройките за дадена напитка според предпочитанията си и да съхраните настроената напитка в личен профил. Различните профили имат различни цветове.

Приготвяне на напитки с функцията CoffeeMaestro

Вашата машина предлага възможност да избирате вкусови профили, вместо да регулирате поотделно всички настройки с функцията CoffeeEqualizer. Можете да избирате между Delicato, Intenso и Forte. За да изберете вкусов профил CoffeeMaestro:
user manual
user manual
1 Докоснете иконата на избраната от вас напитка или докоснете иконата More Drinks (Допълнителни напитки), за да изберете различна напитка.
user manual
2 Докоснете иконата CoffeeMaestro многократно.
3 Натиснете OK, за да потвърдите избора си.
Основните настройки на напитката се регулират съответно.
4 Натиснете бутона за старт/стоп user manual, за да започнете приготвянето на напитката.

Функция CoffeeEqualizer

След избора на напитка функцията CoffeeEqualizer се активира автоматично. Можете да използвате стрелките за нагоре и надолу, за да регулирате следните настройки:
user manual
1 Сила на аромата
2 Количество кафе
3 Количество мляко
4 Количество вода
5 Температура на напитката
6 Количество пяна
7 Може да решите и дали да приготвите 1 или 2 чаши
8 Количество кафе за термочаша (само за определени модели)
Забележка: От избраната от вас напитка зависи кои настройки можете да регулирате.

Избор на профил

Можете да изберете профил и да запазите рецепта, като използвате иконата за user manual профили.
user manual
1 Натиснете иконата за профили user manual няколко пъти, за да изберете един от цветните профили. Всички профили са с различен цвят.
2 Изберете напитка, като докоснете една от бързите икони за напитки или като докоснете иконата More Drinks (Допълнителни напитки).
3 Регулирайте настройките на напитката според своя любим вкус.
4 Натиснете бутона за старт/стоп user manual, за да приготвите напитката, която сте избрали
- Вашите нови настройки ще бъдат съхранени в цветния профил, който сте избрали.
user manual Винаги можете да възстановите фабричните настройки на машината.

Профил на гост

Машината е снабдена с профил на гост. Когато е избран профилът на гост, иконата за профили е изключена. Когато изберете този профил, все още можете да променяте настройките според предпочитанията си, но приготвените рецепти няма да бъдат съхранени.

Допълнителна доза (ExtraShot)

Машината ви дава възможността да добавите допълнителна доза Ристрето към своето кафе и млечни напитки, например ако желаете по-силно кафе.
1 Поставете чаша под чучура.
user manual
user manual
2 Докоснете една от бързите икони за напитки, за да изберете напитка, или докоснете иконата More Drinks (Допълнителни напитки), за да изберете друга напитка.
user manual
3 Използвайте стрелката нагоре, за да зададете силата до най-високото ниво, и изберете функцията ExtraShot.
4 Натиснете иконата OK, ако искате да промените другите настройки. След това натиснете бутона за старт/стоп user manual, за да започнете приготвянето на напитката.
5 За да спрете наливането на напитката, преди машината да е приключила, натиснете отново бутона за старт/стоп user manual.
user manual Когато изберете функцията ExtraShot, не може да приготвите повече от едно кафе едновременно.

Общ преглед на машината