Съдържание

Xelsis Deluxe Ръководство за потребителя
Изтегли PDF|Печатам
Saeco logo
Xelsis DeluxeРъководство за потребителя

Контролен панел

Тази машина за еспресо има два варианта. Контролните им панели изглеждат различно, но всички икони работят по един и същ начин. Вижте фигури В и C за общ преглед на всички икони. По-долу можете да намерите описанията.
user manual
B1 Off icon (B1 Икона за изключване)
C1 On/off icon (C1 Икона за включване/изключване)
B2/C2 Drinks (B2/C2 Напитки)
B3/C3 Drinks menu (B3/C3 Меню за напитки)
B4/C4 Personal profiles (B4/C4 Персонални профили)
B5/C5 Зърна
B6/C6 Machine settings (B6/C6 Настройки на машината)
B7/C7 Status menu (B7/C7 Меню за състояние)
B8/C8 Магазин
B9/C9 Start/stop icon (B9/C9 Икона за старт/стоп user manual)

Общ преглед на машината