Table of contents

Xelsis Deluxe User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Xelsis DeluxeUser Manual

Úvod

Blahoželáme vám k nákupu plne automatického kávovaru Saeco! Ak chcete plne využívať výhody online podpory poskytovanej spoločnosťou Saeco, môžete zaregistrovať vaše zariadenie pomocou ovládacieho panela prostredníctvom vstavaného pripojenia Wi-Fi, prípadne na stránke www.saeco.com/MyCoffeeMachine.
Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte samostatnú brožúru s bezpečnostnými informáciami a uschovajte si ju na neskoršie použitie.
Plne automatický kávovar Saeco ponúka rozšírené možnosti prostredníctvom pripojenia k sieti Wi-Fi.
Zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi ponúka používateľovi tieto funkcie:
- príjem prispôsobených odporúčaní na základe strojového učenia,
- sťahovanie pravidelných aktualizácií softvéru na vylepšenie používateľského prostredia,
- možnosť využiť funkciu obchodu (ak je vo vašej krajine k dispozícii),
- prepojenie zariadenia s účtom Amazon na doplnenie príslušenstva (ak je služba vo vašej krajine k dispozícii),
- pripojenie k domácemu zariadeniu Alexa a využívanie hlasového ovládania (ak je vo vašej krajine k dispozícii).
Poznámka: Toto zariadenie bolo preskúšané na príprave kávy. Napriek tomu, že bolo dôkladne prečistené, môžu sa v ňom nachádzať zvyšky kávy. Ručíme vám však za to, že je úplne nové.

Zapnutie zariadenia Xelsis SUPREMA (len modely SM8885, SM8889)

Zariadenie zapnite stlačením hlavného vypínača v zadnej časti. Stlačením stredu ovládacieho panela zobrazíte na displeji ikonu zapnutia. Ťuknite na ikonu zapnutia a postupujte podľa pokynov na ovládacom paneli.
user manual
user manual Pri prvej inštalácii pripojte zariadenie a aktualizujte ho. Manuálne pravidelne kontrolujte dostupnosť aktualizácií.

Zapnutie zariadenia Xelsis DELUXE (len modely SM8780, SM8782, SM8785)

Zariadenie zapnite stlačením hlavného vypínača v zadnej časti. Ťuknite na ikonu zapnutia a postupujte podľa pokynov na ovládacom paneli.
user manual
user manual Pri prvej inštalácii pripojte zariadenie a aktualizujte ho. Manuálne pravidelne kontrolujte dostupnosť aktualizácií.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

user manual Pripojte kávovar k domácej sieti Wi-Fi s parametrami 2,4 GHz, 802.11 b/g/n.
user manual Pripojenie kávovaru k domácej sieti Wi-Fi vám poskytne vylepšenie používateľského prostredia.
user manual Zaistite, aby sa kávovar a smerovač Wi-Fi nachádzali v primeranej vzdialenosti od seba.
Pri pripájaní kávovaru k sieti Wi-Fi postupujte podľa nasledujúcich krokov.
user manual
1 Ťuknite na ikonu Nastavenia user manual a prejdením prstom zľava doprava vyhľadajte ikonu Wi-Fi.
2 Ťuknite na ikonu Wi-Fi.
3 Podľa pokynov na obrazovke pripojte zariadenie k sieti Wi-Fi.
Teraz ste pripravení využívať všetky užitočné funkcie.
user manual Zariadenie vykoná automatický cyklus vypláchnutia pri zapnutí a vypnutí pomocou hlasového ovládania a aj v prípade, že sa zariadenie dlhšie nepoužívalo a vyplo sa. Uistite sa, že zariadenie sa nachádza v bezpečnom prostredí.

Prehľad zariadenia