Spis treści

Xelsis Suprema Instrukcja obsługi
Pobierz plik PDF|Drukować
Saeco logo
Xelsis SupremaInstrukcja obsługi

Wyjmowanie i wkładanie jednostki zaparzającej

Przejdź do menu „Stan” na ekranie i wybierz opcję „Czyszczenie jednostki zaparzającej” lub odwiedź stronę www.saeco.com/care, aby uzyskać szczegółowe instrukcje w formie wideo dotyczące usuwania, wkładania i czyszczenia jednostki zaparzającej.

Wyjmowanie jednostki zaparzającej z urządzenia

user manual
1 Otwórz klapkę serwisową.
user manual
2 Wyjmij kasetkę na resztki kawy.
user manual
user manual
3 Naciśnij przycisk PUSH i pociągnij za uchwyt jednostki zaparzającej, aby wyjąć ją z urządzenia.

Ponowne wkładanie jednostki zaparzającej do urządzenia

Przed wsunięciem jednostki zaparzającej z powrotem do urządzenia upewnij się, że jest prawidłowo ustawiona.
user manual
1 Sprawdź, czy strzałka na żółtym cylindrze z boku jednostki zaparzającej jest wyrównana z czarną strzałką i literą N.
user manual
- Jeśli nie, naciśnij dźwignię, aż dotknie podstawy jednostki zaparzającej.
2 Upewnij się, że żółty zaczep blokujący z boku jednostki zaparzającej znajduje się w prawidłowej pozycji.
user manual
- Aby prawidłowo ustawić zaczep, pchnij go w górę, aż znajdzie się w najwyższym położeniu.
user manual
user manual
3 Korzystając z prowadnic po bokach, wsuń jednostkę zaparzającą z powrotem do urządzenia, aż zatrzaśnie się we właściwej pozycji. Nie naciskaj przycisku PUSH (Naciśnij).
4 Ponownie włóż do urządzenia kasetkę na resztki kawy i zamknij klapkę serwisową.

Opis urządzenia