Spis treści

Xelsis Suprema Instrukcja obsługi
Pobierz plik PDF|Drukować
Saeco logo
Xelsis SupremaInstrukcja obsługi

Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, które mogą wystąpić podczas używania urządzenia. Filmy z instrukcjami i pełna lista często zadawanych pytań znajdują się na stronie www.saeco.com/care. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju. Informacje kontaktowe znajdziesz na ulotce gwarancyjnej.
Wewnątrz nowego urządzenia znajdują się resztki kawy.To urządzenie zostało przetestowane przy użyciu kawy.Wprawdzie zostało gruntowanie oczyszczone, ale w środku mogły pozostać resztki kawy. Jednak urządzenie jest całkowicie nowe.
Urządzenie jest w trybie DEMO.Ikona trybu gotowości była wciśnięta przez ponad 8 sekund.Wyłącz i ponownie włącz urządzenie za pomocą wyłącznika głównego znajdującego się z tyłu urządzenia.
Tacka ociekowa szybko się zapełnia / w tacce ociekowej zawsze jest trochę wody.Jest to zjawisko normalne. Urządzenie używa wody do płukania obiegu wewnętrznego i bloku zaparzającego. Część wody spływa bezpośrednio z systemu wewnętrznego do tacki ociekowej.
user manual
Opróżniaj tackę ociekową codziennie lub gdy czerwony wskaźnik „Zapełnienie tacki ociekowej” wystaje z pokrywy tacki. Wskazówka: ustaw filiżankę pod wylewką dozownika, aby zbierać wodę płuczącą, która będzie się z niej wydostawać.
Ikona „empty coffee grounds container” (Opróżnianie kasetki na fusy) cały czas jest włączona.Kasetka na fusy została opróżniona, gdy urządzenie było odłączone od gniazdka elektrycznego lub za szybko założona.Wyjmij kasetkę na fusy, poczekaj co najmniej 5 sekund i następnie włóż ją ponownie.
Urządzenie wyświetla monit z poleceniem opróżnienia kasetki na fusy, mimo że kasetka nie jest pełna.Urządzenie nie zresetowało licznika po ostatnim opróżnieniu kasetki na fusy.Zawsze należy odczekać około 5 sekund przed włożeniem kasetki na fusy na miejsce. Dzięki temu licznik fusów wyzeruje się, aby prawidłowo naliczać ilość fusów.
Kasetka na fusy jest przepełniona, a ikona jej opróżniania „empty coffee grounds container” nie pojawiła się na wyświetlaczu. Wyjęto tackę ociekową bez opróżniania kasetki na fusy.Jeśli tacka ociekowa została wyjęta, należy także opróżnić kasetkę na fusy, nawet gdy zawiera bardzo małą ilość fusów. Ten zabieg wyzeruje licznik fusów i zapewni prawidłowe naliczanie ilości fusów.
Nie można wyjąć bloku zaparzającego.Blok zaparzający nie znajduje się w prawidłowej pozycji.Zresetuj urządzenie w następujący sposób: zamknij klapkę serwisową; wyłącz urządzenie oraz włącz je ponownie i poczekaj, aż będzie gotowe do pracy; spróbuj ponownie wyjąć blok zaparzający.
Nie można włożyć bloku zaparzającego.Blok zaparzający nie znajduje się w prawidłowej pozycji.Zresetuj urządzenie w następujący sposób: zamknij klapkę serwisową; Pozostaw blok zaparzający na zewnątrz. Wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Odczekaj 30 sekund, a następnie podłącz urządzenie ponownie, włącz je i odczekaj, aż będzie gotowe do użycia. Następnie umieść blok zaparzający w prawidłowej pozycji i włóż go ponownie do urządzenia.
Kawa jest zbyt wodnista.Blok zaparzający jest brudny lub musi zostać nasmarowany.Wyjmij blok zaparzający, opłucz go pod bieżącą wodą i pozostaw do wyschnięcia. Następnie nasmaruj ruchome części.
Urządzenie wykonuje procedurę samoregulacji. Procedura ta jest uruchamiana automatycznie, gdy urządzenie jest używane po raz pierwszy, gdy przechodzisz na inny typ ziaren kawy lub po długim czasie nieużywania.Zaparz na początku 5 filiżanek kawy, aby umożliwić urządzeniu przeprowadzenie procedury samoregulacji.
Ustawienie grubości mielenia powoduje, że kawa jest mielona zbyt grubo.Zmień ustawienie na drobniejsze mielenie (niższa wartość). Różnicę smaku można poczuć w pełni po zaparzeniu od 2 do 3 napojów.
Kawa nie jest wystarczająco gorąca.Ustawiona temperatura jest zbyt niska.
user manual
Ustaw temperaturę na maksimum.
Zimna filiżanka obniża temperaturę napoju. Podgrzej filiżanki, opłukując je gorącą wodą.
Dodanie mleka obniża temperaturę napoju.Dodanie mleka zawsze obniża temperaturę kawy, niezależnie od tego, czy mleko jest ciepłe czy zimne. Podgrzej filiżanki, opłukując je gorącą wodą.
Kawa wypływa z urządzenia wolno lub nie wypływa w ogóle.Filtr wody AquaClean nie został odpowiednio przygotowany do instalacji.Wyjmij filtr AquaClean i nalej trochę wrzątku. Jeśli to zadziała, filtr AquaClean nie został poprawnie zainstalowany. Ponownie zainstaluj i aktywuj filtr AquaClean, a następnie wykonaj wszystkie kroki opisane w rozdziale „Aktywacja filtra wody AquaClean”.
Po długim okresie nieużywania filtr wody AquaClean trzeba ponownie przygotować do użycia i nalać od 2 do 3 filiżanek gorącej wody.
Filtr wody AquaClean jest zatkany.Filtr wody AquaClean należy wymieniać co 3 miesiące. Filtr używany dłużej niż przez 3 miesiące może się zatkać.
Ustawienie grubości mielenia powoduje, że kawa jest mielona zbyt drobno.Zmień ustawienie na grubsze mielenie (wyższa wartość). Pamiętaj, że to wpłynie na smak kawy.
Blok zaparzający jest brudny.Wyjmij blok zaparzający i opłucz go pod bieżącą wodą.
Dozownik kawy jest zabrudzony.Wyczyść wylewkę dozownika kawy i jej otwory za pomocą wycioru lub igły.
Pojemnik na kawę mieloną jest zatkany
user manual
Wyłącz urządzenie i wyjmij blok zaparzający. Otwórz pokrywę pojemnika na kawę mieloną i włóż do niego trzonek łyżki. Poruszaj nim w górę i w dół, aż zatykająca otwór kawa mielona spadnie.
Obieg urządzenia jest zablokowany przez osady wapnia.Usuń kamień z urządzenia za pomocą odkamieniacza firmy Philips. Kiedy wyświetli się polecenie odkamieniania, zawsze należy odkamienić ekspres.
Mleko nie jest spieniane.Wewnętrzny cappucinatore zabrudzony lub włożony nieprawidłowo.Wyczyść wewnętrzny cappucinatore i upewnij się, że jest prawidłowo ustawiony i włożony.
Rodzaj użytego mleka nie nadaje się do spieniania.Różne rodzaje mleka dają różne ilości piany i różną jej jakość.
Mleko się rozpryskuje.Mleko nie jest wystarczająco zimne.Zalecamy użycie mleka wyjętego bezpośrednio z lodówki.
Elastyczna rurka do mleka nie jest prawidłowo podłączona.
user manual
user manual
Otwórz klapkę dozownika kawy i sprawdź, czy elastyczna rurka do mleka jest całkowicie podłączona do cappuccinatore. Pamiętaj, że cappuccinatore i rurki do mleka mogą być gorące. Zanim dotkniesz cappuccinatore i rurek, poczekaj, aż ostygną.
Cappuccinatore i rurki do mleka są zabrudzone.Wyjmij i rozłóż wewnętrzny cappuccinatore. Wypłucz wszystkie części pod bieżącą wodą. W celu dokładnego oczyszczenia zastosuj środek Philips do czyszczenia obiegu mleka i uruchom procedurę Czyszczenie systemu spieniania za pośrednictwem menu „Stan” i „HygieSteam”. Należy pamiętać, że jeśli części zostały wymyte w zmywarce, mogły zostać zatkane przez resztki jedzenia lub pozostałości detergentu. Zaleca się również sprawdzenie wzrokowe, czy nie są zatkane.
Zalecamy codzienne wykonywanie programu HygieSteam: 1) Naciśnij przycisk „Stan” na panelu sterowania. 2) Wybierz opcję „HygieSteam”. 3) Następnie potwierdź wszystkie kroki na wyświetlaczu.
Rurki do mleka są zatkane.Zawsze przechowuj pojemnik na mleko bez rurek do mleka w lodówce. Pozostałości mleka mogą gromadzić się wewnątrz rurek do mleka i blokować przepływ mleka przez rurki. Wypłucz rurki do mleka przed przechowywaniem.
Cappuccinatore i rurki do mleka są zabrudzone.Cappuccinatore i rurki do mleka są zabrudzone.Wyjmij i rozłóż wewnętrzny cappuccinatore. Wypłucz wszystkie części pod bieżącą wodą. W celu dokładnego oczyszczenia zastosuj środek Philips do czyszczenia obiegu mleka i uruchom procedurę Czyszczenie systemu spieniania za pośrednictwem menu „Stan” i „HygieSteam”. Należy pamiętać, że jeśli części zostały wymyte w zmywarce, mogły zostać zatkane przez resztki jedzenia lub pozostałości detergentu. Zaleca się również sprawdzenie wzrokowe, czy nie są zatkane.
Zalecamy codzienne wykonywanie programu HygieSteam: 1) Naciśnij przycisk „Stan” na panelu sterowania. 2) Wybierz opcję „HygieSteam”. 3) Następnie potwierdź wszystkie kroki na wyświetlaczu.
Wydaje się, że urządzenie przecieka.Urządzenie używa wody do płukania obiegu wewnętrznego i bloku zaparzającego. Woda ta przepływa z systemu wewnętrznego bezpośrednio do tacki ociekowej. Jest to zjawisko normalne.
user manual
Opróżniaj tackę ociekową codziennie lub gdy czerwony wskaźnik „Drip tray full” (Zapełnienie tacki ociekowej) wystaje z pokrywy tacki. Wskazówka: Ustaw pod wylewką dozownika filiżankę, aby zbierać wodę płuczącą i ograniczyć ilość wody w tacce ociekowej.
Tacka ociekowa jest przepełniona, co sprawia, że wygląda, jakby urządzenie przeciekało.
user manual
Opróżniaj tackę ociekową codziennie lub gdy czerwony wskaźnik „Drip tray full” (Zapełnienie tacki ociekowej) wystaje z pokrywy tacki.
Zbiornik na wodę nie został wsunięty do końca, wycieka z niego woda i do urządzenia dostaje się powietrze.Upewnij się, że zbiornik na wodę jest ustawiony we właściwej pozycji: wyjmij go i włóż z powrotem jak najgłębiej do urządzenia.
Blok zaparzający jest brudny/zatkany.Przepłucz blok zaparzający.
Urządzenie nie stoi na poziomej powierzchni.Ustaw urządzenie na poziomej powierzchni, aby tacka ociekowa się nie przelewała i aby wskaźnik „Drip tray full” (Zapełnienie tacki ociekowej) działał prawidłowo.
Nie można aktywować filtra wody AquaClean, a urządzenie domaga się odkamienienia.Filtr nie został zainstalowany lub wymieniony na czas, gdy na wyświetlaczu pojawia się przypomnienie o potrzebie wymiany AquaClean. Oznacza to, że urządzenie już nie jest całkowicie odkamienione. Najpierw wykonaj odkamienianie urządzenia, a następnie zainstaluj filtr wody AquaClean.
Nowy filtr wody nie pasuje.Próbujesz zainstalować filtr inny niż filtr wody AquaClean.Do urządzenia pasują wyłącznie filtry wody AquaClean.
Na filtrze wody AquaClean nie ma gumowej uszczelki. Załóż ponownie gumową uszczelkę na filtr wody AquaClean.
Urządzenie bardzo głośno pracuje.Głośna praca używanego urządzenia jest normalnym zjawiskiem.Jeśli zmieni się charakter hałasu powodowanego przez urządzenie, oczyść blok zaparzający i nasmaruj go.
Filtr wody AquaClean nie został prawidłowo przygotowany i do urządzenia dostaje się powietrze.Wyjmij filtr wody AquaClean ze zbiornika na wodę i przygotuj go właściwie do użycia przed ponownym umieszczeniem w zbiorniku.
Zbiornik na wodę nie został wsunięty do końca i do urządzenia dostaje się powietrze.Upewnij się, że zbiornik na wodę jest ustawiony we właściwej pozycji: wyjmij go i włóż z powrotem, wciskając jak najgłębiej do urządzenia.
Gdy próbuję połączyć urządzenie z siecią Wi-Fi po raz pierwszy, nie może się ono połączyć z siecią Wi-Fi.Nazwa i hasło sieci Wi-Fi są nieprawidłowe.Sprawdź nazwę i hasło sieci Wi-Fi.
Ekspres do kawy nie jest w zasięgu routera sieci Wi-Fi.Należy sprawdzić, czy ekspres do kawy znajduje się w zasięgu routera sieci Wi-Fi lub użyć wzmacniacza sygnału Wi-Fi.
Urządzenie nie może znaleźć domowej sieci Wi-Fi.Router sieci Wi-Fi nie działa prawidłowo.Należy sprawdzić, czy router sieci Wi-Fi działa prawidłowo i czy jest podłączony do Internetu.
Urządzenie nie znajduje się w zasięgu routera.Należy sprawdzić, czy urządzenie znajduje się w zasięgu routera. Można również użyć wzmacniacza sygnału Wi-Fi.
Ekspres do kawy próbuje nawiązać połączenie z dwuzakresowym routerem 5 GHz, a nie z siecią 2,4 GHz.Sieci 5 GHz nie są obsługiwane. Tymczasowo wyłącz pasmo 5 GHz w routerze i spróbuj ponownie sparować ekspres do kawy z innym pasmem tego samego routera (2,4 GHz). Ponownie włącz pasmo 5 GHz po pomyślnym sparowaniu
Nie mogę jeszcze używać asystentów Alexa i Amazon Smart Reorders.Nie połączono jeszcze konta Amazon z kontem Saeco.Postępuj zgodnie z instrukcjami na panelu sterowania urządzenia, aby połączyć swoje konto Amazon z kontem Saeco, co pozwoli korzystać ze sterowania głosowego Alexa i Amazon Smart Reorders.
Uwaga: Aby móc korzystać z tych funkcji, musisz posiadać aplikację Alexa lub urządzenie Alexa i włączyć usługę Smart Reorders na stronie Amazon.
Łączność Wi-Fi urządzenia działała, ale już nie działa.Twoja nazwa sieci Wi-Fi i/lub hasło uległy zmianie.Postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji „Podłączanie do sieci Wi-Fi” i wybierz sieć Wi-Fi o nowej nazwie, z którą chcesz się połączyć.
Hasło do sieci Wi-Fi uległo zmianie.Postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji „Podłączanie do sieci Wi-Fi” i wprowadź nowe hasło sieci Wi-Fi.
Twój router sieci Wi-Fi nie działa prawidłowo.Sprawdź router i upewnij się, że działa.
Łączność z siecią Wi-Fi może zostać przerwana przez zakłócenia elektromagnetyczne lub inne zakłócenia.Urządzenie należy przechowywać z dala od innych urządzeń elektronicznych, które mogą powodować zakłócenia.
Żadne z powyższych rozwiązań nie działa.Wyłącz i ponownie włącz urządzenie za pomocą wyłącznika głównego znajdującego się z tyłu i sprawdź ponownie połączenie z siecią Wi-Fi.

Opis urządzenia