Table of contents

Granaroma Deluxe User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Granaroma DeluxeUser Manual

Úvod

Blahoželáme vám k nákupu plne automatického kávovaru Saeco! Ak chcete plne využívať výhody online podpory poskytovanej spoločnosťou Saeco, môžete zaregistrovať vaše zariadenie pomocou ovládacieho panela prostredníctvom vstavaného pripojenia Wi-Fi, prípadne na stránke www.saeco.com/MyCoffeeMachine.
Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte samostatnú brožúru s bezpečnostnými informáciami a uschovajte si ju na neskoršie použitie.
Plne automatický kávovar Saeco ponúka rozšírené možnosti prostredníctvom pripojenia k sieti Wi-Fi.
Zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi ponúka používateľovi tieto funkcie:
- sťahovanie pravidelných aktualizácií softvéru na vylepšenie používateľského prostredia,
- možnosť využiť funkciu obchodu (ak je vo vašej krajine k dispozícii),
- prepojenie zariadenia s účtom Amazon na doplnenie príslušenstva (ak je služba vo vašej krajine k dispozícii),
- pripojenie k domácemu zariadeniu Alexa a využívanie hlasového ovládania (ak je vo vašej krajine k dispozícii).
Poznámka: Toto zariadenie bolo preskúšané na príprave kávy. Napriek tomu, že bolo dôkladne prečistené, môžu sa v ňom nachádzať zvyšky kávy. Ručíme vám však za to, že je úplne nové.

Zapnutie kávovaru

Ťuknite na ikonu zapnutia a postupujte podľa pokynov na ovládacom paneli.
user manual
user manual Pri prvej inštalácii pripojte zariadenie a aktualizujte ho. Manuálne pravidelne kontrolujte dostupnosť aktualizácií.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

user manual Pripojte kávovar k domácej sieti Wi-Fi s parametrami 2,4 GHz, 802.11 b/g/n.
user manual Pripojenie kávovaru k domácej sieti Wi-Fi vám poskytne vylepšenie používateľského prostredia.
user manual Zaistite, aby sa kávovar a smerovač Wi-Fi nachádzali v primeranej vzdialenosti od seba.
Pri pripájaní kávovaru k sieti Wi-Fi postupujte podľa nasledujúcich krokov.
user manual
1 Ťuknite na ikonu Nastavenia user manual a prejdením prstom zľava doprava vyhľadajte ikonu Wi-Fi.
2 Ťuknite na ikonu Wi-Fi.
3 Podľa pokynov na obrazovke pripojte zariadenie k sieti Wi-Fi.
Teraz ste pripravení využívať všetky užitočné funkcie.
user manual Zariadenie vykoná automatický cyklus vypláchnutia pri zapnutí a vypnutí pomocou hlasového ovládania a aj v prípade, že sa zariadenie dlhšie nepoužívalo a vyplo sa. Uistite sa, že zariadenie sa nachádza v bezpečnom prostredí.

Špeciálne funkcie

Špeciálna funkciaÚčel
user manual
S funkciou CoffeeMaestro si môžete prispôsobiť kávu výberom vopred nastaveného chuťového profilu (Delicato, Intenso, Forte) nápoja namiesto toho, aby ste sami menili nastavenia.
user manual
Funkcia HygieSteam automaticky vyčistí systém na mlieko a odstráni mikroorganizmy: túto funkciu používajte po príprave cappuccina alebo iných mliečnych nápojov.
user manual
Náš odolný mlynček je vyrobený zo 100 % keramiky, vďaka čomu je výnimočne tvrdý a presný. Vďaka 12-stupňovému nastaveniu si ho môžete prispôsobiť podľa chuti.
user manual
Riadiaci panel údržby vám poskytuje užitočný prehľad o zariadení a prináša vám informácie o stave, upozorní vás napríklad na končiacu životnosť filtra AquaClean.

Príprava nápojov

Všeobecný postup

Ak chcete pripraviť nápoj, postupujte podľa niekoľkých jednoduchých krokov.
user manual
1 Zásobník na vodu naplňte vodou z vodovodu a násypku na kávové zrná naplňte zrnkovou kávou.
2 Pod výškovo nastaviteľný výpust na dávkovanie položte jednu alebo dve šálky. Posunutím dávkovacieho výpustu nahor alebo nadol prispôsobíte jeho výšku veľkosti šálky alebo pohára, ktorý používate.
3 Ťuknutím na ikonu nápojov user manual vstúpte do ponuky „Nápoje“. Prejdite prstom zľava doprava a ťuknutím vyberte požadovaný nápoj.
- Ťuknite na ikonu „2x“, ak chcete pripraviť dve šálky. Zariadenie automaticky vykoná dva cykly mletia za sebou pri vybratých nápojoch.
user manual Ikona „2x“ nie je k dispozícii pre všetky nápoje.
4 Po výbere nápoja môžete posúvaním nastaviteľných stĺpcov prstom nahor a nadol upraviť nastavenia podľa svojich preferencií.
5 Spustite prípravu vybratého nápoja ťuknutím na ikonu spustenia/zastavenia user manual.
user manual Nepoužívajte karamelizované alebo ochutené kávové zrná.

Podpora týkajúca sa parametrov nápojov

Ak chcete získať ďalšie informácie o konkrétnom parametri nápoja, stlačte a 3 sekundy podržte príslušnú položku.
user manual

Príprava mliečnych nápojov

Ak chcete pripraviť mliečne nápoje, postupujte podľa niekoľkých jednoduchých krokov.
user manual
1 Zásobník na vodu naplňte vodou z vodovodu a násypku na kávové zrná naplňte zrnkovou kávou.
2 Odskrutkujte veko zásobníka na mlieko a zásobník na mlieko naplňte mliekom.
Na dosiahnutie optimálnych výsledkov vždy používajte mlieko vybraté priamo z chladničky.
3 Pružnú trubičku na mlieko pripojte k napeňovaču mlieka.
4 Do zásobníka vložte kovovú trubičku na mlieko.
5 Ťuknite na ikonu Nápoje user manual, prechádzajte položkami a vyberte ikonu mliečneho nápoja podľa vlastného výberu.
6 Posúvaním nastaviteľných stĺpcov prstom nahor a nadol môžete podľa svojich požiadaviek upraviť nastavenia.
7 Stlačením ikony spustenia/zastavenia user manual môžete kedykoľvek spustiť prípravu vybratého nápoja.
- Pri konkrétnych nápojoch zariadenie najprv vypustí mlieko a potom kávu. Pri niekoľkých iných nápojoch prebehnú tieto kroky v opačnom poradí, zariadenie najprv vypustí kávu a potom mlieko.
- Dávkovanie mlieka môžete ukončiť pred vypustením vopred nastaveného množstva stlačením ikony spustenia/zastavenia user manual.
- Ak chcete zastaviť dávkovanie celého nápoja (mlieka a kávy) ešte pred skončením prípravy v zariadení, stlačte a podržte ikonu spustenia/zastavenia user manual.
user manual Bezprostredne po dávkovaní mlieka sa vykoná funkcia „HygieSteam Shot“ (Dávka pary na prečistenie). Zariadenie vháňa do vnútorného systému na mlieko paru, aby ho rýchlo vypláchlo. Kovová časť trubičky na mlieko môže byť z tohto dôvodu horúca. Aby ste predišli riziku popálenia, nechajte ju najprv vychladnúť.
Tip: Pri príprave mliečnych nápojov môžete použiť aj bežné mlieko v škatuli. Vložte kovovú trubičku na mlieko priamo do škatule s mliekom.

Príprava kávy z predmletej kávy

Ak chcete pripraviť kávu z mletej kávy, postupujte podľa niekoľkých jednoduchých krokov.
user manual
1 Otvorte veko priehradky na mletú kávu a nasypte do nej jednu odmerku predmletej kávy. Potom veko zavrite.
2 Ťuknite na ikonu Nápoje user manual, prejdite prstom zľava doprava a vyberte si nápoj.
3 Ťuknite na ikonu user manual predmletej kávy.
4 Posúvaním nastaviteľných stĺpcov prstom nahor a nadol môžete podľa svojich požiadaviek upraviť nastavenia.
5 Spustite prípravu vybratého nápoja ťuknutím na ikonu spustenia/zastavenia user manual.
user manual Pri výbere predmletej kávy nemožno upraviť intenzitu kávy ani pripravovať viac nápojov naraz.

Dávkovanie horúcej vody

user manual
1 Uistite sa, že vnútorný speňovač mlieka je správne pripojený k zariadeniu.
2 Pod výpust položte šálku.
user manual
3 Ťuknite na položku „Horúca voda“.
user manual
4 Posúvaním nastaviteľných stĺpcov nahor a nadol môžete podľa potreby upraviť množstvo horúcej vody alebo jej teplotu.
5 Stlačte ikonu spustenia/zastavenia user manual.
6 Dávkovanie horúcej vody môžete predčasne ukončiť opätovným stlačením ikony spustenia/zastavenia user manual.

Prispôsobenie

Zariadenie vám umožňuje upraviť nastavenia nápoja podľa vašich želaní a uložiť upravený nápoj do osobného profilu. Môžete si vybrať vlastnú ikonu a vlastný názov profilu.

Zrýchlenie prípravy s funkciou CoffeeMaestro

Okrem úpravy všetkých jednotlivých nastavení pomocou funkcie CoffeeMaestro ponúka vaše zariadenie možnosť výberu chuťových profilov. Môžete si vybrať spomedzi možností Delicato, Intenso a Forte. Výber chuťového profilu funkcie CoffeeMaestro:
user manual
1 Ťuknite na ikonu požadovaného nápoja.
user manual
2 Opakovane ťukajte na ikonu funkcie CoffeeMaestro.
- Hlavné nastavenia daného nápoja sa teraz upravili podľa vášho výberu.
3 Spustite prípravu nápoja ťuknutím na ikonu spustenia/zastavenia user manual.

Prispôsobenie nápoja pomocou funkcie CoffeeEqualizer Touch

Po výbere nápoja sa funkcia CoffeeEqualizer Touch aktivuje automaticky, čím vám umožní upraviť nastavenia nápoja. Dlhým stlačením každej z položiek na displeji aktivujete funkciu pomocníka a získate ďalšie informácie.
Pomocou funkcie CoffeeEqualizer Touch môžete upraviť tieto nastavenia:
1 Intenzita vône
2 Množstvo kávy
3 Množstvo mlieka
4 Množstvo vody
5 Teplota nápoja
6 Množstvo peny
7 Navyše sa môžete rozhodnúť, či pripraviť 1 alebo 2 šálky
8 Poradie dávkovania kávy a mlieka
Poznámka: Nastavenia, ktoré možno upraviť, závisia od vybratého nápoja.

Uloženie obľúbených nápojov do profilu

Zariadenie vám umožňuje upraviť nastavenia nápoja podľa vašich želaní a uložiť upravený nápoj do osobného profilu. Pomocou profilov si môžete vybrať profil a uložiť recept.
Pomocou ikony profilu user manual si môžete vytvoriť profil a pridať nápoj.
user manual
1 Ťuknite na ikonu profilu user manual v hlavnej ponuke.
user manual
2 Ťuknite na ikonu znamienka plus.
3 Zadajte svoje meno a vyberte si obľúbenú ikonu.
4 Všetko je pripravené na pridanie nápoja. Ťuknite na ikonu požadovaného nápoja.
5 Prispôsobte si nápoj pomocou funkcie CoffeeEqualizer Touch alebo funkcie CoffeeMaestro.
user manual
6 Ťuknite na ikonu „Uložiť do profilu“ a uložte ho do svojho osobného profilu.

Funkcia Extra shot (ExtraShot)

Zariadenie ponúka možnosť pridať do kávy alebo mliečnych nápojov ešte dávku kávy Ristretto – napríklad ak chcete, aby bola káva silnejšia.
1 Pod výpust položte šálku.
user manual
2 Nápoj vyberte ťuknutím na niektorú z ikon na prípravu nápojov jediným dotykom.
user manual
3 Posunutím nastavovacieho stĺpca nahor nastavte najvyššiu úroveň intenzity a vyberte funkciu ExtraShot.
4 Potom spustite prípravu nápoja ťuknutím na ikonu spustenia/zastavenia user manual.
5 Dávkovanie nápoja môžete predčasne ukončiť opätovným ťuknutím na ikonu spustenia/zastavenia user manual.
user manual Ak si vyberiete prípravu nápoja pomocou funkcie ExtraShot, v jednom cykle možno pripraviť iba jednu kávu.
user manual Funkcia na prípravu extra silnej kávy nie je k dispozícii pri všetkých nápojoch.

Prehľad zariadenia