Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Назад

Отстраняване на неизправности

Не се засмуква вода от резервоара на моята машина за еспресо Saeco

Когато не се засмуква вода от водния резервоар на вашата машина за еспресо Saeco, това се дължи на въздух в машината, който блокира подаването на вода. Вижте по-долу как можете да разрешите това.Водният резервоар не е напълно поставенВъзможно е водният резервоар да не е поставен правилно в машината, при което не се засмуква вода.
•    За еспресо машини с воден резервоар в предната част на машината се уверете, че водният резервоар е натиснат докрай назад, за да е сигурно, че е добре поставен.
•    За еспресо машини с воден резервоар в горната част на машината се уверете, че в зоната под водния резервоара няма замърсявания, частици или кафени зърна.
Отстраняване на въздухСледвайте стъпките по-долу, за да премахнете въздуха от вашата еспресо машина:
1.    Изключете машината
2.    Изпразнете водния резервоар и свалете водния филтър AquaClean (или друг воден филтър)
3.    Напълнете водния резервоар с вода и го поставете обратно на мястото му
4.    Включете отново машината. Когато машината е загряла, изберете гореща вода и източете 2 – 3 чаши гореща вода

Ако използвате воден филтър AquaClean, следвайте тези допълнителни стъпки, за да сте сигурни, че филтърът е подготвен и монтиран правилно за употреба:
1.    Разклатете водния филтър AquaClean за 5 секунди
2.    Задръжте филтъра с горната част надолу в контейнер/купа с вода, докато спрат да излизат въздушни мехурчета
3.    Поставете филтъра обратно във водния резервоар и напълнете водния резервоар с вода
4.    Рестартирайте машината и я изключете и включете отново
5.    Изберете гореща вода и източете 2 – 3 чаши гореща вода

Моля, имайте предвид, че: Ако сте използвали водния филтър AquaClean в продължение на повече от 3 месеца, сменете филтъра, тъй като може да е запушен.
Улеят за изливане на гореща вода е запушен (машини с Panarello/класическа приставка за разпенване на мляко)Когато улеят за изливане на гореща вода е запушен, отстранете външната част на приставката panarello/класическата приставка за разпенване на мляко и проверете дали улеят е запушен с варовик (бели частици в улея или около него).
Ако има натрупване на варовик, използвайте някакъв разтвор за отстраняването му.

Ако тези решения не разрешават проблема, моля, свържете се с нас за допълнителна помощ.

Полезни връзки

Назад