Table of contents

Granaroma Deluxe User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Granaroma DeluxeUser Manual

Ovládací panel

Prehľad všetkých ikon nájdete na obrázku B. Ďalej sa uvádzajú popisy.
user manual
B1 On/off icon (Ikona zapnutia/vypnutia)
B2 Drinks (Nápoje)
B3 Drinks menu (Ponuka nápojov)
B4 Personal profiles (Osobné profily)
B5 Machine settings (Nastavenia zariadenia)
B6 Status menu (Stavová ponuka)
B7 Obchod
B8 Start/stop user manual icon (Ikona spustenia/zastavenia)

Prehľad zariadenia