Съдържание

Xelsis Deluxe Ръководство за потребителя
Изтегли PDF|Печатам
Saeco logo
Xelsis DeluxeРъководство за потребителя

Изваждане и поставяне на блока за приготвяне

Отидете в менюто „Status“ (Състояние) на екрана и изберете „Brew group clean“ (Почистване на блока за приготвяне) или посетете www.saeco.com/care за подробни видео инструкции как да премахвате, поставяте и почиствате блока за приготвяне.

Изваждане на блока за приготвяне от машината

user manual
1 Отворете сервизната вратичка.
user manual
2 Отстранете отделението за остатъци от кафе.
user manual
user manual
3 Натиснете бутона PUSH (НАТИСНИ) и издърпайте блока за приготвяне за ръкохватката, за да го извадите от машината.

Поставяне на блока за приготвяне обратно

Преди да плъзнете блока за приготвяне обратно в машината, се уверете, че е в правилното положение.
user manual
1 Проверете дали стрелката върху жълтия цилиндър отстрани на блока за приготвяне е подравнена с черната стрелка и N.
user manual
- Ако не са подравнени, натиснете надолу лоста, докато влезе в контакт с основата на блока за приготвяне.
2 Уверете се, че жълтата фиксираща кука от другата страна на блока за приготвяне е в правилно положение.
user manual
- За да позиционирате куката правилно, бутнете я нагоре до крайно горно положение.
user manual
user manual
3 Плъзнете блока за приготвяне обратно в машината по водещите релси отстрани, докато се фиксира на мястото си с щракване.Не натискайте бутона PUSH (НАТИСНИ).
4 Поставете обратно отделението за остатъци от кафе и затворете сервизната вратичка.

Общ преглед на машината