Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Späť

Riešenie problémov

Do svojho espresso kávovaru Saeco nemôžem vložiť varnú jednotku

Ak nie je možné vložiť varnú jednotku do espresso kávovaru Saeco, nastavte varnú jednotku do neutrálnej polohy a potom ju skúste vložiť späť. Pokračujte v čítaní a dozviete sa viac.Varná jednotka nie je v neutrálnej poloheSkôr ako sa pokúsite vložiť varnú jednotku uistite sa, že je nastavená v neutrálnej polohe. 

Varná jednotka je v neutrálnej polohe, keď je šípka na žltej tlakovej nádobe na boku varnej jednotky zarovnaná s čiernou šípkou a písmenom „N.”. Žltý háčik na boku musí byť zároveň vo vzpriamenej polohe (pozrite si referenčný obrázok nižšie). 

Ak chcete nastaviť varnú jednotku do neutrálnej polohy a vložiť ju späť do zariadenia, postupujte nasledovne: 

1. Nechajte varnú jednotku von a zatvorte servisné dvierka. Všetky ostatné časti vložte späť do zariadenia (podnos na odkvapkávanie, zásobník na pomletú kávu a zásobník na vodu). 
2. Stlačením vypínača ON/OFF vypnite zariadenie. Počkajte, kým zariadenie prestane vydávať zvuky (môže to trvať až 15 – 20 sekúnd). 
3. Stlačením vypínača ON/OFF zariadenie zapnite. Nevykonávajte žiadne úkony, ako otváranie servisných dvierok, vyberanie podnosu na odkvapkávanie alebo zásobníka na vodu pred tým, ako bude zariadenie pripravené na použitie. 
4. Pred vložením varnej jednotky ju nastavte do neutrálnej polohy. Ak chcete nastaviť varnú jednotku do neutrálnej polohy, najprv zatlačte rukoväť nadol, až kým nebude v kontakte so základňou varnej jednotky (pozrite si obrázok 1). Potom skontrolujte, či je žltý háčik v krajnej hornej polohe a ak nie je, tak ho netlačte nahor (pozrite si obrázok 2)
5. Otvorte servisné dvierka a zasuňte varnú jednotku späť do zariadenia pozdĺž vodiacich koľajničiek, až kým nezapadne na svoje miesto. 
6. Zatvorte servisné dvierka a vypnite a znova zapnite zariadenie. 
Upozorňujeme: Pokyny sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho modelu espresso kávovaru. Presnejšie inštrukcie nájdete v používateľskej príručke.
Na obrázku je zobrazené, ako nastaviť varnú jednotku do neutrálnej polohy
Na obrázku je zobrazené, ako nastaviť varnú jednotku do neutrálnej polohy

Užitočné odkazy

Späť