Table of contents

Granaroma Deluxe User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Granaroma DeluxeUser Manual

Wi-Fi

Tento spotrebič je sieťové zariadenie v súlade nariadením (EÚ) č. 801/2013, ktoré je určené na trvalé pripojenie k sieti s parametrami 2,4 GHz, 802.11 b/g/n.

Prehľad zariadenia