Table of contents

Granaroma Deluxe User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Granaroma DeluxeUser Manual

Úprava nastavení zariadenia

Väčšinu nastavení zariadenia môžete upraviť ťuknutím na ikonu user manual a postupovaním podľa zobrazených pokynov.
V prípade záujmu o online podporu (časté otázky, videá atď.) nasnímajte kód QR na obálke tohto návodu alebo navštívte stránku www.saeco.com/care

Výber tvrdosti vody

user manual Odporúčame vám upraviť nastavenie tvrdosti vody podľa úrovne tvrdosti vody vo vašej oblasti, aby ste dosiahli optimálnu prevádzku a dlhšiu životnosť zariadenia. Navyše sa tým vyhnete nutnosti príliš častého odstraňovania vodného kameňa zo zariadenia. Predvolené nastavenie tvrdosti vody je 4: tvrdá voda.
Otestujte tvrdosť vody pomocou testovacieho prúžku priloženého v balení a určite tvrdosť vody vo vašej oblasti:
user manual
1 Prúžok na testovanie tvrdosti vody ponorte do vody z vodovodu na 1 sekundu.
user manual
2 Počkajte 1 minútu. Počet štvorčekov, ktoré na testovacom pásiku sčerveneli vyjadruje tvrdosť vody.
Nastavenie zariadenia na správnu tvrdosť vody:
1 Ťuknite na ikonu Nastavenia user manual, prechádzajte položkami zľava doprava a vyberte možnosť „Tvrdosť vody“.
user manual
2 Vyberte úroveň tvrdosti vody. Počet červených štvorčekov vybratých na displeji má zodpovedať počtu červených štvorčekov na testovacom prúžku.
3 Po nastavení správnej tvrdosti vody potvrďte hodnotu ťuknutím na ikonu user manual.

Úprava nastavení mletia

Nastavenia intenzity kávy môžete zmeniť pomocou regulátora nastavenia mletia vnútri zásobníka na kávové zrná. Čím nižšie nastavenie mletia vyberiete, tým jemnejšie sa kávové zrná namelú a tým silnejšia bude káva. Môžete si vybrať z 12 rôznych nastavení mletia.
Zariadenie sa nastavilo a vy si môžete z kávových zŕn pripraviť kávu s tou najlepšou chuťou. Preto vám odporúčame, aby ste nemenili nastavenie mletia, kým nepripravíte 100 až 150 šálok kávy (približne mesiac používania).
user manual Musíte pripraviť 2 až 3 nápoje, aby ste si mohli naplno vychutnať rozdiel.
user manual Regulátor nastavenia mletia neotáčajte naraz o viac ako jeden výrez, aby ste predišli poškodeniu mlynčeka.
1 Ťuknite na ikonu nastavení user manual v hlavnej ponuke.
2 Ťuknite na možnosť „Mlynček“.
3 Pozrite si inštruktážne video.

Obnovenie výrobných nastavení

Zariadenie ponúka možnosť kedykoľvek obnoviť výrobné nastavenia.
1 Ťuknite na ikonu nastavení user manual.
2 Prechádzajte prstom zľava doprava a vyberte položku „Výrobné nastavenia“. Výber potvrďte ťuknutím na ikonu user manual.
- Nastavenia sa práve obnovujú.
user manual Tieto výrobné nastavenia sa obnovia na predvolené hodnoty: tvrdosť vody, pohotovostný režim, jas zobrazenia, zvuk*,* osvetlenie vpredu, profily, meranie/jednotky, nastavenia domovskej obrazovky, prihlasovacie údaje do siete Wi-Fi, predvoľby aktualizácie softvéru, prihlasovacie údaje Saeco, prihlasovacie údaje Amazon.

Prehľad zariadenia