Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Назад

Отстраняване на неизправности

Не мога да регулирам настройката на мелачката на машината

За да регулирате настройките на мелачката на вашата машина за еспресо Saeco, следвайте стъпките по-долу.Регулиране на настройките на мелачкатаМожете да регулирате настройките на мелачката, като използвате бутона за настройка за смилане в контейнера за зърна. В зависимост от вашата машина може да се наложи да използвате ключа за регулиране (дръжката на лъжицата за предварително смляно кафе).
1.    Поставете чаша под улея за изливане на кафе.
2.    Натиснете бутона "Espresso", за да приготвите кафе.
3.    Когато мелачката започне да смила, за машини, за които е необходим инструмент; трябва първо да поставите ключа за регулиране на мелачката върху копчето (вижте изображение 1), след което натиснете надолу копчето и го завъртете наляво или надясно. За машини, за които не е необходим инструмент, може да натиснете копчето надолу с ръка и да го завъртите наляво или надясно (вижте изображение 2).
4.    Завъртете го един прорез наляво или надясно, за да регулирате настройката. За обозначаване на настройката за смилане на машината ще има цифри или точки. По-малка точка = по-малък размер на частиците. По-малка цифра = по-малък размер на частиците
5.    Пригответе 2 – 3 чаши кафе, за да опитате разликата. SAS (Saeco адаптиране на сензора) трябва да направи подходящите корекции на времето, през което се върти мелачката, за да гарантира смилането на точното количество кафе за оптимална доза еспресо.
Регулиране на настройките на мелачката за машина за еспресо Saeco
Регулиране на настройките на мелачката за машина за еспресо Saeco

Полезни връзки

Назад