Spis treści

Xelsis Suprema Instrukcja obsługi
Pobierz plik PDF|Drukować
Saeco logo
Xelsis SupremaInstrukcja obsługi

Panel sterowania

Istnieją dwie wersje tego urządzenia do kawy. Ich panele sterowania różnią się wyglądem, ale wszystkie ikony działają w ten sam sposób. Przegląd wszystkich ikon zamieszczono na rysunkach B i C. Poniżej można znaleźć ich opisy.
user manual
B1 Off icon (B1 Ikona wyłącznika)
C1 On/off icon (C1 Ikona wyłącznika)
B2/C2 Drinks (B2/C2 Napoje)
B3/C3 Drinks menuc (B3/C3 Menu Drinks (Napoje))
B4/C4 Personal profiles (B4/C4 Profile osobiste)
B5/C5 Ziarna
B6/C6 Machine settings (B6/C6 Ustawienia urządzenia)
B7/C7 Status menu (B7/C7 Menu Status (Stan))
B8/C8 Sklep
B9/C9 Start/stop icon (B9/C9 Ikona uruchomienia/zatrzymania user manual)

Opis urządzenia