Spis treści

Xelsis Suprema Instrukcja obsługi
Pobierz plik PDF|Drukować
Saeco logo
Xelsis SupremaInstrukcja obsługi

Kody błędów

Poniżej znajduje się lista kodów błędów oznaczających problemy, które możesz rozwiązać samodzielnie. Filmy instruktażowe można znaleźć na stronie www.saeco.com/care. Jeśli wyświetli się inny kod błędu, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju. Informacje kontaktowe znajdziesz na ulotce gwarancyjnej.
Kod błęduProblemMożliwe rozwiązanie
01Lejek kawy jest zapchany.
user manual
Wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Wyjmij blok zaparzający. Następnie otwórz pokrywę przedziału na mieloną kawę i włóż do lejka trzonek łyżki. Poruszaj nim w górę i w dół, aż zatykająca otwór kawa mielona spadnie. Szczegółowy film instruktażowy można znaleźć na stronie www.saeco.com/care.
03Blok zaparzający jest brudny lub nie jest odpowiednio nasmarowany. Wyłącz urządzenie. Opłucz jednostkę zaparzającą świeżą wodą, pozostaw ją do wyschnięcia, a następnie nasmaruj. Zapoznaj się z rozdziałem „Czyszczenie bloku zaparzającego” lub odwiedź stronę www.saeco.com/care, aby zobaczyć szczegółowy film instruktażowy. Włącz urządzenie ponownie.
04Blok zaparzający nie jest ustawiony prawidłowo.Wyłącz urządzenie. Wyjmij blok zaparzający i włóż go ponownie. Zanim włożysz na miejsce blok zaparzający, upewnij się, że jego zaczep blokujący znajduje się w prawidłowej pozycji. Zapoznaj się z rozdziałem „Obsługa bloku zaparzającego” lub odwiedź stronę www.saeco.com/care, aby zobaczyć szczegółowy film instruktażowy. Włącz urządzenie ponownie.
05W obiegu wody znajduje się powietrze.Zrestartuj urządzenie, wyłączając je i włączając ponownie. Jeśli to zadziała, nalej 2–3 filiżanki gorącej wody. Przeprowadź odkamienianie, jeśli nie było wykonywane przez dłuższy czas.
Filtr AquaClean nie został prawidłowo przygotowany przed instalacją lub jest zapchany.Wyjmij filtr AquaClean i spróbuj ponownie zaparzyć kawę. Jeśli to zadziała, sprawdź, czy filtr AquaClean został prawidłowo przygotowany przed ponownym włożeniem. Umieść filtr AquaClean z powrotem w zbiorniku na wodę. Jeśli to nie pomogło, być może filtr jest zapchany i trzeba go wymienić.
11Ekspres musi dostosować się do temperatury pokojowejOdczekaj chwilę, aż urządzenie dostosuje się do temperatury pokojowej po przechowywaniu w niskiej/wysokiej temperaturze podczas transportu lub na zewnątrz. Wyłącz urządzenie na 30 minut i włącz je ponownie. Jeśli ten zabieg nie zadziałał, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta w danym kraju. Informacje kontaktowe znajdziesz na ulotce gwarancyjnej.
14Urządzenie przegrzało się. Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie po 30 minutach.
19Ekspres nie jest prawidłowo podłączony do gniazdka ściennego.Sprawdź, czy mała wtyczka zasilacza jest prawidłowo podłączona do gniazdka z tyłu urządzenia.

Opis urządzenia