Table of contents

Xelsis Deluxe User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Xelsis DeluxeUser Manual

Ovládací panel

Tento kávovar na espresso je k dispozícii v dvoch verziách. Ich ovládacie panely vyzerajú rozdielne, no všetky ikony fungujú rovnako. Prehľad všetkých ikon nájdete na obrázkoch B a C. Ďalej sa uvádzajú popisy.
user manual
B1 Off icon (B1 Ikona vypnutia)
C1 On/off icon (C1 Ikona zapnutia/vypnutia)
B2/C2 Drinks (B2/C2 Nápoje)
B3/C3 Drinks menu (B3/C3 Ponuka nápojov)
B4/C4 Personal profiles (B4/C4 Osobné profily)
B5/C5 Kávové zrná
B6/C6 Machine settings (B6/C6 Nastavenia zariadenia)
B7/C7 Status menu (B7/C7 Stavová ponuka)
B8/C8 Obchod
B9/C9 Start/stop icon (B9/C9 Ikona spustenia/zastavenia user manual)

Prehľad zariadenia