Table of contents

Granaroma User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
GranaromaUser Manual

Depanare

Acest capitol rezumă cele mai frecvente probleme care pot surveni la utilizarea aparatului. Clipuri video de asistență și o listă completă de întrebări frecvente sunt disponibile la www.saeco.com/care. Dacă nu puteți rezolva problema, contactați Centrul național de asistență clienți. Pentru detalii referitoare la contact, consultați broșura de garanție.
ProblemăCauzăSoluție
În interiorul noii mele cafetiere există reziduuri de cafea.Acest aparat a fost testat cu cafea.Deși a fost curățat cu atenție, este posibil să fi rămas câteva reziduuri de cafea. Cu toate acestea, aparatul este complet nou.
Tava de scurgere se umple repede/există permanent o anumită cantitate de apă în tava de scurgere.Acest lucru este normal. Aparatul folosește apă pentru a clăti circuitul intern și unitatea de infuzare. O anumită cantitate de apă curge prin sistemul intern direct în tava de scurgere.Goliți zilnic tava de scurgere când indicatorul roșu „tavă de scurgere plină” apare prin capacul tăvii de scurgere. Sugestie: așezați o ceașcă sub gura de distribuire pentru a colecta apa de clătire care iese din aceasta.
Pictograma „goliți compartimentul de zaț” rămâne aprinsă.Ați golit compartimentul pentru zaț cu aparatul scos din priza de alimentare sau l-ați montat la loc prea repede.Scoateți compartimentul de zaț, așteptați cel puțin 5 secunde și apoi reintroduceți-l la loc.
Aparatul îmi solicită să golesc compartimentul de zaț chiar dacă acesta nu este plin.Aparatul nu a resetat contorul după ultima golire a compartimentului de zaț.Așteptați întotdeauna aproximativ 5 secunde atunci când așezați la loc compartimentul de zaț. În acest mod, contorul de zaț va fi resetat la zero și numărul de porții de zaț va fi contorizat corect.
Compartimentul de zaț este prea plin și pictograma „goliți compartimentul de zaț” nu a apărut pe afișaj. Ați scos tava de scurgere fără să goliți compartimentul de zaț.Atunci când scoateți tava de scurgere, goliți și compartimentul de zaț, chiar dacă acesta conține numai puțin zaț. În acest mod, contorul de porții de zaț este resetat la zero și numărul de porții de zaț este contorizat corect.
Nu pot să scot unitatea de infuzare.Unitatea de infuzare nu se află în poziția corectă.Resetați aparatul astfel: închideți ușița de service și montați la loc rezervorul de apă. Opriți și porniți aparatul din nou, apoi așteptați aprinderea luminilor din pictogramele băuturilor. Încercați să scoateți din nou unitatea de infuzare. Consultați capitolul „Scoaterea și introducerea unității de infuzare” pentru instrucțiuni pas cu pas.
Nu pot să introduc la loc unitatea de infuzare.Unitatea de infuzare nu se află în poziția corectă.Resetați aparatul astfel: închideți ușița de service și montați la loc rezervorul de apă. Lăsați unitatea de infuzare afară. Opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză. Așteptați 30 de secunde, reconectați aparatul la priză, porniți-l și apoi așteptați aprinderea luminilor din pictogramele băuturilor. Apoi instalați unitatea de infuzare în poziția corectă și reintroduceți-o în aparat. Consultați capitolul „Scoaterea și introducerea unității de infuzare” pentru instrucțiuni pas cu pas.
Cafeaua este apoasă.Unitatea de infuzare este murdară sau necesită ungere.Scoateți unitatea de infuzare, clătiți-o sub jet de apă și lăsați-o să se usuce. Apoi lubrifiați piesele mobile.
Aparatul efectuează procedura de autoreglare. Această procedură este pornită automat atunci când utilizați aparatul pentru prima dată, atunci când schimbați tipul de boabe de cafea sau după o lungă perioadă în care nu este utilizat.Inițial, preparați 5 cești de cafea pentru a permite aparatului să finalizeze procedura de reglare automată.
Râșnița este reglată la o setare prea grosieră.Setați râșnița la o setare mai fină. Preparați 2-3 băuturi pentru a putea să percepeți diferența în totalitate.
Cafeaua nu este suficient de fierbinte.Temperatura setată este prea mică.
user manual
Setați temperatura la setarea maximă.
O ceașcă rece reduce temperatura băuturii. Preîncălziți ceștile clătindu-le cu apă fierbinte.
 Adăugarea de lapte reduce temperatura băuturii.Indiferent dacă adăugați lapte cald sau rece, acest lucru reduce întotdeauna temperatura cafelei. Preîncălziți ceștile clătindu-le cu apă fierbinte.
Cafeaua nu iese sau iese foarte încet.Filtrul de apă AquaClean nu a fost pregătit corespunzător pentru instalare.Îndepărtați filtrul AquaClean și distribuiți puțină apă fierbinte. Dacă acest lucru funcționează, filtrul AquaClean nu a fost montat corect. Montați din nou și activați filtrul AquaClean, apoi urmați toți pașii din capitolul „Filtru de apă AquaClean”.
După o perioadă lungă de inactivitate, trebuie să pregătiți filtrul de apă AquaClean pentru reînceperea utilizării și distribuiți 2-3 cești de apă fierbinte.
Filtrul de apă AquaClean este colmatat.Înlocuiți filtrul de apă AquaClean la fiecare 3 luni. Un filtru mai vechi de 3 luni se poate colmata.
Râșnița este reglată la o setare prea fină.Setați râșnița la o setare mai grosieră. Rețineți că acest lucru va afecta gustul cafelei.
 Unitatea de infuzare este murdară.Scoateți unitatea de infuzare și clătiți-o sub robinet.
 Distribuitorul de cafea este murdar.Curățați gura de distribuire a cafelei și orificiile acesteia cu o soluție de curățare pentru conducte sau un ac.
Compartimentului pentru cafea pre-măcinată este colmatat
user manual
Opriți aparatul și demontați unitatea de infuzare. Deschideți capacul compartimentului pentru cafea pre-măcinată și introduceți coada lingurii în acesta. Mișcați coada în sus și în jos până cade toată cafeaua blocată.
Circuitul aparatului este blocat cu calcar.Detartrați aparatul cu detartrant Philips. Detartrați întotdeauna atunci când aparatul vă solicită acest lucru.
Laptele nu se spumează.Cappuccinatore-ul intern este murdar sau nu este introdus corect.Curățați cappuccinatore-ul intern și asigurați-vă că îl poziționați și îl introduceți corect.
Tipul de lapte utilizat nu este adecvat pentru spumare.Tipurile de lapte diferite determină cantități și calități diferite de spumă.
Laptele stropește.Laptele pe care îl utilizați nu este suficient de rece.Asigurați-vă că utilizați lapte rece de la frigider.
 Tubul flexibil pentru lapte nu este conectat corespunzător.
user manual
Deschideți ușa distribuitorului de cafea și verificați dacă tubul flexibil pentru lapte este conectat complet la cappuccinatore. Rețineți că tuburile pentru lapte și cappuccinatore-ul pot fi fierbinți. Lăsați cappuccinatore-ul și tuburile să se răcească înainte de a le atinge.
Cappuccinatore-ul și tuburile de lapte nu sunt curate.Scoateți cappuccinatore-ul intern și dezasamblați-l. Clătiți toate componentele sub jet de apă. Pentru o curățare eficientă, folosiți detergentul de curățare a circuitului de lapte Philips și efectuați procedura Deep Milk Clean prin intermediul meniului curățare (user manual). În cazul în care componentele au fost curățate în mașina de spălat vase, rețineți că acestea pot fi înfundate cu particule de alimente sau cu reziduuri de detergent. Se recomandă, de asemenea, un control vizual pentru a vă asigura că acestea nu sunt blocate.
Vă sfătuim să rulați zilnic programul HygieSteam: 1) Apăsați „Clean” („Curățare”) user manual pe panoul de comandă. 2) Selectați „HygieSteam”. 3) Apăsați butonul start pentru a iniția procesul. Apoi confirmați toți pașii de pe afișaj.
Tuburile de lapte sunt înfundate.Depozitați întotdeauna recipientul pentru lapte în frigider fără tuburile de lapte. Laptele rămas se poate acumula în interiorul tuburilor de lapte și poate bloca scurgerea laptelui prin tuburi. Înainte de depozitare, clătiți tuburile de lapte.
Aparatul pare să prezinte scurgeri.Aparatul folosește apă pentru a clăti circuitul intern și unitatea de infuzare. Apa curge prin sistemul intern direct în tava de scurgere. Acest lucru este normal.Goliți zilnic tava de scurgere când indicatorul roșu „tavă de scurgere plină” iese la iveală prin capacul tăvii de scurgere. Sugestie: Așezați o ceașcă sub gura de distribuire pentru a colecta apa de clătire și pentru a reduce cantitatea de apă din tava de scurgere.
Tava de scurgere este prea plină și a curs pe afară, de aceea aparatul pare să prezinte scurgeri.Goliți zilnic tava de scurgere când indicatorul roșu „tavă de scurgere plină” iese la iveală prin capacul tăvii de scurgere.
Rezervorul de apă nu este introdus complet, puțină apă se scurge din rezervorul de apă și aerul este aspirat în aparat.Asigurați-vă că rezervorul de apă se află în poziția corectă: scoateți-l și reintroduceți-l în aparat împingând cât mai mult.
Unitatea de infuzare este murdară/colmatată.Clătiți unitatea de infuzare.
Aparatul nu este așezat pe o suprafață orizontală.Așezați aparatul pe o suprafață orizontală, astfel încât tava de scurgere nu se varsă și indicatorul „tavă de scurgere plină” funcționează corect.
Nu pot activa filtrul de apă AquaClean și aparatul solicită efectuarea procedurii de detartrare.Filtrul nu a fost montat sau înlocuit la timp după ce ecranul a afișat mementoul AquaClean. Aceasta înseamnă că aparatul nu mai este lipsit complet de calcar. Detartrați mai întâi aparatul și apoi instalați filtrul de apă AquaClean.
Noul filtru de apă nu se potrivește.Ați încercat să instalați un filtru de apă diferit de AquaClean.Doar filtrul de apă AquaClean se potrivește în aparat.
Garnitura de cauciuc de pe filtrul de apă AquaClean nu este fixată pe poziție. Amplasați la loc garnitura de cauciuc pe filtrul de apă AquaClean.
Aparatul emite un zgomot puternic.Este normal ca aparatul dvs. să emită puțin zgomot în timpul utilizării.Dacă aparatul începe să emită alt tip de zgomote, curățați unitatea de preparare și lubrifiați-o.
Filtrul de apă AquaClean nu a fost pregătit corespunzător și în aparat se trage acum aer.Scoateți filtrul de apă AquaClean din rezervorul de apă și pregătiți-l în mod adecvat pentru utilizare înainte de a-l pune înapoi. Consultați capitolul „Filtru de apă AquaClean” pentru instrucțiuni pas cu pas.
Rezervorul de apă nu este introdus complet și în aparat se trage acum aer.Asigurați-vă că rezervorul de apă se află în poziția corectă: scoateți-l și reintroduceți-l, împingându-l în aparat cât mai mult posibil.

Prezentarea generală a aparatului