Съдържание

Xelsis Deluxe Ръководство за потребителя
Изтегли PDF|Печатам
Saeco logo
Xelsis DeluxeРъководство за потребителя

Процедура по премахване на накип

Използвайте само препарат за премахване на накип на Philips. В никакъв случай не трябва да използвате препарат за премахване на накип, който съдържа сярна киселина, солна киселина, сулфаминова или оцетна киселина (оцет), тъй като може да повреди кръга за вода в машината и няма да разтвори накипа изцяло. Неизползването на препарат за премахване на накип Philips ще направи гаранцията невалидна. Непочистването на накип от уреда също ще направи гаранцията невалидна. Можете да купите препарат за премахване на накип на Philips от местен или онлайн търговец или от оторизираните сервизни центрове.
1 Когато машината ви подкани да премахнете накипа, докоснете иконата за потвърждение user manual, за да стартирате премахването. За да стартирате премахване на накип без подкана от машината, натиснете иконата „Status“ (Състояние) и изберете „Descale“ (Премахване на накип).
user manual
2 Извадете тавичката за отцеждане, съда за отпадъци от кафе и съда HygieSteam, изпразнете ги и ги върнете на местата им.
3 Извадете резервоара за вода и го изпразнете. След това премахнете филтъра AquaClean.
user manual
4 Излейте цялата бутилка препарат за премахване на накип на Philips в резервоара за вода и го напълнете до нивото CALC CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ НА НАКИП). След това поставете водния резервоар обратно в машината.
5 Поставете голям съд (1,5 л) под чучура за кафе.
user manual
user manual
6 Уверете се, че съдът HygieSteam е правилно сглобен и монтиран към машината. Поставете тръбичката за мляко в държача й.
7 Следвайте инструкциите на екрана, за да започнете процедурата по премахване на накип. Процедурата по премахване на накип продължава около 30 минути и се състои от цикъл на премахване на накип и цикъл на изплакване.
8 След приключването на цикъла за премахване на накип трябва да изплакнете резервоара за вода и водния кръг. Следвайте инструкциите на екрана.
9 Поставете нов воден филтър AquaClean в резервоара за вода и го активирайте.
Съвет: Използването на филтъра AquaClean намалява нуждата от премахване на накип!

Какво да правите, ако процедурата по премахване на накип бъде прекъсната

Можете да излезете от процедурата по премахване на накип, като натиснете иконата за вкл./изкл. на контролния панел. Ако процедурата за премахване на котлен камък бъде прекъсната, преди да е напълно завършена, може да остане малко течност за отстраняване на котлен камък в резервоара за вода или във водния кръг. В този случай направете следното:
1 Изпразнете и изплакнете старателно резервоара за вода.
2 Напълнете резервоара за вода с прясна вода до обозначението за ниво CALC CLEAN (ПРЕМАХВАНЕ НА НАКИП) и включете отново машината. Машината ще загрее и ще изпълни автоматичен цикъл на изплакване.
3 Преди да приготвяте каквито и да било напитки, изпълнете ръчен цикъл на изплакване. За да изпълните цикъл на ръчно изплакване, най-напред изсипете половин резервоар гореща вода и след това пригответе 2 чаши предварително смляно кафе, без да добавяте мляно кафе.
Забележка: Ако процедурата по премахване на накип не е завършила, машината ще поиска извършване на нова такава процедура възможно по-скоро.

Общ преглед на машината