Съдържание

Granaroma Ръководство за потребителя
Изтегли PDF|Печатам
Saeco logo
GranaromaРъководство за потребителя

Изваждане и поставяне на блока за приготвяне

Посетете www.saeco.com/care за подробни видеоинструкции как да изваждате, поставяте и почиствате блока за приготвяне.

Изваждане на блока за приготвяне от машината

1 Изключете машината.
user manual
2 Извадете резервоара за вода и отворете вратичката за обслужване.
user manual
user manual
3 Натиснете дръжката с надпис PUSH (Натисни), и издърпайте от мястото за хващане на блока за приготвяне, за да го отстраните от машината.
user manual Когато изваждате блока за приготвяне от машината, уверете се, че сте изпразнили тавичката за отцеждане и съда за отпадъци от кафе.

Поставяне на блока за приготвяне обратно

user manual Преди да плъзнете блока за приготвяне обратно в машината, се уверете, че е в правилното положение.
user manual
1 Проверете дали блокът за приготвяне е в правилно положение. Стрелката върху жълтия цилиндър отстрани на блока за приготвяне трябва да е подравнена с черната стрелка и N.
user manual
- Ако не са подравнени, натиснете надолу лоста, докато влезе в контакт с основата на блока за приготвяне.
user manual
user manual
2 Плъзнете блока за приготвяне обратно в машината по водещите релси отстрани, докато се фиксира на мястото си с щракване. Не натискайте бутона PUSH (НАТИСНИ).
3 Затворете сервизната вратичка и върнете водния резервоар обратно.

Общ преглед на машината