Съдържание

Xelsis Deluxe Ръководство за потребителя
Изтегли PDF|Печатам
Saeco logo
Xelsis DeluxeРъководство за потребителя

Отстраняване на неизправности

Тази глава обобщава най-често срещаните проблеми с машината. Помощни видеоклипове и пълен списък с често задавани въпроси са налични на адрес www.saeco.com/care. Ако не можете да разрешите проблема, се свържете с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна. За данните за контакт вижте листовката с гаранция.
Има известни остатъци от кафе в новата ми кафемашина.Тази машина е тествана с кафе.Въпреки че е почистена внимателно, в нея може да има остатъци от кафе. Въпреки това машината е абсолютно нова.
Машината е в режим DEMO (ДЕМОНСТРАЦИЯ).Задържали сте натисната иконата за готовност повече от 8 секунди.Изключете и включете отново машината от главния превключвател от задната страна на машината.
Тавичката за отцеждане се пълни бързо/винаги има известно количество вода в тавичката за отцеждане.Това е нормално. Машината използва вода за изплакване на вътрешния кръг и блока за приготвяне. Част от водата изтича от вътрешната система директно в тавичката за отцеждане.
user manual
Изпразвайте тавичката за отцеждане всеки ден или веднага, щом червеният индикатор за пълна тавичка за отцеждане се покаже през капака на тавичката за отцеждане. Съвет: поставете чаша под чучура, за да съберете водата от изплакването, която излиза от него.
Иконата за изпразване на съда за отпадъци от кафе остава включена.Изпразнили сте съда за отпадъци от кафе, докато машината е била изключена от контакта, или сте го поставили обратно твърде бързо.Извадете съда за отпадъци от кафе, изчакайте поне 5 секунди, след което го поставете отново.
Машината ви подканва да изпразните съда за отпадъци от кафе, макар че не е пълен.Машината не е нулирала брояча последния път, когато сте изпразнили съда за утайка от кафе.Винаги изчаквайте около 5 секунди, преди да поставите обратно съда за утайка от кафе. По този начин броячът за шайбите кафе ще се нулира и броят шайби ще бъде преброен правилно.
Съдът за отпадъци от кафе е препълнен и иконата за изпразването му не се появява на дисплея. Извадили сте тавичката за отцеждане, без да изпразните съда за отпадъци от кафе.Когато изваждате тавичката за отцеждане, изпразвайте и съда за отпадъци от кафе, дори да съдържа само няколко шайби кафе. Това гарантира, че броячът за шайби кафе е нулиран и че броят шайби кафе се преброява правилно.
Не мога да извадя блока за приготвяне.Блокът за приготвяне не е в правилно положение.Нулирайте машината по следния начин: затворете сервизната вратичка. Изключете машината, а после отново я включете. След това изчакайте машината, докато стане готова за използване. Опитайте да извадите блока за приготвяне отново.
Не мога да поставя блока за приготвяне.Блокът за приготвяне не е в правилно положение.Нулирайте машината по следния начин: затворете сервизната вратичка. Оставете блока за приготвяне навън. Изключете машината и извадете щепсела от контакта. Изчакайте 30 секунди и след това отново включете машината в контакта, включете я и изчакайте, докато машината стане готова за използване. След това поставете блока за приготвяне в правилно положение и го вкарайте обратно в машината.
Кафето е воднисто.Блокът за приготвяне е мръсен или трябва да се смаже.Отстранете блока за приготвяне, изплакнете го под течаща вода и го оставете да изсъхне. След това смажете движещите се части.
Машината извършва процедура за саморегулиране. Тази процедура стартира автоматично при първата употреба на машината, когато преминете към друг тип кафе на зърна или след дълги период на неизползване.Пригответе първоначално 5 кафета, за да позволите на машината да извърши процедурата по саморегулиране.
Кафемелачката е настроена да мели твърде едро.Задайте по-ситна (по-ниска) настройка на кафемелачката. Пригответе 2 – 3 напитки, за да можете да усетите пълната разлика във вкуса.
Кафето не е достатъчно горещо.Зададената температура е твърде ниска.
user manual
Задайте температурата на максималната настройка.
Студената чаша намалява температурата на напитката. Затоплете предварително чашите, като ги изплакнете с гореща вода.
Добавянето на мляко намалява температурата на напитката.Без значение дали добавяте топло или студено мляко, то винаги намалява температурата на кафето. Затоплете предварително чашите, като ги изплакнете с гореща вода.
Кафето не излиза или излиза бавно.Водният филтър AquaClean не е правилно подготвен за поставяне.Отстранете филтъра AquaClean и пуснете малко гореща вода. Ако това даде резултат, филтърът AquaClean не е бил правилно поставен. Поставете отново и активирайте филтъра AquaClean и следвайте всички стъпки в глава „Воден филтър AquaClean“.
След дълги периоди на неизползване трябва да приготвите водния филтър AquaClean за употреба отново и да пуснете 2 – 3 чаши гореща вода.
Водният филтър AquaClean е запушен.Сменяйте водния филтър AquaClean на всеки 3 месеца. Филтър, който е на повече от 3 месеца може да се запуши.
Кафемелачката е настроена да мели твърде ситно.Задайте по-едра (по-висока) настройка на кафемелачката. Обърнете внимание, че това ще повлияе на вкуса на кафето.
Блокът за приготвяне е мръсен.Извадете блока за приготвяне и го изплакнете под течаща вода.
Чучурът за кафе е мръсен.Почистете чучура за кафе и отворите му с инструмент за почистване на тръби или с игла.
Отделението за предварително смляно кафе е запушено
user manual
Изключете машината и извадете блока за приготвяне. Отворете капака на отделението за предварително смляно кафе и поставете дръжката на лъжица в него. Движете дръжката нагоре и надолу, докато задръстеното мляно кафе падне надолу.
Кръгът на машината е задръстен с накип.Почистете накипа от машината с препарат за премахване на накип на Philips. Винаги премахвайте накипа, когато машината ви подкани за това.
Млякото не се разпенва.Вътрешният капучинатор е мръсен или не е поставен правилно.Почистете вътрешния капучинатор и се уверете, че сте го позиционирали и поставили правилно.
Използваният вид мляко не е подходящ за разпенване.Различните видове мляко правят различно количество и качество на пяната.
Млякото се разплисква.Млякото, което използвате, не е достатъчно студено.Уверете се, че използвате студено мляко, току-що извадено от хладилника.
Гъвкавата тръбичка за мляко не е свързана правилно.
user manual
user manual
Отворете вратичката на улея за наливане на кафе и проверете дали гъвкавата тръбичка за мляко е свързана изцяло с капучинатора. Имайте предвид, че капучинаторът и тръбичките за мляко може да са горещи. Оставете капучинатора и тръбичките да изстинат, преди да ги докосвате.
Капучинаторът и тръбичките за мляко не са чисти.Извадете и разглобете вътрешния капучинатор. Изплакнете всички части под течаща вода. За щателно почистване използвайте почистващия препарат на Philips за кръг за мляко и изпълнете процедурата Deep Milk Clean от менюто за състояние и Hygiesteam. Имайте предвид, че ако частите са били почистени в съдомиялна, може да се задръстят от частици храна или остатъци от почистващ препарат. Препоръчва се и визуална проверка дали не са запушени.
Съветваме ви да изпълнявате програмата HygieSteam всеки ден: 1) Натиснете „Status“ (Състояние) в контролния панел. 2) Изберете „HygieSteam“. 3) След това потвърдете всички стъпки на дисплея.
Тръбичките за мляко са запушени.Винаги съхранявайте съда за мляко в хладилника без тръбичките за мляко. В тръбичките за мляко може да се натрупат остатъци от млякото и да запушат пътя на млякото през тях. Изплакнете тръбичките за мляко преди прибиране за съхранение.
Капучинаторът и тръбичките за мляко не са чисти.Капучинаторът и тръбичките за мляко не са чисти.Извадете и разглобете вътрешния капучинатор. Изплакнете всички части под течаща вода. За щателно почистване използвайте почистващия препарат на Philips за кръг за мляко и изпълнете процедурата Deep Milk Clean от менюто за състояние и Hygiesteam. Имайте предвид, че ако частите са били почистени в съдомиялна, може да се задръстят от частици храна или остатъци от почистващ препарат. Препоръчва се и визуална проверка дали не са запушени.
Съветваме ви да изпълнявате програмата HygieSteam всеки ден: 1) Натиснете „Status“ (Състояние) в контролния панел. 2) Изберете „HygieSteam“. 3) След това потвърдете всички стъпки на дисплея.
Машината изглежда тече.Машината използва вода за изплакване на вътрешния кръг и блока за приготвяне. Тази вода изтича през вътрешната система директно в тавичката за отцеждане. Това е нормално.
user manual
Изпразвайте тавичката за отцеждане всеки ден или веднага, щом индикаторът за пълна тавичка за отцеждане се покаже през капака на тавичката за отцеждане. Съвет: Поставете чаша под чучура, за да съберете водата от изплакването и за да намалите водата в тавичката за отцеждане.
Тавичката за отцеждане е препълнена и преляла, което кара машината да изглежда, че тече.
user manual
Изпразвайте тавичката за отцеждане всеки ден или веднага, щом индикаторът за пълна тавичка за отцеждане се покаже през капака на тавичката за отцеждане.
Резервоарът за вода не е пъхнат докрай, изтича вода от него и в машината е засмукан въздух.Проверете дали водният резервоар е в правилното положение: извадете го и го поставете отново колкото се може по-навътре в машината.
Блокът за приготвяне е мръсен/запушен.Изплакнете блока за приготвяне.
Машината не е поставена върху хоризонтална повърхност.Поставете машината върху хоризонтална повърхност, за да може тавичката за отцеждане да не прелива и индикаторът за пълна тавичка за отцеждане да работи правилно.
Не мога да активирам водния филтър AquaClean и машината иска накипът да се почисти.Филтърът не е бил поставен или сменен навреме, след като екранът е показал напомнянето за AquaClean. Това означава, че машината вече не е напълно почистена от котлен камък. Първо почистете машината от накипа, след което поставете водния филтър AquaClean.
Новият воден филтър не пасва.Опитвате се да поставите друг филтър, който не е воден филтър AquaClean.Само водният филтър AquaClean пасва в машината.
Гуменият уплътнителен пръстен на водния филтър AquaClean не е на мястото си. Поставете обратно гумения уплътнителен пръстен на водния филтър AquaClean.
Машината издава силен шум.По време на работа е нормално машината да издава известен шум.Ако машината започне да издава друг вид шум, почистете блока за приготвяне и го смажете.
Водният филтър AquaClean не е подготвен правилно и сега в машината е засмукан въздух.Извадете водния филтър AquaClean от резервоара за вода и го пригответе за правилна употреба, преди да го върнете обратно.
Водният резервоар не е пъхнат докрай и сега в машината е засмукан въздух.Проверете дали водният резервоар е в правилното положение: извадете го и го поставете отново, като го бутнете колкото се може по-навътре в машината.
Когато се опитвам да свържа машината към Wi-Fi за първи път, тя не успява да се свърже с Wi-Fi мрежата.Вашето име и парола за Wi-Fi не са правилни.Проверете вашето име и парола за Wi-Fi.
Кафемашината и Wi-Fi рутерът не са в обхват помежду си.Уверете се, че кафемашината и Wi-Fi рутерът са в обхват помежду си, или използвайте Wi-Fi ретранслатор.
Машината не може да открие домашната Wi-Fi мрежа.Wi-Fi рутерът не работи правилно.Уверете се, че Wi-Fi рутерът работи правилно и е свързан с интернет.
Устройството не е в обхвата на рутера.Уверете се, че машината е в обхвата на рутера. Можете също да използвате ретранслатор на Wi-Fi сигнал.
Рутерът, към който вашата кафемашина се опитва да се свърже, е 5 GHz двулентов, а вашата кафемашина не се опитва да се свърже с мрежа от 2,4 GHz.Мрежи от 5 GHz не се поддържат. Изключете временно лентата за 5 GHz във вашия рутер и опитайте отново да сдвоите кафемашината с друга лента от същия рутер (2,4 GHz). Включете отново лентата от 5 GHz след успешно сдвояване
Все още не мога да използвам Alexa и Amazon Smart Reorders.Все още не сте се свързали своя акаунт в Amazon с акаунта в Saeco.Следвайте инструкциите на контролния панел на устройството, за да свържете своя акаунт в Amazon с акаунта си в Saeco, за да можете да използвате гласовия контрол на Alexa и Amazon Smart Reorders.
Забележка: За да можете да използвате тези функции, трябва да имате приложение Alexa или устройство Alexa и трябва да активирате услугата Smart Reorders в Amazon.
Възможността за свързване с Wi-Fi на машината е работила по-рано, но вече не работи.Вашето име и/или парола за Wi-Fi са променени.Следвайте инструкциите в раздел „Свързване с Wi-Fi“ и изберете мрежата с новото име на Wi-Fi, с която да се свържете.
Паролата за Wi-Fi е променена.Следвайте инструкциите в раздел „Свързване към Wi-Fi“ и въведете новата парола за Wi-Fi.
Вашият Wi-Fi рутер не работи правилно.Проверете рутера и се уверете, че работи.
Wi-Fi връзката може да бъде прекъсната от електромагнитни или други смущения.Пазете уреда далеч от други електронни устройства, които могат да причинят смущения.
Нито едно от споменатите по-горе решения не работи.Изключете и включете отново машината от главния превключвател от задната страна за повторна проверка на Wi-Fi връзката.

Общ преглед на машината