Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Philips Domestic Appliances

Naposledy aktualizované dňa 16. septembra 2021

Saeco je značka spoločnosti Philips Domestic Appliances.

Spoločnosť Philips Domestic Appliances Nederland B.V., Claude Debussylaan 88, 1082MD Amsterdam, Holandsko alebo jej pobočky alebo dcérske spoločnosti („Philips Domestic Appliances“, „naše“, „my“ alebo „nás“) vás chce oboznámiť s tým, ako zhromažďujeme, používame a zverejňujeme Osobné údaje. Cieľom tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov je pomôcť vám porozumieť našim postupom ochrany Osobných údajov vrátane toho, aké Osobné údaje zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme, čo s nimi robíme a ako ich chránime, a tiež aké sú vaše individuálne práva.

Úvod

Spoločnosť Philips Domestic Appliances oceňuje záujem, ktorý ste prejavili o našu spoločnosť, produkty a služby návštevou našich webových stránok (saeco.com) alebo súvisiacich komunikačných kanálov vrátane, ale nie výlučne, našich stránok sociálnych sietí a/alebo kanálov a blogov („Stránky spoločnosti Philips Domestic Appliances“). Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme alebo spracúvame, keď komunikujete so stránkami spoločnosti Philips Domestic Appliances. So spoločnosťou Philips Domestic Appliances môžete komunikovať prostredníctvom stránok spoločnosti Philips Domestic Appliances, prostredníctvom nákupu a používania našich produktov/služieb, prostredníctvom marketingovej komunikácie, ako aj prostredníctvom našej zákazníckej podpory. Tieto interakcie môžu vykonávať návštevníci, zákazníci, obchodní zákazníci, dodávatelia a/alebo obchodní partneri.

Spoločnosť Philips Domestic Appliances spracúva osobné údaje aj mimo našich stránok spoločnosti Philips Domestic Appliances, čo si vyžiada iné Vyhlásenie o ochrane osobných údajov (napr. aplikácie spoločnosti Philips Domestic Appliances alebo výskumné projekty spoločnosti Philips Domestic Appliances alebo iné špecifické webové stránky alebo portály). Kedykoľvek a kdekoľvek sa tak stane, spoločnosť Philips Domestic Appliances dá jasne najavo, že príslušné Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa líši od tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

V snahe vytvoriť globálny prístup k ochrane súkromia a umožniť interné prenosy údajov medzi spoločnosťami Philips Domestic Appliances po celom svete prijala spoločnosť Philips Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Philips Domestic Appliances.

V neposlednom rade nám úprimne záleží na vašom súkromí. Interakciou s našimi stránkami spoločnosti Philips Domestic Appliances ste nám prejavili dôveru a my si túto dôveru vážime. Znamená to, že chrániť vaše súkromie je vždy našim záväzkom.

Aké osobné údaje zhromažďujeme a na aký účel?

Keď v Oznámení o ochrane osobných údajov používame termín Osobné údaje, mienime tým informácie súvisiace s vašou osobou a umožňujúce vašu identifikáciu (či už priamo alebo v kombinácii s ďalšími informáciami, ktoré máme k dispozícii).

Údaje konta Saeco

Pri vytvorení konta Saeco zhromažďujeme nasledujúce osobné údaje:

 1. krstné meno a priezvisko,
 2. oslovenie,
 3. e-mailovú adresu,
 4. heslo,
 5. predvoľby jazyka a krajiny určené rozšírenou adresou url stránky Saeco, na ktorej si vytvoríte svoje konto,

Tieto osobné údaje používame na vytvorenie a udržiavanie vášho konta Saeco. Svoje konto Saeco môžete použiť na rôzne služby. „Pri používaní vášho konta Saeco na využitie služby môžeme k vášmu kontu Saeco pridať ďalšie Osobné údaje. Nasledujúce odseky vám poskytnú informácie o službách, ktoré môžete používať, a aké Osobné údaje pridáme do vášho konta Saeco, keď tak urobíte.

Konto Saeco si vytvoríte iba na vlastnú žiadosť. Preto považujeme spracovanie vašich údajov o konte za nevyhnutné na plnenie zmluvy zákonnej na základe článku 6 (b) nariadenia (EÚ) 2016/679, v ktorej vystupujete ako zmluvná strana.

Údaje o nákupe a registrácii

Produkty Saeco môžete zaregistrovať na našej webovej stránke.

Pri registrácii vášho produktu zhromažďujeme nasledujúce Osobné údaje:

 1. faktúru,
 2. telefónne číslo,
 3. adresu bydliska,
 4. podrobnosti o zaregistrovanom produkte/službe, ako je názov produktu/služby, kategória produktu, číslo modelu produktu, dátum nákupu, doklad o kúpe.

Registrácia produktov prebehne iba na vašu žiadosť. Spracovanie vašich údajov o nákupe a registrácii považujeme za nevyhnutné na plnenie zmluvy zákonnej na základe článku 6 (b) nariadenia (EÚ) 2016/679, v ktorej vystupujete ako zmluvná strana.

Údaje propagačnej komunikácie

Môžete sa prihlásiť na odber marketingovej a propagačnej komunikácie.

Keď sa prihlásite na odber marketingovej a propagačnej komunikácie, budeme používať nasledujúce Osobné údaje:

 1. e-mailovú adresu,
 2. údaje vášho konta Saeco,
 3. vašu interakciu so stránkami spoločnosti Philips Domestic Appliances, e-maily, na ktoré ste klikli a otvorili ich, a účasť na udalostiach.

Tieto Osobné údaje používame na odosielanie propagačných správ o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Saeco na základe vašich preferencií a správania.

Spoločnosti skupiny Philips Domestic Appliances vás môžu kontaktovať s reklamnými informáciami prostredníctvom e-mailu, SMS a iných digitálnych kanálov, ako napríklad mobilných aplikácií a sociálnych sietí. Na to, aby sme mohli prispôsobiť komunikáciu vašim preferenciám a správaniu a zabezpečiť tak najlepšiu osobnú skúsenosť, môžeme analyzovať a kombinovať všetky informácie spojené s údajmi o vašom konte a údajmi o vašich interakciách so spoločnosťou Saeco. Tieto informácie používame aj na vytváranie segmentov nášho publika, ktoré poukazujú na to, o ktoré z našich produktov a/alebo služieb majú používatelia záujem, a na sledovanie úspechu nášho marketingového úsilia.

Spoločnosť Saeco vám poskytuje možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas s prijímaním propagačnej komunikácie prostredníctvom odkazu na zrušenie odberu, ktorý sa nachádza na konci každého reklamného e-mailu, ktorý od nás dostanete.

E-mailom môžeme zasielať aj tlačové správy Saeco (tlačové e-mailové údaje). Pri odosielaní tlačových správ spracujeme vaše meno, kontaktné údaje (napr. e-mail) a informácie o spoločnosti.

Spracúvanie Osobných údajov na účely reklamnej komunikácie je založené na vašom súhlase, t. j. poskytnutom na dobrovoľnom základe. Takýto základ je zákonný podľa článku 6 (a) nariadenia (EÚ) 2016/679. Tam, kde spoločnosť Philips Domestic Appliances spracúva vaše Osobné údaje na základe súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred stiahnutím súhlasu.

Údaje online spätnej väzby

V online hodnotení sa s nami môžete podeliť o svoju spätnú väzbu, komentáre, otázky, hodnotenia a recenzie (súhrnne Online spätná väzba).

Keď využijete túto príležitosť, spracujeme nasledujúce Osobné údaje:

 1. identifikátor súboru cookie,
 2. spätná väzba, komentáre, otázky, recenzie,
 3. kontaktné údaje, ako je meno, e-mail a telefónne číslo (ak nám ich poskytnete).

Tieto Osobné údaje využívame na získanie cenných poznatkov slúžiacich na vylepšenie stránok spoločnosť Philips Domestic Appliances a produktov alebo služieb zo sortimentu spoločnosti Philips Domestic Appliances.

Spracovanie údajov Online spätnej väzby je založené na oprávnenom záujme spoločnosti Philips Domestic Appliances zlepšovať svoje stránky a sortiment produktov a služieb. Tento proces je zákonný na základe článku 6 (f) nariadenia (EÚ) 2016/679.

Údaje sledovania sociálnych sietí

Pri interakcii alebo komunikácii na kanáloch/stránkach/propagáciách a blogoch sociálnych sietí (napr. keď kliknete na „páči sa mi“ alebo „zdieľať“, keď uverejňujete a zdieľate komentáre a keď odosielate hodnotenia a recenzie), vaše Osobné údaje spracúva tretia strana, ktorá poskytuje služby sledovania sociálnych sietí spoločnosti Philips Domestic Appliances. To znamená, že tretia strana, ktorá poskytuje služby sledovania sociálnych sietí, si ponechá kópiu vašich online verejne dostupných interakcií, ku ktorým nám tretia strana poskytla prístup.

Zhromažďované Osobné údaje zahŕňajú verejne dostupné údaje, ktoré ste poskytli príslušnému poskytovateľovi sociálnych služieb. Tieto údaje získavame prostredníctvom tretej strany poskytujúcej služby sledovania sociálnych médií a zahŕňajú nasledujúce: meno, pohlavie, dátum narodenia alebo vek, domovská stránka, profilová fotografia, časové pásmo, e-mailová adresa, krajina, záujmy, komentáre a ďalší obsah, ktorý ste zverejnili alebo zdieľali.

Tieto Osobné údaje používame s cieľom získať všeobecný prehľad o názore ľudí na nás a našu značku a spoznať relevantné vplyvné osoby pôsobiace online. Využívame ich tiež na riešenie problémov, vylepšovanie produktov a služieb spoločnosti Philips Domestic Appliances a začatie propagačnej komunikácie s vašou osobou (na základe otázok/požiadaviek, ktoré ste odoslali nám alebo našej konkurencii).

Spracovanie vašich Údajov sledovania sociálnych sietí vo vyššie uvedenom kontexte považujeme za založené na oprávnenom záujme spoločnosti Philips Domestic Appliances na základe článku 6 (f) nariadenia (EÚ) 2016/679.

Údaje starostlivosti o spotrebiteľov alebo zákazníkov

Môžete komunikovať s naším Strediskom starostlivosti o spotrebiteľov alebo zákazníkov.

Keď kontaktujete Stredisko starostlivosti o zákazníkov alebo keď komunikujete s jedným zo zástupcov starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips Domestic Appliances prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo písomne (napr. prostredníctvom odpoveďového formulára), využijeme pri tom nasledujúce Osobné údaje:

 1. údaje vášho konta,
 2. záznamy a históriu vašich hovorov, históriu nákupov, obsah vašich otázok alebo požiadaviek.

Tieto Osobné údaje používame na to, aby sme vám poskytli spotrebiteľskú a zákaznícku podporu (ktorá môže súvisieť s produktom alebo službou), odpovedali na vaše otázky, splnili vaše požiadavky a poskytli vám súvisiace zákaznícke služby, ako je oprava alebo výmena produktov/služieb. Tieto Osobné údaje používame aj na zlepšenie, opravu a prispôsobenie našich produktov a služieb, na plnenie noriem dodržiavania predpisov a na vzdelávanie našich zamestnancov oddelenia starostlivosti o zákazníkov počas školení.

Keď poskytujeme službu na základe zmluvy s vašou osobou, považujeme spracovanie vašich Osobných údajov za nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej ste zmluvnou stranou, na základe článku 6 (b) nariadenia (EÚ) 2016/679.

V ostatných prípadoch považujeme spracovanie vašich Osobných údajov vo vyššie uvedenom kontexte za založené na oprávnenom záujme spoločnosti Philips Domestic Appliances na základe článku 6 (f) nariadenia (EÚ) 2016/679.

Vylepšenie našich produktov a služieb (údaje slúžiace na vylepšenie)

Keď používame Osobné údaje, ktoré sme od vás získali pri vašom používaní produktov/služieb alebo našich stránok spoločnosti Philips Domestic Appliances na analytické účely, robíme to s cieľom zlepšiť naše produkty/služby a zlepšiť vašu používateľskú skúsenosť. Robíme tak aj preto, aby sme mali všeobecný prehľad o kategórii cieľových skupín, ktoré sa zaujímajú o naše produkty a/alebo služby.

Spracovanie Osobných údajov vo vyššie uvedenom kontexte je založené na oprávnenom záujme spoločnosti Philips Domestic Appliances zlepšovať svoje stránky a sortiment produktov a služieb. Tento proces je zákonný na základe článku 6 (f) nariadenia (EÚ) 2016/679.

Citlivé údaje

Počas toho, ako vám poskytujeme služby, môžeme zhromažďovať informácie, ktoré by mohli odhaliť váš rasový alebo etnický pôvod, fyzické alebo duševné zdravie, náboženské presvedčenie alebo údajné spáchanie či odsúdenie za trestné činy. Takéto informácie sa považujú za „citlivé osobné údaje“ podľa článku 9 nariadenia (EÚ) 2016/679.

Citlivé údaje zbierame iba v prípade, keď nám na to dáte výslovný súhlas, je to nevyhnutné alebo ich sami úmyselne zverejníte.

Zdieľanie vašich osobných údajov s inými stranami

Pridružené spoločnosti a poskytovatelia služieb

Vaše Osobné údaje môžeme sprístupniť::

 1. Našim pridruženým a dcérskym spoločnostiam na účely uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov.
 2. Našim poskytovateľom služieb – tretím stranám, ktoré nám poskytujú nasledujúce služby: hosting webových stránok, analýza údajov, spracovanie platieb/fakturácie, spracovanie objednávok, poskytovanie informačných technológií a súvisiacej infraštruktúry, služby zákazníkom, odosielanie e-mailov, CRM, správa identity, organizovanie udalostí, marketing, audit, rozpoznávanie podvodov a ďalšie.
 3. Tretím stranám, aby vám mohli posielať marketingovú komunikáciu v súlade s vašimi požiadavkami (ak ste sa prihlásili na odber takejto komunikácie).
 4. Sponzorom lotérií, súťaží a podobných akcií.
 5. Vašim kontaktom spojeným s vaším kontom v sociálnych sieťach, iným používateľom webových stránok a vášmu poskytovateľovi účtu v sociálnych sieťach v súvislosti s vašou aktivitou zdieľania na sociálnych sieťach.
 6. Keď komunikujete so spoločnosťou Philips Domestic Appliances ako firemný zákazník, dodávateľ alebo obchodný partner, spoločnosť Philips Domestic Appliances môže zverejniť vaše Osobné údaje uvedené v hláseniach a iných materiáloch, ktoré ste uviedli vy alebo vaša spoločnosť na základe povinnosti voči inému obchodnému partnerovi alebo dodávateľovi.
Iné použitia a zverejnenia

Vaše Osobné údaje tiež môžeme použiť a zverejniť, ak sa domnievame, že je to potrebné alebo vhodné na: (a) dodržiavanie platných zákonov, ktoré môžu zahŕňať zákony mimo krajiny vášho bydliska, reakciu na žiadosti verejných a vládnych orgánov, ktoré môžu zahŕňať orgány mimo krajiny vášho bydliska, spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo z iných právnych dôvodov; (b) presadzovanie našich Zmluvných podmienok a (c) ochranu práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku nás a/alebo našich pridružených spoločností alebo dcérskych spoločností, vás alebo iných subjektov.

Okrem toho môžeme použiť, zverejniť alebo preniesť vaše informácie tretej strane v prípade reorganizácie, fúzie, predaja, spoločného podnikania, prevodu, prenosu alebo iného spôsobu poskytnutia časti nášho podniku, majetku alebo akcií (aj v súvislosti s bankrotom alebo iným podobným procesom).

Služby tretích strán

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa netýka súkromia, informácií alebo iných praktík akýchkoľvek tretích strán, vrátane akejkoľvek tretej strany prevádzkujúcej akúkoľvek webovú stránku alebo službu, na ktorú odkazujú stránky spoločnosti Philips Domestic Appliances, a nenesieme za ne zodpovednosť. Zahrnutie odkazu na stránky spoločnosti Philips Domestic Appliances neznamená, že my alebo naše pridružené spoločnosti alebo dcérske spoločnosti podporujeme prepojenú stránku alebo službu.

Okrem toho nezodpovedáme za zhromažďovanie, používanie, zverejňovanie alebo bezpečnostné zásady alebo postupy iných organizácií, ako sú Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM alebo akýkoľvek iný vývojár aplikácií, poskytovateľ aplikácií, poskytovateľ platformy sociálnych sietí, poskytovateľ operačného systému, poskytovateľ bezdrôtových služieb alebo výrobca zariadenia, a to aj v súvislosti s akýmikoľvek Osobnými údajmi, ktoré poskytnete iným organizáciám prostredníctvom alebo v súvislosti so stránkami spoločnosti Philips Domestic Appliances. Tieto organizácie môžu mať svoje vlastné Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, oznámenia alebo zásady. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si ich prečítali a porozumeli tomu, ako môžu vaše Osobné údaje spracúvať tieto organizácie.

Súbory cookie tretích strán a iné technológie sledovania

Súbory cookie alebo podobné technológie používame pri vašej komunikácii a používaní stránok spoločnosti Philips Domestic Appliances – keď navštívite naše webové stránky, používate naše stránky sociálnych sietí, dostávate naše e-maily, používate naše mobilné aplikácie a/alebo pripojené zariadenia. Vo väčšine prípadov vás nebudeme môcť identifikovať priamo z informácií, ktoré zhromažďujeme pomocou týchto technológií.

Tieto údaje sa používa na nasledujúce účely:

 1. správne fungovanie digitálnych kanálov,
 2. analýzu používania digitálnych kanálov, aby sme mohli merať a zlepšovať výkonnosť našich digitálnych kanálov,
 3. pripojenie k vašim sociálnym sieťam a čítanie recenzií,
 4. poskytovanie lepších reklám prispôsobených na základe vašich záujmov (v rámci digitálnych kanálov spoločnosti Philips Domestic Appliances i mimo nich).

Súbory cookie môžete odstrániť, ak si tak želáte. Aj keď sú určité súbory cookie potrebné na prezeranie a navigáciu na našej webovej stránke alebo v aplikácii, väčšina funkcií bude dostupná aj bez súborov cookie. Ďalšie informácie o používaní súborov cookie alebo podobných technológií a vašich možnostiach týkajúcich sa súborov cookie nájdete v našom Vyhlásení o súboroch cookie.

Ako chránime vaše osobné údaje

Ako zabezpečujeme vaše Osobné údaje?

V rámci našej organizácie sa snažíme sa používať primerané organizačné, technické a administratívne opatrenia na ochranu osobných údajov. V prípade žiadneho systému prenosu alebo ukladania údajov žiaľ nemožno zaručiť 100 % bezpečnosť. Ak máte dôvod domnievať sa, že vaša interakcia s nami už nie je bezpečná, okamžite nás o tom informujte v súlade s časťou „Ako nás môžete kontaktovať?“ uvedenou nižšie

Ako dlho uchovávame Osobné údaje?

Vaše Osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako je to potrebné alebo povolené vzhľadom na účel (účely), na ktoré boli získané. Medzi kritériá používané na určenie doby uchovávania údajov našou spoločnosťou, patria: (i) doba, počas ktorej s vami udržiavame trvalý vzťah pri účasti na stránkach spoločnosti Philips Domestic Appliances, ii) či existuje právny záväzok, ktorému podliehame alebo (iii) či sa uchovanie odporúča vzhľadom na naše právne postavenie (napríklad vo vzťahu k uplatniteľným premlčacím predpisom, sporom alebo regulačným vyšetrovaniam).

Jurisdikcia a prenos cez hranice

Vaše Osobné údaje môžu byť uchovávané a spracúvané v ktorejkoľvek krajine, kde máme pobočku alebo v ktorej sídlia poskytovatelia služieb, a používaním stránok spoločnosti Philips Domestic Appliances súhlasíte s prenosom informácií do krajín mimo krajiny vášho bydliska, ktoré môžu mať pravidlá ochrany údajov odlišné od pravidiel vo vašej krajine. Za určitých okolností môžu mať súdy, orgány činné v trestnom konaní, regulačné agentúry alebo bezpečnostné úrady v týchto krajinách nárok na prístup k vašim Osobným údajom.

Ak sa nachádzate v EHP, vaše Osobné údaje sa môžu preniesť na naše pridružené spoločnosti alebo poskytovateľov služieb v krajinách mimo EHP, ktoré boli Európskou komisiou uznané ako poskytujúce primeranú úroveň ochrany údajov podľa noriem EHP (úplný zoznam týchto krajín je k dispozícii tu). Pre prenosy z EHP do krajín, ktoré Európska komisia nepovažuje za primerané, sme zaviedli primerané opatrenia na ochranu vašich Osobných údajov, ako sú štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou.

Vaše práva a možnosti, ktoré máte k dispozícii

Vaše práva a možnosti, ktoré máte k dispozícii

Ak chcete odoslať žiadosť o prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie alebo námietku voči spracovaniu Osobných údajov, ktoré ste nám v minulosti poskytli, prípadne ak chcete odoslať žiadosť o získanie elektronickej kópie svojich Osobných údajov na účely ich prenosu inej spoločnosti (do rozsahu, na ktorý máte zákonný nárok), môžete nás kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.

Vo svojej žiadosti uveďte, aké Osobné údaje by ste chceli zmeniť, či si prajete, aby boli vaše Osobné údaje vymazané z našej databázy, alebo nám inak dajte vedieť, aké o aké obmedzenia by ste mali záujem pri našom používaní vašich Osobných údajov. Z dôvodu vašej ochrany môžeme implementovať iba žiadosti týkajúce sa Osobných údajov spojených s vaším kontom, vašou e-mailovou adresou alebo iných informácií o konte, ktoré používate na odosielanie vašej žiadosti, a možno budeme musieť pred spracovaním vašej žiadosti overiť vašu totožnosť.

Môžete sa tiež odhlásiť z prijímania elektronickej komunikácie od spoločnosti Philips Domestic Appliances. Ak už nechcete priebežne dostávať e-maily súvisiace s marketingom, môžete sa odhlásiť kliknutím na tlačidlo odhlásenia v spodnej časti každého propagačného e-mailu, ktorý od nás dostanete.

Upozorňujeme, že určité informácie môžeme uchovávať na účely vedenia záznamov a na dokončenie transakcií, ktoré ste začali pred vyžiadaním zmeny alebo odstránenia (napr. keď vykonáte nákup alebo sa zúčastníte súťaže, poskytnuté Osobné údaje je možné zmeniť alebo odstrániť až po dokončení týchto aktivít). V našich databázach a iných záznamoch sa môžu nachádzať aj zvyškové informácie, ktoré nebudú odstránené.

Vašej žiadosti/-tiam sa pokúsime sa vyhovieť hneď, ako to bude možné. Upozorňujeme, že ak sa odhlásite z prijímania marketingových e-mailov od nás, môžeme vám stále posielať dôležité administratívne správy, z ktorých sa nemôžete odhlásiť.

Ak využijete (niektoré) svoje možnosti a práva, nemusíte mať k dispozícii na používanie určité Služby spoločnosti Philips Domestic Appliances (ich časti alebo ako celok).

Špeciálne informácie pre rodičov

Špeciálne informácie pre rodičov

Stránky spoločnosti Philips Domestic Appliances nie sú určené deťom, ako je to definované v platných zákonoch, a vedome nezhromažďujeme osobné údaje detí. Zásadou spoločnosti Philips Domestic Appliances je však dodržiavať zákon, na základe ktorého sa pred zhromažďovaním, používaním alebo zverejňovaním osobných údajov detí vyžaduje súhlas rodiča alebo opatrovníka. Zaviazali sme sa chrániť potreby detí v oblasti súkromia a dôrazne nabádame rodičov a opatrovníkov, aby zohrávali aktívnu úlohu pri online aktivitách a záujmoch svojich detí.

Ak sa rodič alebo opatrovník dozvie, že jeho dieťa nám poskytlo svoje Osobné údaje bez ich súhlasu, je nutné nás kontaktovať prostredníctvom Kontakt | Philips Domestic Appliances. Ak zistíme, že dieťa nám poskytlo Osobné údaje, jeho údaje odstránime z našich súborov.

Ako nás môžete kontaktovať?

Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo spôsobu, akým spoločnosť Philips Domestic Appliances používa vaše osobné údaje, kontaktujte, prosím, nášho správcu ochrany údajov prostredníctvom Kontakt | Philips Domestic Appliances. Prípadne máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu vo vašej krajine alebo regióne.