Table of contents

Granaroma User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
GranaromaUser Manual

Reglarea setărilor aparatului

Setarea durității apei

user manual Vă recomandăm să reglați setarea pentru duritatea apei la nivelul din regiunea dvs., pentru performanțe optime și o durată mai lungă de viață a aparatului. Acest lucru previne, de asemenea, necesitatea detartrării aparatului prea des. Duritatea implicită a apei este setată la 4: apă dură.
Utilizați banda de testare a durității apei furnizată în cutie pentru a determina duritatea apei din regiunea dvs.:
user manual
1 Scufundați banda testului pentru duritatea apei sau mențineți-o sub jet de apă timp de 1 secundă.
user manual
2 Așteptați 1 minut. Numărul de pătrate de pe banda de testare care se colorează cu roșu indică duritatea apei.
Setați aparatul la duritatea corectă a apei:
1 Atingeți pictograma Setări user manual și utilizați săgețile în sus și în jos pentru a selecta „Duritatea apei”. Apoi apăsați pictograma OK pentru a confirma.
user manual
2 Utilizați săgețile în sus și în jos pentru a selecta nivelul de duritate al apei. Numărul de pătrățele roșii selectate pe afișaj trebuie să fie același cu numărul de pătrățele roșii de pe banda de testare.
3 După ce setați duritatea corectă a apei, atingeți pictograma OK pentru a confirma.

Reglarea setării de râșnire

Puteți modifica intensitatea cafelei cu butonul de setare a râșnirii, aflat în interiorul recipientului pentru boabe. Cu cât setarea pentru râșnire este mai redusă, cu atât boabele de cafea sunt râșnite mai fin și cafeaua devine mai tare. Există 12 setări diferite pentru râșnire, dintre care puteți alege.
Aparatul este configurat pentru a obține cel mai bun gust din boabele de cafea. De aceea, vă recomandăm să nu reglați setarea de râșnire decât după ce ați preparat 100-150 de cești (aprox. 1 lună de utilizare).
user manual Puteți regla setarea de râșnire numai atunci când aparatul râșnește boabe de cafea. Trebuie să preparați 2 până la 3 băuturi înainte de a simți întreaga diferență.
user manual Nu rotiți butonul de setare a râșnirii mai mult de o treaptă o dată, pentru a preveni deteriorarea râșniței.
1 Aşezaţi o ceaşcă sub distribuitorul de cafea.
user manual
2 Scoateți capacul de pe compartimentul pentru boabele de cafea.
3 Atingeți pictograma Espresso, apoi apăsați butonul start/stop user manual.
user manual
4 Când râșnița începe să râșnească, împingeți în jos butonul de setare a râșnirii și rotiți-l spre stânga sau spre dreapta.

Reglarea celorlalte setări ale aparatului

Atingând pictograma Setări user manual, puteți regla următoarele setări ale aparatului:
- Duritatea apei: puteți alege între 5 niveluri, în funcție de duritatea apei în regiunea dvs.
- Timp până la standby: puteți selecta 15, 30, 60 sau 180 de minute.
- Luminozitatea afișajului: puteți selecta nivelurile redus, mediu și ridicat.
- Limbă: puteți selecta limba de afișare pe care o preferați.
- Sunet: puteți activa sau dezactiva semnalul sonor al aparatului.
- Iluminare frontală: puteți alege „permanent aprins”, „aprins în timpul preparării” sau „permanent stins”.
- Unitate de măsurare: puteți alege dintre ml sau oz.

Restaurarea setărilor din fabrică

Aparatul vă oferă posibilitatea de a reveni în orice moment la setările din fabrică.
1 Atingeți pictograma Setări user manual.
2 Utilizați săgețile în sus și în jos pentru a selecta „Setări din fabrică”. Confirmați atingând pictograma OK.
3 Apăsați butonul start/stop user manual pentru a confirma că doriți să restaurați setările.
- Setările sunt acum restaurate.
user manual Următoarele setări din fabrică sunt restaurate la valorile implicite: duritatea apei, timpul până la standby, luminozitatea afișajului, sunetul*,* iluminarea frontală, profilurile.

Prezentarea generală a aparatului