Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Späť

Riešenie problémov

Ako používať funkcie asistenta Amazon Alexa s kávovarom Saeco Xelsis alebo Saeco GranAroma Deluxe Espresso

V článku nižšie zistite, ako používať funkcie asistenta Amazon Alexa s vaším kávovarom Saeco Xelsis alebo Saeco GranAroma Deluxe.Nainštalujte a používajte službu Amazon Smart ReorderAktivovaním služby Amazon Smart Reorder zabezpečí, že vždy budete mať produkty na údržbu, ako napríklad AquaClean a odstraňovač vodného kameňa, a možnosť vychutnať si tú najlepšiu kávu z kávovara Saeco. Táto služba je dostupná v niektorých krajinách, ako napríklad vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku a Taliansku. Ďalšie informácie nájdete v časti „Jazyky a krajiny, ktoré podporuje asistent Alexa“.

Postupujte podľa nižšie uvedených krokov alebo si pozrite video sprievodcu, s ktorým si nastavíte a pripojíte svoje zariadenie k službe Amazon Smart Reorder:

1. Kávovar Saeco pripojte k miestnej sieti Wi-Fi.
2. Prijmite súhlas s ochranou osobných údajov a zmluvné podmienky a uistite sa, že je na zariadení nainštalovaná najnovšia verzia softvéru.
3. Vytvorte si účet Saeco a prepojte s ním svoje zariadenie.
4. Vytvorte si účet Amazon, ak ho ešte nemáte, v tej istej krajine, v ktorej máte účet Saeco.
5. V mobilnom zariadení Otvorte aplikáciu Alexa a vyhľadajte prepojenie „Saeco skill“ (Zručnosti Saeco) pre Amazon Alexa. Aktivujte ho.
6. Postupujte podľa pokynov v aplikácii a prepojte účty Amazon a Saeco.
7. Ak chcete umožniť zdieľanie údajov, poskytnite spoločnosti Amazon súhlas s ochranou osobných údajov a súhlas so službou Smart Reorder.

V aplikácii zvoľte zariadenie Saeco a kliknite na položku „Supplies“ (Spotrebný materiál). Potom vyberte službu Amazon Smart Reorder podľa vášho výberu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 
Nainštalujte a používajte hlasovú službu asistenta Amazon AlexaZariadenie Amazon Alexa teraz disponuje novými hlasovými príkazmi, ktoré vám umožnia zapnúť a vypnúť kávovar, ako aj pripraviť bežné receptúry len pomocou hlasu. Je dôležité spomenúť, že dostupnosť tejto funkcie sa môže líšiť v závislosti od regiónu, preto nájdete viac informácií v časti „Jazyky a krajiny, ktoré podporuje asistent Alexa“.

Ak chcete nastaviť a pripojiť svoje zariadenie k hlasovej službe Amazon, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Kávovar Saeco pripojte k miestnej sieti Wi-Fi.
2. Prijmite súhlas s ochranou osobných údajov a zmluvné podmienky a uistite sa, že je na zariadení nainštalovaná verzia softvéru 01.07.11 alebo vyššia.
3. Vytvorte si účet Saeco a svoje zariadenie prepojte s účtom Saeco.
4. Vytvorte si účet Amazon v tej istej krajine, v ktorej máte účet Saeco, alebo si overte, či už nejaký účet máte.
5. Uistite sa, že reproduktory a kávovar Saeco sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi.
6. V mobilnom zariadení otvorte aplikáciu Alexa a vyhľadajte prepojenie „Saeco skill“ (Zručnosti Saeco) v časti „Skills & Games“ (Zručnosti a hry) a vyberte možnosť „enable to use“ (Povoliť používanie).
7. Postupujte podľa pokynov v aplikácii a prepojte svoje účty Amazon a Saeco. V aplikácii Alexa zadajte svoje prihlasovacie údaje do účtu Saeco.
8. Spoločnosti Amazon poskytnite súhlas s ochranou osobných údajov, ako aj povolenie na zdieľanie údajov.
9. Ťuknutím na tlačidlo sa spojíte s asistentom Alexa. Po určitom čase na spracovanie dostanete potvrdenie o úspešnom prepojení vášho účtu Saeco. Vtedy môžete zatvoriť stránku prepojenia účtov.
10. Aplikácia Alexa vyhľadá váš kávovar Saeco a upozorní vás, keď ho nájde. Proces nastavenia dokončite podľa pokynov v aplikácii. Zariadenie je možné teraz ovládať hlasovými príkazmi asistenta Alexa.

Na kontrolu prepojenia Amazon prejdite v kávovare do ponuky „Settings“ (Nastavenia) a overte si, či je na karte Amazon Alexa uvedené „Amazon Connected“ (Amazon prepojený). Ak hlásenie uvádza „Not active“ (Nie je aktívne), ťuknutím na kartu obnovíte stav.

Tip:
Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stačí asistentovi Alexa zadať nasledujúce príkazy:

• „Alexa, switch on the coffee machine.“
• „Alexa, turn the espresso machine on.“ (Alexa, zapnite kávovar.)

Samotnú prípravu kávy alebo jej zrušenie musíte zadať kávovaru Saeco tiež cez asistenta. Vyskúšajte nasledujúce príkazy:

• „Alexa, open Saeco. (Alexa, otvor ponuku Saeco.) (Počkajte, kým vás Alexa uvíta) Brew me /something/"
• „Alexa, tell Saeco to brew me /something/“
• „Alexa, ask Saeco to brew me /something/“ (Alexa, povedz kávovaru Saeco, aby mi pripravil /niečo/).

V popise „Saeco skills“ (Zručnosti Saeco) v aplikácii Alexa nájdete viac dostupných hlasových príkazov.
 
Jazyky a krajiny, ktoré podporuje asistent AlexaAsistent Alexa v súčasnosti podporuje hlasové príkazy v miestnych jazykoch vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku a Taliansku. Vo väčšine ostatných krajín, ako sú Rakúsko, Švajčiarsko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Maďarsko, Česká republika, Chorvátsko, Srbsko, Poľsko, Slovinsko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Lotyšsko, Litva, Estónsko a Portugalsko, možno hlasové príkazy zadávať len v angličtine. Upozorňujeme, že dostupnosť funkcií asistenta Alexa sa môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo obmedziť.
 

Užitočné odkazy

Späť