Table of contents

Granaroma User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
GranaromaUser Manual

Prepararea băuturilor

Pași generali

1 Umpleți rezervorul de apă cu apă de la robinet și compartimentul pentru cafea boabe cu boabe de cafea.
2 Introduceți ștecherul mic în priza aflată pe partea din spate a aparatului. Introduceți ștecherul de alimentare în priză.
3 Apăsați butonul pornire/oprire pentru a porni aparatul.
- Aparatul începe să se încălzească și efectuează ciclul de clătire automată.
- Atunci când toate luminile din pictogramele băuturilor sunt aprinse continuu, aparatul este pregătit de utilizare.
user manual
4 Așezați o ceașcă sub distribuitorul de cafea. Glisați gura de scurgere care distribuie cafeaua în sus sau în jos pentru a regla înălțimea acesteia la dimensiunea ceștii sau a paharului de cafea pe care îl folosiți.

Prepararea cafelei cu boabe de cafea

user manual
user manual
1 Pentru a prepara o cafea, atingeți pictograma băuturii alese sau atingeți pictograma„Alte băuturi”.
user manual
user manual
user manual
- Acum, puteți adapta băutura la preferințele dvs. personale. Utilizați săgețile sus și jos pentru a regla concentrația cafelei. Atingeți pictograma OK dacă doriți să reglați mai multe setări.
2 Apăsați butonul user manual start/stop în orice moment pentru a începe prepararea băuturii selectate.
3 Pentru a opri distribuirea cafelei înainte ca aparatul să finalizeze procesul, apăsați din nou butonul start/stop user manual.
user manual Pentru a prepara 2 cafele în același timp, atingeți pictograma băuturii de două ori sau selectați pictograma 2x defilând bara dedicată.
user manual Nu utilizați boabe de cafea caramelizate sau cu arome.

Prepararea băuturilor pe bază de lapte

1 Umpleți rezervorul de apă cu apă de la robinet și compartimentul pentru cafea boabe cu boabe de cafea.
user manual
2 Deșurubați capacul recipientului pentru lapte și umpleți-l cu lapte. Apoi introduceți tubul metalic pentru lapte în recipient.
Utilizați mereu lapte de la frigider pentru rezultate optime.
user manual
3 Conectați tubul flexibil de lapte la cappuccinatore.
user manual
user manual
4 Atingeți pictograma băuturii pe bază de lapte dorite sau atingeți pictograma „Alte băuturi” pentru a selecta o băutură diferită.
user manual
- Acum, puteți adapta băutura la preferințele dvs. personale.
5 Apăsați butonul de pornire/oprire user manual.
- Pentru anumite băuturi, aparatul distribuie mai întâi laptele și apoi cafeaua. Pentru alte băuturi, ordinea este inversă: aparatul va distribui mai întâi cafeaua și apoi laptele.
- Pentru a opri distribuirea laptelui înainte ca aparatul să distribui cantitatea presetată, apăsați butonul start/stop user manual.
6 Pentru a opri distribuirea băuturii (lapte și cafea) înainte ca aparatul să finalizeze procesul, mențineți apăsat butonul start/stop user manual.
7 Imediat după distribuirea laptelui, se va realiza procedura „HygieSteam Shot”. Aparatul forțează aburii prin sistemul de lapte intern pentru a-l clăti rapid.

Prepararea cafelei cu cafea premăcinată

![ ](509745)
1 Înclinați capacul și turnați o măsură de cafea pre-măcinată în compartimentul pentru cafea pre-măcinată.
user manual
2 După alegerea unei băuturi, folosiți săgețile în sus și în jos pentru a selecta cafeaua pre-măcinată. Apăsați apoi butonul start/stop user manual.
Notă: Dacă selectați cafeaua pre-măcinată, nu puteți regla tăria cafelei și/sau nu puteți infuza mai multe băuturi simultan.

Distribuirea apei calde

user manual
1 Asigurați-vă că cappuccinatore-ul intern este atașat corect la aparat.
2 Așezați o ceașcă sub gura de scurgere
user manual
3 Atingeți pictograma „Alte băuturi” și derulați în jos pentru a selecta „Hot Water”.
user manual
4 Utilizați săgețile în sus și în jos pentru a regla cantitatea de apă fierbinte sau temperatura acesteia în funcție de preferințe.
5 Apăsați butonul de pornire/oprire user manual.
6 Pentru a opri distribuirea apei fierbinți înainte ca aparatul să finalizeze procesul, apăsați din nou butonul start/stop user manual.

Prezentarea generală a aparatului