Table of contents

Granaroma Deluxe User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Granaroma DeluxeUser Manual

Vodný filter AquaClean

Vaše zariadenie môže používať filter AquaClean. Na zachovanie chuti kávy možno do zásobníka na vodu vložiť vodný filter AquaClean. Filter navyše obmedzuje usadzovanie vodného kameňa v zariadení a tým aj nutnosť odstraňovania vodného kameňa. Vodný filter AquaClean si môžete kúpiť u miestneho predajcu alebo online, prípadne v autorizovaných servisných strediskách.

Signalizácia stavu filtra AquaClean

Stav filtra AquaClean sa vždy zobrazuje v percentách v ponuke „Stav“.
- Ak má stav filtra AquaClean hodnotu 10 % a menej, pri každom zapnutí zariadenia sa po dobu dvoch sekúnd na displeji zobrazí hlásenie. Toto hlásenie odporúča kúpu nového filtra.
- Ak má stav filtra hodnotu 0 %, zariadenie vás pri každom zapnutí požiada o výmenu filtra AquaClean.

Aktivácia vodného filtra AquaClean (5 min)

user manual Zariadenie nedokáže automaticky zistiť, že ste do zásobníka na vodu umiestnili filter. Preto musíte každý nainštalovaný nový vodný filter AquaClean aktivovať pomocou ponuky „Stav“.
user manual Filter AquaClean možno aktivovať aj potom, čo zariadenie prestane zobrazovať hlásenie o aktivácii filtra. V takom prípade je však potrebné najprv vykonať odstránenie vodného kameňa.
user manual Zariadenie treba pred začatím používania vodného filtra AquaClean úplne zbaviť vodného kameňa.
Vodný filter AquaClean treba podľa nasledujúceho popisu pred aktiváciou pripraviť jeho namočením. Ak to neurobíte, do zariadenia sa namiesto vody môže dostať vzduch a spôsobiť nadmerný hluk, zariadenie pritom nebude schopné pripraviť kávu.
1 Ťuknite na ikonu „Stav“ a prejdením prstom zľava doprava vyberte položku „AquaClean“.
2 Keď sa zobrazí obrazovka aktivácie, výber potvrďte opätovným ťuknutím na ikonu user manual. Postupujte podľa pokynov na displeji.

Výmena vodného filtra AquaClean (5 min)

Keď filtrom pretečie 95 litrov vody, filter prestane fungovať. Údaj o stave filtra AquaClean klesne na hodnotu 0 %, čím upozorní na nutnú výmenu filtra. Ak ste nevymenili vodný filter AquaClean včas, môžete ho vymeniť, najprv však musíte zo zariadenia odstrániť vodný kameň.
Keď údaj o stave filtra AquaClean klesne na hodnotu 0 % alebo keď vás zariadenie upozorní na nutnosť výmeny filtra AquaClean:
1 vyberte starý vodný filter AquaClean.
2 založte nový filter a aktivujte ho podľa popisu v kapitole „Aktivácia vodného filtra AquaClean (5 min)“.
user manual Vodný filter AquaClean vymieňajte aspoň každé 3 mesiace, aj keď zariadenie ešte nesignalizuje, že sa vyžaduje výmena.

Prehľad zariadenia