Table of contents

Xelsis Deluxe User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Xelsis DeluxeUser Manual

Vyberanie a vkladanie varnej zostavy

Prejdite do ponuky „Stav“ na obrazovke a vyberte položku „Čistenie varnej zostavy“ alebo navštívte adresu www.saeco.com/care, kde nájdete podrobné inštruktážne video s postupom vybratia, vloženia a vyčistenia varnej zostavy.

Vybratie varnej zostavy zo zariadenia

user manual
1 Otvorte servisné dvierka.
user manual
2 Vyberte zásuvku na zvyšky kávy.
user manual
user manual
3 Stlačte tlačidlo PUSH, potiahnite varnú zostavu za držadlo a vytiahnite ju zo zariadenia.

Vloženie varnej zostavy

Pred vložením varnej zostavy späť do zariadenia skontrolujte, či je zostava v správnej polohe.
user manual
1 Skontrolujte, či je šípka na žltom valci na boku varnej zostavy zarovnaná s čiernou šípkou a s písmenom N.
user manual
- Ak nie sú zarovnané, zatlačte páčku smerom nadol, kým sa nebude dotýkať základne varnej zostavy.
2 Skontrolujte, či je žltý zaisťovací háčik na druhej strane varnej zostavy v správnej polohe.
user manual
- Háčik dostanete do správnej polohy tak, že ho potlačíte nahor, až kým sa nedostane do najvyššej polohy.
user manual
user manual
3 Varnú zostavu zasúvajte späť do zariadenia pomocou vodiacich líšt po bokoch, až kým s cvaknutím nezapadne na miesto. Nestláčajte tlačidlo PUSH.
4 Vložte zásuvku na zvyšky kávy späť na miesto a zatvorte servisné dvierka.

Prehľad zariadenia