Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Назад

Отстраняване на неизправности

Моята машина за еспресо Saeco не се включва

Ако вашата машина за еспресо Saeco не работи, моля, намерете възможните причини и решения по-долу.Главният превключвател отзад не е поставен в положение ON (ВКЛ.)Повечето от нашите машини за еспресо Saeco имат превключвател, който можете да включите и изключите, разположен на задната страна на машината. Уверете се, че този превключвател е зададен на ВКЛ., когато искате да го използвате.Захранващият кабел не е добре свързанУверете се, че захранващият кабел е правилно поставен в машината и в захранващия електрически контакт. Ако все още не работи, опитайте друг захранващ контакт. 

Ако все още имате проблеми с машината за еспресо, моля, свържете се с нас за допълнителна помощ.

Полезни връзки

Назад