Съдържание

Xelsis Deluxe Ръководство за потребителя
Изтегли PDF|Печатам
Saeco logo
Xelsis DeluxeРъководство за потребителя

Почистване и поддръжка

Вашата машина ще ви съветва кога да извършвате почистване и поддръжка.
Редовното почистване и поддръжка запазва машината в изрядно състояние и гарантира за дълго време кафе с добър вкус, с постоянен поток от кафе.
Направете справка с таблицата по-долу за детайлно описание на това кога и как да почиствате всички подвижни части на машината. Можете да намерите по-подробна информация и видеоинструкции на адрес www.saeco.com/care. Вижте фигура С за преглед на това кои части могат да се почистват в миялна машина.
ЕлементКога да почистватеКак да намерите в контролния панел/
Филтър AquaCleanКогато машината поиска или на всеки три месеца.СЪСТОЯНИЕ (STATUS->CLEANING (ПОЧИСТВАНЕ)->AQUACLEAN (AQUACLEAN). Следвайте стъпките, за да активирате филтъра AquaClean.
user manual Машината не засича автоматично дали в резервоара за вода е поставен филтър. Следователно трябва да активирате всеки нов филтър AquaClean, който поставяте, в менюто „Състояние“.
user manual Машината трябва да е напълно почистена от котлен камък, преди да започнете да използвате филтъра AquaClean.
user manual Сменяйте филтъра AquaClean поне на всеки 3 месеца дори ако машината все още не показва, че е необходима смяна.
Блок за приготвянеЕжеседмичноSTATUS (СЪСТОЯНИЕ) -> PERFORMANCE (РАБОТА) ->BREW GROUP CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ НА БЛОКА ЗА ПРИГОТВЯНЕ). Следвайте стъпките, за да извадите и почистите блока за приготвяне.
user manual
user manual Преди да плъзнете блока за приготвяне обратно в машината, се уверете, че е в правилното положение. Стрелката върху жълтия цилиндър отстрани на блока за приготвяне трябва да е подравнена с черната стрелка и N.
Ежемесечно STATUS (СЪСТОЯНИЕ) -> PERFORMANCE (РАБОТА) ->COFFEE OIL REMOVAL (ОТСТРАНЯВАНЕ НА МАСЛО ОТ КАФЕ). Следвайте стъпките от процеса на самопочистване, за да премахнете автоматично остатъците от масло от кафе от блока за приготвяне.
Система за мляко/вътрешен капучинатор След всеки ден употребаSTATUS (СЪСТОЯНИЕ) ->HYGIESTEAM (HYGIESTEAM). Следвайте стъпките от процеса на самопочистване, за да почистите системата за мляко. Избършете с влажна кърпа металната тръбичка за мляко отвън, преди да я поставите в държача за тръбичката за мляко.
ЕжеседмичноИзвадете и разглобете вътрешния капучинатор. Изплакнете всички части под течаща вода с малко течен препарат за миене.
ЕжемесечноСЪСТОЯНИЕ -> HYGIESTEAM -> DEEP MILK CLEAN. Следвайте стъпките от процеса на самопочистване, за да почистите системата за мляко.
Съд за млякоЕжеседмично
user manual
user manual
Разглобете съда за мляко и издърпайте топчето с помощта на щифта от тръбичката за мляко. Измийте всички части на съда за мляко под течаща вода или в съдомиялна.
Съд HygieSteam (държач на тръбичката за мляко)Всяка седмица или когато машината ви напомни
user manual
user manual
Махнете съда HygieSteam от машината и свалете капака на HygieSteam. Измийте съда HygieSteam и капака под течаща вода.
Отделение за предварително смляно кафеПроверявайте ежеседмично дали отделението за предварително смляно кафе не е задръстено
user manual
Изключете машината от контакта и извадете блока за приготвяне. Отворете капака на отделението за предварително смляно кафе и поставете дръжката на лъжица в него. Движете дръжката нагоре и надолу, докато задръстеното мляно кафе падне надолу. Посетете www.saeco.com/care за подробни видеоинструкции.
Съд за отпадъци от кафеИзпразнете съда за утайка от кафе, когато машината ви подкани. Почиствайте го веднъж седмичноИзвадете съда за утайка от кафе, докато машината е включена. Изплакнете го под течаща вода с малко течен миещ препарат.
Тавичка за отцеждане
user manual
Изпразвайте тавичката за отцеждане всеки ден или веднага, щом червеният индикатор за пълна тавичка за отцеждане се покаже през тавичката за отцеждане. Почиствайте тавичката за отцеждане веднъж седмично
user manual
Отстранете тавичката за отцеждане и я изплакнете под течаща вода с малко течен миещ препарат.
Смазване на модула за приготвянеНа всеки 2 месецаСмазвайте блока за приготвяне с включената смазка. Посетете www.saeco.com/careза подробни видеоинструкции.
Воден резервоарЕжеседмичноИзплакнете водния резервоар под течаща вода.
Предна част на машинатаЕжеседмичноПочиствайте с неабразивна кърпа.
Премахване на котлен камък от машинатаКогато машината поиска да премахнете котлен камъкSTATUS (СЪСТОЯНИЕ) -> (ПРЕМАХВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК). Следвайте стъпките за премахване на котлен камък от машината. Когато е необходимо премахване на котлен камък, машината ще поиска да го премахнете, натиснете иконата „OK“ за стартиране и следвайте стъпките.

Почистване на блока за приготвяне

Редовното почистване на блока за приготвяне предпазва от задръстване на вътрешните кръгове с остатъци от кафе. Отидете в менюто „Status“ (Състояние) на екрана и изберете „Brew group clean“ (Почистване на блока за приготвяне) или посетете www.saeco.com/care за видеоклипове за поддръжка относно това как да премахвате, поставяте и почиствате блока за приготвяне.

Почистване на блока за приготвяне под течаща вода

1 Докоснете иконата за състояние и превъртете, за да изберете „Brew group clean“ (Почистване на блока за приготвяне).
2 Докоснете иконата за потвърждение user manual, за да потвърдите, и след това следвайте инструкциите на екрана.

Почистване на блока за приготвяне с таблетките за премахване на масло от кафе

Използвайте само таблетки на Phillips за премахване на масло от кафе.
1 Докоснете иконата за състояние и превъртете, за да изберете „Brew group clean“ (Почистване на блока за приготвяне).
2 Докоснете иконата за потвърждение user manual, за да потвърдите, и след това следвайте инструкциите на екрана.

Смазване на блока за приготвяне

За да подобрите производителността на машината, препоръчваме да смазвате блока за приготвяне на всеки 2 месеца, за да сте сигурни, че подвижните части ще продължат да се движат плавно.
user manual
1 Нанесете тънък слой смазка по буталото (сивата част) на блока за приготвяне.
user manual
2 Нанесете тънък слой смазка около оста (сивата част) в долната част на блока за приготвяне.
user manual
3 Нанесете тънък слой смазка по водещите релси от двете страни.

Програми за почистване на вътрешния капучинатор

user manual Машините ви уведомяват кога да почистите вътрешния капучинатор.
Машината има три програми за почистване на вътрешния капучинатор:
- HygieSteam Shot: по време на приготвянето на напитка с мляко, машината автоматично изпуска пара през вътрешния капучинатор, за да го изплакне бързо.
user manual
user manual
user manual
- HygieSteam: машината почиства щателно вътрешната система за мляко чрез пара. Уверете се, че съдът HygieSteam е правилно сглобен и монтиран към машината. Поставете тръбичката за мляко в държача за тръбичката и следвайте инструкциите на екрана.
- Deep Milk Clean: Изпълнете процедурата Deep Milk Clean с почистващия препарат на Philips за кръг за мляко за щателно почистване на вътрешната система за мляко.

Почистване на вътрешния капучинатор под течаща вода

user manual
1 Отворете вратичката на вътрешния капучинатор.
user manual
2 Извадете вътрешния капучинатор, като го издърпате надолу.
user manual
3 Разглобете вътрешния капучинатор, като издърпате долната част от горната част.
user manual
4 Разглобете всички части и ги почистете под течаща вода.
5 Сглобете отново вътрешния капучинатор.
user manual
6 За да поставите обратно вътрешния капучинатор, поставете го в изправено положение, за да се уверите, че отворите са подравнени с двете тръбички на машината. След това придвижете вътрешния капучинатор нагоре, докато не се фиксира правилно на място.
7 Затворете вратичката.
Посетете www.saeco.com/care за подробни видеоинструкции.

Общ преглед на машината