Spis treści

Xelsis Suprema Instrukcja obsługi
Pobierz plik PDF|Drukować
Saeco logo
Xelsis SupremaInstrukcja obsługi

Deklaracja zgodności z przepisami

Niniejszym DAP B.V. oświadcza, że w pełni automatyczne ekspresy do kawy SM8780, SM8782, SM8785, SM8885 i SM8889 są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://www.saeco.com.
W pełni automatyczne ekspresy do kawy SM8780, SM8782, SM8785, SM8885 i SM8889 są wyposażone w moduł Wi-Fi, 2,4 GHz 802.11 b/g/n (kanały 1..13). Maksymalna moc transmisji <100 mW (20 dBm).

Opis urządzenia