Table of contents

Xelsis Deluxe User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Xelsis DeluxeUser Manual

Riešenie problémov

Táto kapitola obsahuje prehľad najbežnejších problémov, s ktorými by ste sa mohli stretnúť pri používaní tohto zariadenia. Inštruktážne videá a kompletný zoznam najčastejších otázok nájdete na stránke www.saeco.com/care. Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo vašej krajine. Kontaktné údaje nájdete v záručnom liste.
V mojom novom kávovare sa nachádzajú zvyšky kávy.Toto zariadenie bolo preskúšané na príprave kávy.Napriek tomu, že bolo dôkladne prečistené, môžu sa v ňom nachádzať zvyšky kávy. Zariadenie je však úplne nové.
Zariadenie je v režime DEMO (Ukážka).Ikona pohotovostného režimu bola podržaná viac než 8 sekúnd.Zariadenie vypnite a znova zapnite pomocou hlavného vypínača v zadnej časti.
Podnos na odkvapkávanie sa rýchlo zaplní/v podnose na odkvapkávanie vždy zostane trocha vody.Je to bežný jav. Zariadenie využíva vodu na preplachovanie vnútorného okruhu a varnej zostavy. Určité množstvo vody preteká vnútorným systémom priamo do podnosu na odkvapkávanie.
user manual
Raz denne alebo ak sa z krytu podnosu na odkvapkávanie vysunie červený indikátor signalizujúci, že je podnos plný, vyprázdnite kryt podnosu na odkvapkávanie. Tip: pod výpust na dávkovanie podložte šálku na zachytávanie vody využívanej na preplachovanie, ktorá z neho vytečie.
Ikona upozorňujúca na vyprázdnenie zásobníka na pomletú kávu zostáva svietiť.Zásobník na pomletú kávu ste vyprázdnili, keď bolo zariadenie odpojené od sieťovej zásuvky, alebo ste ho príliš rýchlo vložili späť na miesto.Vyberte zásobník na pomletú kávu, počkajte aspoň 5 sekúnd a vložte ho späť na miesto.
Zariadenie vyzýva na vyprázdnenie zásobníka na pomletú kávu, hoci zásobník nie je plný.Zariadenie nevynulovalo počítadlo pri poslednom vyprázdnení zásobníka na pomletú kávu.Vždy počkajte približne 5 sekúnd a až potom vložte zásobník na pomletú kávu späť na miesto. Týmto spôsobom sa počítadlo pomletej kávy reštartuje a bude správne počítať množstvo pomletej kávy.
Zásobník na pomletú kávu je preplnený, no ikona upozorňujúca na vyprázdnenie zásobníka na pomletú kávu sa na displeji nezobrazuje. Vybrali ste podnos na odkvapkávanie, no nevyprázdnili ste zásobník na pomletú kávu.Keď vyberáte podnos na odkvapkávanie, vyprázdnite aj zásobník na pomletú kávu, hoci nie je vôbec plný. Týmto spôsobom sa zaistí, že sa počítadlo mletí kávy reštartuje a bude správne počítať množstvo pomletej kávy.
Nemôžem vybrať varnú zostavu.Varná zostava nie je v správnej polohe.Zariadenie vynulujte nasledujúcim spôsobom: Zatvorte servisné dvierka. Vypnite a znova zapnite zariadenie, pričom počkajte, kým bude zariadenie pripravené na použitie. Znova skúste vybrať varnú zostavu.
Nemôžem vložiť varnú zostavu.Varná zostava nie je v správnej polohe.Zariadenie vynulujte nasledujúcim spôsobom: Zatvorte servisné dvierka. Varnú zostavu nechajte mimo zariadenia. Vypnite zariadenie a odpojte ho od siete. Počkajte 30 sekúnd a potom zariadenie znova zapojte, zapnite ho a počkajte, kým bude pripravené na používanie. Potom umiestnite varnú zostavu do správnej polohy a znovu ju vložte do zariadenia.
Káva je príliš vodnatá.Varná zostava je znečistená alebo je potrebné ju namazať.Odoberte varnú zostavu, prepláchnite ju pod tečúcou vodou a nechajte ju vyschnúť. Potom namažte pohybujúce sa súčasti.
Zariadenie vykonáva samonastavenie. Tento postup sa začal automaticky pri prvom použití zariadenia, pri prechode na iný druh kávových zŕn alebo po dlhom období nepoužívania.Najprv pripravte 5 šálok kávy, aby zariadenie vykonalo postup samonastavenia.
Mlynček je nastavený na veľmi hrubé mletie.Nastavte mlynček na jemnejšie mletie (nižšie nastavenie). Až po príprave 2 až 3 nápojov si budete môcť naplno vychutnať rozdiel.
Káva nie je dostatočne teplá.Nastavená teplota je príliš nízka.
user manual
Nastavte teplotu na maximálnu hodnotu.
Studená šálka znižuje teplotu nápoja. Predhrejte šálky vypláchnutím horúcou vodou.
Pridanie mlieka znižuje teplotu nápoja.Nezáleží na tom, či pridávate horúce alebo studené mlieko, pridanie mlieka vždy zníži teplotu kávy. Predhrejte šálky vypláchnutím horúcou vodou.
Káva nevyteká alebo vyteká pomaly.Vodný filter AquaClean nebol správne pripravený na inštaláciu.Vyberte vodný filter AquaClean a vypustite malé množstvo horúcej vody. Ak to funguje, filter AquaClean nebol správne vložený. Vložte a aktivujte filter AquaClean znova a vykonajte všetky kroky uvedené v kapitole „Vodný filter AquaClean“.
Po dlhom období nepoužívania musíte pripraviť vodný filter AquaClean na opätovné použitie a vypustiť 2 – 3 šálky horúcej vody.
Vodný filter AquaClean je upchatý.Vodný filter AquaClean vymieňajte každé 3 mesiace. Filter starší než 3 mesiace sa môže upchať.
Mlynček je nastavený na veľmi jemné mletie.Nastavte mlynček na hrubšie mletie (vyššie nastavenie). Nezabúdajte, že to môže ovplyvniť chuť kávy.
Varná zostava je špinavá.Odoberte varnú zostavu a prepláchnite ju pod tečúcou vodou.
Výpust na dávkovanie kávy je špinavý.Výpust na dávkovanie kávy a jeho otvory vyčistite prípravkom na čistenie rúrok alebo ihlou.
Priehradka na mletú kávu je upchatá.
user manual
Vypnite zariadenie a vyberte varnú zostavu. Otvorte veko priehradky na mletú kávu a zasuňte do nej rúčku lyžičky. Rúčkou pohybujte hore-dolu, kým pomletá káva, ktorá lievik upchala, nevypadne.
Okruh zariadenia blokuje vodný kameň.Zo zariadenia odstráňte vodný kameň pomocou prípravku na odstraňovanie vodného kameňa Philips. Vždy, keď vás zariadenie vyzve, vykonajte odstránenie vodného kameňa.
Mlieko sa nespení.Vnútorný napeňovač mlieka je špinavý alebo nie je správne vložený.Vyčistite vnútorný napeňovač mlieka a presvedčte sa, či je vložený správne.
Použitý druh mlieka nie je vhodný na napenenie.Rôzne druhy mlieka sa vyznačujú rôznym množstvom peny a rozličnými vlastnosťami peny.
Mlieko sa rozstrekuje naokolo.Mlieko, ktoré používate, nie je dostatočne schladené.Použite studené mlieko vybraté priamo z chladničky.
Pružná trubička na mlieko nie je správne pripojená.
user manual
user manual
Otvorte dvierka výpustu na dávkovanie kávy a skontrolujte, či je pružná trubička na mlieko úplne pripojená k napeňovaču mlieka. Napeňovač mlieka a trubičky na mlieko môžu byť horúce. Skôr ako sa dotknete napeňovača mlieka a trubičiek, nechajte ich vychladnúť.
Napeňovač mlieka a trubičky na mlieko sú znečistené.Vyberte a demontujte vnútorný napeňovač mlieka. Opláchnite všetky časti pod tečúcou vodou. Na dôkladné vyčistenie použite čistiaci prostriedok okruhu mlieka značky Philips a vykonajte proces „Deep Milk Clean“ prostredníctvom položiek ponuky „Stav“ a „HygieSteam“. Ak boli časti umyté v umývačke riadu, môžu byť zanesené čiastočkami potravín alebo zvyškami čistiaceho prostriedku. Tiež sa odporúča vizuálne skontrolovať, či nie sú zanesené.
Odporúčame každý deň vykonať program HygieSteam: 1) Stlačte položku „Stav“ na ovládacom paneli. 2) Vyberte možnosť HygieSteam. 3) Potom potvrďte všetky kroky na displeji.
Trubičky na mlieko sú zanesené.Zásobník na mlieko vždy skladujte bez trubičiek na mlieko v chladničke. V trubičkách na mlieko sa môžu nahromadiť zvyšky mlieka, ktoré môžu brániť prietoku mlieka cez trubičky. Trubičky na mlieko pred ich odložením prepláchnite.
Napeňovač mlieka a trubičky na mlieko sú znečistené.Napeňovač mlieka a trubičky na mlieko sú znečistené.Vyberte a demontujte vnútorný napeňovač mlieka. Opláchnite všetky časti pod tečúcou vodou. Na dôkladné vyčistenie použite čistiaci prostriedok okruhu mlieka značky Philips a vykonajte proces „Deep Milk Clean“ prostredníctvom položiek ponuky „Stav“ a „HygieSteam“. Ak boli časti umyté v umývačke riadu, môžu byť zanesené čiastočkami potravín alebo zvyškami čistiaceho prostriedku. Tiež sa odporúča vizuálne skontrolovať, či nie sú zanesené.
Odporúčame každý deň vykonať program HygieSteam: 1) Stlačte položku „Stav“ na ovládacom paneli. 2) Vyberte možnosť HygieSteam. 3) Potom potvrďte všetky kroky na displeji.
Zdá sa, že zo zariadenia vyteká voda.Zariadenie využíva vodu na preplachovanie vnútorného okruhu a varnej zostavy. Táto voda preteká vnútorným systémom priamo do podnosu na odkvapkávanie. Je to bežný jav.
user manual
Každý deň alebo ak sa z krytu podnosu na odkvapkávanie vysunie indikátor signalizujúci, že je podnos plný, vyprázdnite kryt podnosu na odkvapkávanie. Tip: Pod výpust na dávkovanie podložte šálku na zachytávanie vody využívanej na preplachovanie a tak znížte množstvo vody v podnose na odkvapkávanie.
Podnos na odkvapkávanie je príliš plný a pretiekol, preto sa môže zdať, že zariadenie netesní.
user manual
Každý deň alebo ak sa z krytu podnosu na odkvapkávanie vysunie indikátor signalizujúci, že je podnos plný, vyprázdnite kryt podnosu na odkvapkávanie.
Zásobník na vodu nie je úplne zasunutý, uniká z neho voda a došlo k nasatiu vzduchu do zariadenia.Uistite sa, že je zásobník na vodu v správnej polohe: vyberte ho a znova ho vložte do zariadenia, pričom ho zatlačte čo najďalej.
Varná zostava je špinavá/upchatá.Prepláchnite varnú zostavu.
Zariadenie nie je umiestnené na vodorovnom povrchu.Zariadenie umiestnite na vodorovný povrch, aby podnos na odkvapkávanie nepretiekol a indikátor „plného podnosu na odkvapkávanie“ fungoval správne.
Nemôžem aktivovať vodný filter AquaClean a zariadenie požaduje odstránenie vodného kameňa.Inštalácia alebo výmena filtra neprebehla v stanovenom čase potom, čo sa na displeji zobrazilo upozornenie na výmenu filtra AquaClean. To znamená, že zariadenie už nikdy nebude úplne bez vodného kameňa. Najprv zo zariadenia odstráňte vodný kameň a potom založte vodný filter AquaClean.
Nový vodný filter nezapadol na miesto.Pokúšate sa založiť iný filter než vodný filter AquaClean.Do zariadenia zapadne len vodný filter AquaClean.
Tesniaci gumený krúžok vodného filtra AquaClean nie je na svojom mieste. Založte gumený krúžok vodného filtra AquaClean znova na miesto.
Zariadenie je veľmi hlučné.Je normálne, že je zariadenie počas používania do istej miery hlučné.Ak zariadenie začne vydávať iný druh hluku, vyčistite varnú zostavu a namažte ju.
Vodný filter AquaClean nebol na inštaláciu riadne pripravený a došlo k nasatiu vzduchu do zariadenia.Vodný filter AquaClean vyberte do zásobníka na vodu a pred vrátením na miesto ho riadne pripravte na používanie.
Zásobník na vodu nie je úplne zasunutý a došlo k nasatiu vzduchu do zariadenia.Uistite sa, že je zásobník na vodu v správnej polohe: vyberte ho a znova ho vložte zatlačením čo najďalej do zariadenia.
Pri prvom pokuse o pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi sa zariadenie nedokáže pripojiť k sieti Wi-Fi.Názov siete Wi-Fi a heslo nie sú správne.Skontrolujte názov siete Wi-Fi a heslo.
Kávovar a smerovač Wi-Fi nie sú umiestnené v primeranej vzdialenosti od seba.Uistite sa, že kávovar a smerovač Wi-Fi sú v primeranej vzdialenosti od seba, alebo použite opakovač Wi-Fi.
Zariadenie nevie nájsť domácu sieť Wi-Fi.Smerovač Wi-Fi nefunguje správne.Skontrolujte správne fungovanie smerovača Wi-Fi a aj to, či je smerovač pripojený k internetu.
Zariadenie sa nenachádza v dosahu smerovača.Skontrolujte, či sa zariadenie nachádza v dosahu smerovača. Okrem toho môžete použiť opakovač signálu Wi-Fi.
Smerovač, ku ktorému sa kávovar pokúša pripojiť, je dvojpásmový a pracuje v pásme 5 GHz, preto sa kávovar nedokáže pripojiť k sieti v pásme 2,4 GHz.Siete s pásmom 5 GHz nie sú podporované. Dočasne vypnite pásmo 5 GHz v smerovači a pokúste sa kávovar znova spárovať s iným pásmom rovnakého smerovača (2,4 GHz). Po úspešnom spárovaní znova zapnite 5 GHz pásmo.
Stále nedokážem použiť zariadenie Alexa a službu Amazon Smart Reorders.Ešte ste neprepojili svoj účet Amazon s účtom Saeco.Podľa pokynov na ovládacom paneli zariadenia prepojte svoj účet Amazon s účtom Saeco, aby ste mohli využívať hlasové ovládanie zariadenia Alexa a dodatočné objednávky v službe Amazon Smart Reorders.
Poznámka: Aby ste mohli tieto funkcie používať, musíte mať aplikáciu Alexa alebo zariadenie Alexa a musíte povoliť službu inteligentných dodatočných objednávok (Smart Reorders) na webe Amazon.
Pripojenie Wi-Fi zariadenia fungovalo, no už nefunguje.Došlo k zmene názvu siete Wi-Fi a/alebo hesla.Postupujte podľa pokynov v časti „Pripojenie k sieti Wi-Fi“ a vyberte sieť Wi-Fi s novým názvom, ku ktorej sa chcete pripojiť.
Zmenilo sa heslo Wi-Fi.Postupujte podľa pokynov uvedených v časti „Pripojenie k sieti Wi-Fi“ a zadajte nové heslo Wi-Fi.
Smerovač Wi-Fi nefunguje správne.Skontrolujte smerovač a presvedčte sa, či funguje správne.
Pripojenie Wi-Fi môže byť narušené elektromagnetickým alebo iným rušením.Zariadenie chráňte pred inými elektronickými zariadeniami, ktoré by mohli spôsobiť rušenie.
Žiadne z vyššie uvedených riešení nefunguje.Zariadenie vypnite a znova zapnite pomocou hlavného vypínača v zadnej časti a znova skontrolujte pripojenie Wi-Fi.

Prehľad zariadenia