Table of contents

Xelsis Deluxe User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Xelsis DeluxeUser Manual

Čistenie a údržba

Zariadenie vám poradí, kedy vykonať čistenie a údržbu.
Vďaka pravidelnému čisteniu a údržbe bude vaše zariadenie v špičkovom stave a zaistí vám dlhodobo chutnú kávu a stabilný tok kávy.
V tabuľke uvedenej nižšie si pozrite podrobný popis toho, kedy a ako čistiť oddeliteľné časti zariadenia. Podrobnejšie informácie a video pokyny nájdete na stránke www.saeco.com/care. Pozrite si obrázok C predstavujúci prehľad súčastí, ktoré možno čistiť v umývačke na riad.
PoložkaKedy vykonávať čistenieAko nájsť na ovládacom paneli/
Filter AquaCleanKeď vás k tomu zariadenie vyzve alebo každé tri mesiace.STATUS (STAV) -> CLEANING (ČISTENIE) -> AQUACLEAN. Postupujte podľa pokynov na aktiváciu filtra AquaClean.
user manual Zariadenie nedokáže automaticky zistiť, že ste do zásobníka na vodu umiestnili filter. Preto musíte každý nainštalovaný nový filter AquaClean aktivovať pomocou ponuky Stav.
user manual Zariadenie treba pred začatím používania filtra AquaClean úplne zbaviť vodného kameňa.
user manual Filter AquaClean vymieňajte aspoň každé 3 mesiace, aj keď zariadenie ešte nesignalizuje, že sa vyžaduje výmena.
Varná zostavaRaz týždenneSTATUS (STAV) -> PERFORMANCE (VÝKON) ->BREW GROUP CLEAN (ČISTENIE VARNEJ ZOSTAVY). Podľa pokynov vyberte a vyčistite varnú zostavu.
user manual
user manual Pred vložením varnej zostavy späť do zariadenia skontrolujte, či je zostava v správnej polohe. Šípka na žltom valci na boku varnej zostavy musí byť zarovnaná s čiernou šípkou a s písmenom N.
Mesačne STATUS (STAV) -> PERFORMANCE (VÝKON) ->COFFEE OIL REMOVAL (ODSTRÁNENIE KÁVOVÉHO OLEJA). Postupujte podľa pokynov pre samočistiaci proces, ktorý automaticky odstráni zvyšky kávového oleja z varnej zostavy.
Systém na mlieko/vnútorný napeňovač mlieka Po dni používaniaSTATUS (STAV) -> HYGIESTEAM. Postupujte podľa pokynov pre samočistiaci proces na vyčistenie systému na mlieko. Pred vložením kovovej trubičky na mlieko do držiaka na trubičku na mlieko utrite jej vonkajší povrch vlhkou tkaninou.
Raz týždenneVyberte a demontujte vnútorný napeňovač mlieka. Opláchnite všetky časti pod tečúcou vodou s prídavkom prostriedku na umývanie riadu.
MesačneSTATUS (STAV) -> HYGIESTEAM -> DEEP MILK CLEAN (HĹBKOVÉ PREČISTENIE SYSTÉMU NA MLIEKO). Postupujte podľa pokynov pre samočistiaci proces na vyčistenie systému na mlieko.
Zásobník na mliekoRaz týždenne
user manual
user manual
Demontujte zásobník na mlieko a vytlačte guľôčku pomocou kolíka trubičky na mlieko. Všetky súčasti zásobníka na mlieko vyčistite pod tečúcou vodou alebo v umývačke riadu.
Nádoba HygieSteam (s držiakom na trubičku na mlieko)Raz týždenne alebo keď vás zariadenie vyzve
user manual
user manual
Vyberte nádobu HygieSteam zo zariadenia a zložte kryt HygieSteam. Vyčistite nádobu HygieSteam a kryt pod tečúcou vodou.
Priehradka na mletú kávuPriehradku na mletú kávu kontrolujte každý týždeň, či nie je upchatá
user manual
Zariadenie odpojte od napájania a vyberte varnú zostavu. Otvorte veko priehradky na mletú kávu a zasuňte do nej rúčku lyžičky. Rúčkou pohybujte hore-dolu, kým pomletá káva, ktorá lievik upchala, nevypadne. Podrobné video pokyny nájdete na stránke www.saeco.com/care.
Zásobník na pomletú kávuZásobník na pomletú kávu vyprázdňujte, keď vás na to zariadenie vyzve. Prečistite ho každý týždeň.Zásobník na pomletú kávu odoberajte, keď je zariadenie zapnuté. Opláchnite ho pod tečúcou vodou s prídavkom prostriedku na umývanie riadu.
Podnos na odkvapkávanie
user manual
Raz denne alebo ak sa z podnosu na odkvapkávanie vysunie červený indikátor signalizujúci, že je podnos plný, vyprázdnite podnos na odkvapkávanie. Čistenie podnosu na odkvapkávanie vykonávajte každý týždeň.
user manual
Podnos na odkvapkávanie vyberte a opláchnite ho pod tečúcou vodou s trochou čistiaceho prostriedku.
Mazanie varnej zostavyKaždé 2 mesiaceVarnú zostavu namažte pribaleným mazivom. Navštívte adresu www.saeco.com/care, kde nájdete podrobné videopokyny.
Nádoba na voduRaz týždenneZásobník na vodu vypláchnite pod tečúcou vodou.
Predná časť zariadeniaRaz týždenneOčistite ho jemnou handričkou.
Odstraňovanie vodného kameňa zo zariadeniaKeď vás zariadenie vyzve na odstránenie vodného kameňaSTATUS (STAV) -> DESCALING (ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA). Tieto pokyny použite na odstránenie vodného kameňa zo zariadenia. Keď sa vyžaduje odstránenie vodného kameňa, zariadenie vás na to upozorní. Stlačením ikony OK spustite proces a ďalej postupujte podľa pokynov.

Čistenie varnej zostavy

Pravidelné čistenie varnej zostavy zabráni upchávaniu vnútorných okruhov kávovými usadeninami. Prejdite do ponuky „Stav“ na obrazovke a vyberte položku „Čistenie varnej zostavy“ alebo navštívte adresu www.saeco.com/care, kde nájdete videá technickej podpory s postupom vybratia, vloženia a vyčistenia varnej zostavy.

Čistenie varnej zostavy pod tečúcou vodou

1 Ťuknite na ikonu „Stav“ a prejdite na položku „Čistenie varnej zostavy“.
2 Potvrďte ťuknutím na ikonu user manual a postupujte podľa pokynov na displeji.

Čistenie varnej zostavy tabletami na odstránenie kávovej mastnoty

Používajte len tablety na odstránenie kávovej mastnoty značky Philips.
1 Ťuknite na ikonu „Stav“ a prejdite na položku „Čistenie varnej zostavy“.
2 Potvrďte ťuknutím na ikonu user manual a postupujte podľa pokynov na displeji.

Mazanie varnej zostavy

Lepší výkon zariadenia zaistíte, ak ho budete mazať – mazanie varnej zostavy vykonávajte každé 2 mesiace, aby ste zaistili plynulý pohyb pohyblivých súčastí.
user manual
1 Na piest (sivá časť) varnej zostavy naneste tenkú vrstvičku maziva.
user manual
2 Okolo hriadeľa (sivá časť) v spodnej časti varnej zostavy naneste tenkú vrstvičku maziva.
user manual
3 Na vodiace lišty na obidvoch stranách naneste tenkú vrstvičku maziva.

Čistiace programy na vnútorný speňovač mlieka

user manual Zariadenie vám oznámi, kedy vyčistiť vnútorný napeňovač mlieka.
Zariadenie obsahuje tri programy na čistenie vnútorného napeňovača mlieka:
- Funkcia „HygieSteam Shot“: Počas prípravy mliečneho nápoja zariadenie automaticky vháňa paru do vnútorného napeňovača mlieka, aby ho rýchlo vypláchlo.
user manual
user manual
user manual
- „HygieSteam“: zariadenie parou dôkladne prečistí vnútorný systém na mlieko. Uistite sa, že je nádoba HygieSteam správne zostavená a pripojená k zariadeniu. Trubičku na mlieko umiestnite do príslušného držiaka a postupujte podľa pokynov na displeji.
- „Deep Milk Clean“: Dôkladne vyčistite vnútorný systém na mlieko prípravkom na čistenie okruhu na mlieko od spoločnosti Philips pomocou postupu „Deep Milk Clean“.

Čistenie vnútorného speňovača mlieka pod tečúcou vodou

user manual
1 Otvorte dvierka vnútorného speňovača mlieka.
user manual
2 Vnútorný speňovač mlieka vyberte potiahnutím smerom nadol.
user manual
3 Vnútorný speňovač mlieka rozoberte vytiahnutím spodnej časti z vrchnej časti.
user manual
4 Všetky časti rozoberte a vyčistite ich pod tečúcou vodou.
5 Znova zmontujte vnútorný speňovač mlieka.
user manual
6 Pri vkladaní vnútorného speňovača mlieka na miesto ho vložte vo vertikálnej polohe a skontrolujte, či sú otvory zarovnané s dvomi rúrkami zariadenia. Potom posúvajte vnútorný speňovač mlieka smerom nahor, až kým sa nezaistí na mieste.
7 Zatvorte dvierka.
Podrobné video pokyny nájdete na stránke www.saeco.com/care.

Prehľad zariadenia