Table of contents

Granaroma Deluxe User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Granaroma DeluxeUser Manual

Vyberanie a vkladanie varnej zostavy

Prejdite do ponuky „Stav“ na obrazovke a vyberte položku „Čistenie varnej zostavy“ alebo navštívte adresu www.saeco.com/care, kde nájdete podrobné inštruktážne video s postupom vybratia, vloženia a vyčistenia varnej zostavy.

Vybratie varnej zostavy zo zariadenia

user manual
1 Vyberte zásobník na vodu a otvorte servisné dvierka.
user manual
user manual
2 Stlačte rukoväť PUSH, potiahnite varnú zostavu za držadlo a vytiahnite ju zo zariadenia.
user manual Ak vyberiete varnú zostavu zo zariadenia, nezabudnite vyprázdniť podnos na odkvapkávanie a zásobník na pomletú kávu.

Vloženie varnej zostavy

user manual Pred vložením varnej zostavy späť do zariadenia skontrolujte, či je zostava v správnej polohe.
user manual
1 Skontrolujte, či je varná zostava v správnej polohe. Šípka na žltom valci na boku varnej zostavy musí byť zarovnaná s čiernou šípkou a s písmenom N.
user manual
- Ak nie sú zarovnané, zatlačte páčku smerom nadol, kým sa nebude dotýkať základne varnej zostavy.
user manual
user manual
2 Varnú zostavu zasúvajte späť do zariadenia pomocou vodiacich líšt po bokoch, až kým s cvaknutím nezapadne na miesto. Nestláčajte tlačidlo PUSH.
3 Zatvorte servisné dvierka a vložte zásobník na vodu na miesto.

Prehľad zariadenia