Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Späť

Riešenie problémov

Nemôžem pripojiť svoj espresso kávovar Saeco k domácej sieti Wi-Fi

Ak máte problémy s pripojením espresso kávovaru Saeco k sieti Wi-Fi, tu nájdete možné príčiny a spôsoby ich jednoduchej opravy.Domáca sieť nie je v zozname sietí zobrazenáAk sa vaša domáca sieť nezobrazuje v zozname dostupných sietí, skontrolujte nasledujúce položky:

•    Pripojte kávovar k domácej sieti Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz 802.11 b/g/n. (Frekvencia 5 GHz nie je podporovaná)
• Ak je názov vašej domácej siete Wi-Fi (SSID) skrytý, váš espresso kávovar ho nebude schopný rozpoznať. Dočasne prekonfigurujte svoj domáci smerovač, aby ste odhalili názov siete Wi-Fi. Po úspešnom pripojení sa názov siete Wi-Fi môže znova skryť. 
Problémy s nastavením domácej siete Wi-FiNa vyriešenie ďalších možných problémov s pripojením kávovaru Saeco si prejdite nasledujúci kontrolný zoznam:

•    Znovu nastavte miestny prístupový bod smerovača/siete Wi-Fi a znova spustite nastavenie Wi-Fi
• Uistite sa, že ste poskytli správne prihlasovacie údaje hesla
• Umiestnite zariadenie bližšie k prístupovému bodu smerovača/siete Wi-Fi a skúste to znova
• Pripojte kávovar k domácej sieti Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz 802.11 b/g/n. (Frekvencia 5 GHz nie je podporovaná)

Skúste znova spustiť nastavenie siete Wi-Fi a postupujte podľa pokynov na obrazovkách.
Pripojenie siete Wi-Fi sa prerušiloAk váš espresso kávovar Saeco stratil pripojenie k domácej sieti Wi-Fi, skontrolujte nasledujúce položky:
•    Vaša domáca sieť funguje správne (internetové pripojenie je k dispozícii)
• Heslo smerovača/siete Wi-Fi sa nezmenilo
• Zariadenie je zapnuté
• Zariadenie nie je príliš ďaleko od smerovača
• Zariadenie nie je príliš blízko iných objektov a/alebo zariadení, ktoré by mohli blokovať signál Wi-Fi.

Ak poskytované riešenia problém nevyriešia, obráťte sa na nás a požiadajte o ďalšiu pomoc.

Užitočné odkazy

Späť