Съдържание

Xelsis Deluxe Ръководство за потребителя
Изтегли PDF|Печатам
Saeco logo
Xelsis DeluxeРъководство за потребителя

Воден филтър AquaClean

Вашата машина е активирана за AquaClean. Можете да поставите водния филтър AquaClean в резервоара за вода, за да запазите вкуса на кафето си. Той също така намалява нуждата от почистване на накипа, като намалява натрупването на варовик в машината ви. Можете да купите воден филтър AquaClean от местен или онлайн търговец или от упълномощени сервизни центрове.

Индикацията за състоянието на филтъра AquaClean

Състоянието на филтъра AquaClean е винаги видимо в менюто „Status“ (Състояние) като процент.
- Ако състоянието на филтъра AquaClean е 10% или по-малко, екранът показва съобщение в продължение на 2 секунди всеки път, когато включите машината. Това съобщение ви съветва да закупите нов филтър.
- Ако състоянието на филтъра е 0%, машината ще ви помоли да смените филтъра AquaClean всеки път, когато включите машината.

Активиране на водния филтър AquaClean (5 мин.)

user manual Машината не засича автоматично дали в резервоара за вода е поставен филтър. Следователно трябва да активирате всеки нов воден филтър AquaClean, който поставяте, в менюто „Status“ (Състояние).
user manual Когато машината спре да показва съобщението за активиране на филтър, все още можете да активирате водния филтър AquaClean, но първо ще трябва да премахнете накипа от машината.
user manual Машината трябва да е напълно почистена от накип, преди да започнете да използвате водния филтър AquaClean.
Преди да активирате водния филтър AquaClean, трябва да го подготвите, като го накиснете във вода, както е описано по-долу. Ако не го направите, в машината може да влезе въздух вместо вода, което създава много шум и пречи на машината да приготвя кафе.
1 Докоснете иконата за състояние и превъртете от ляво надясно, за да изберете „AquaClean“.
2 Докоснете отново иконата за потвърждение user manual, когато се появи екранът за активация. Следвайте инструкциите на екрана.

Смяна на водния филтър AquaClean (5 мин)

След като през филтъра изтекат 95 литра вода, той ще спре да работи. Индикаторът за състояние на AquaClean пада до 0%, за да ви напомни да смените филтъра. Ако не смените навреме водния филтър AquaClean, ще имате възможност да го смените, но първо трябва да премахнете накипа от машината.
Когато индикаторът за състояние на AquaClean падне до 0% или когато машината ви напомни да смените филтъра AquaClean:
1 извадете стария воден филтър AquaClean.
2 поставете новия филтър и го активирайте, както е описано в глава „Активиране на водния филтър AquaClean (5 мин)“.
user manual Сменяйте водния филтър AquaClean поне на всеки 3 месеца, дори ако машината все още не показва, че е необходима смяна.

Общ преглед на машината