Table of contents

Granaroma User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
GranaromaUser Manual

Curăţare şi întreţinere

Curățarea și întreținerea regulată mențin aparatul dvs. în condiție perfectă de funcționare și asigură aroma cafelei pentru un timp îndelungat, cu un flux constant de cafea.
Consultați tabelul de mai jos pentru a afla în detaliu când și cum să curățați toate piesele detașabile ale aparatului. Puteți afla informații mai detaliate și instrucțiuni video pe www.saeco.com/care. Consultați figura C pentru o prezentare generală a pieselor care pot fi curățate în mașina de spălat vase.
Piese detașabileCând se curățăCum se curăță
Unitate de infuzareSăptămânalScoateți grupul de infuzare din aparat. Clătiți-l sub jet de apă.
În fiecare lună Curățați unitatea de infuzare cu tableta de îndepărtare a uleiului de cafea Philips.
Sistem de lapte/Cappuccinatore intern După fiecare zi de utilizareEfectuați programul „HygieSteam” din meniul de curățare. Selectați „HygieSteam” din meniul de curățare și urmați instrucțiunile de pe ecran. Curățați exteriorul tubului metalic pentru lapte cu o lavetă umedă, înainte de introducerea acestuia în suportul tubului pentru lapte.
SăptămânalScoateți și dezasamblați cappuccinatore-ul intern (consultați „Curățarea cappuccinatore-ului intern la robinet”). Clătiți toate componentele sub jet de apă cu puțin detergent lichid.
În fiecare lunăEfectuați procedura „Deep Milk Clean” cu detergentul pentru curățarea circuitului de lapte Philips. Selectați „Deep Milk Clean” din meniu și urmați instrucțiunile de pe ecran. Accesați www.saeco.com/care pentru instrucțiuni video detaliate.
Recipientul pentru lapteSăptămânal
user manual
user manual
Dezasamblați recipientul pentru lapte și împingeți în afară bila folosind știftul tubului de lapte. Curățați toate piesele recipientului pentru lapte la robinet sau în mașina de spălat vase
Recipient HygieSteam (suport pentru tubul de lapte)Săptămânal sau atunci când aparatul vă reamintește să o faceți
user manual
user manual
Scoateți recipientul HygieSteam din aparat și scoateți capacul HygieSteam. Goliți recipientul HygieSteam și curățați recipientul și capacul sub jet de apă sau în mașina de spălat vase. Lăsați recipientul și capacul să se usuce în aer liber și așezați-le înapoi în aparat.
Compartiment pentru cafea pre‑măcinatăVerificați săptămânal compartimentul de cafea pre-măcinată pentru a vedea dacă s-a colmatat.
user manual
Scoateți aparatul din priză și demontați unitatea de infuzare. Deschideți capacul compartimentului pentru cafea pre-măcinată și introduceți coada lingurii în acesta. Mișcați coada în sus și în jos până cade toată cafeaua blocată. Accesați www.saeco.com/care pentru instrucțiuni video detaliate.
Compartiment de zațGoliți compartimentul de zaț când vă solicită aparatul. Curățați-l săptămânal.Scoateți compartimentul de zaț în timp ce aparatul este pornit. Clătiți-l sub jet de apă cu puțin lichid de spălat vasele sau curățați-o în mașina de spălat vase. Panoul frontal al compartimentului de zaț (Fig. A18) nu poate fi introdus în mașina de spălat vase.
Tavă de scurgere
user manual
Goliți zilnic tava de scurgere când indicatorul roșu „tavă de scurgere plină” iese la iveală prin tava de scurgere. Curățați săptămânal tava de scurgere.
user manual
Scoateți tava de scurgere și clătiți-o sub jet de apă cu puțin lichid de spălat vasele. Puteți, de asemenea, să curățați tava de scurgere și capacul tăvii de scurgere în mașina de spălat vase. Panoul frontal al compartimentului de zaț (Fig. A18) nu poate fi introdus în mașina de spălat vase.
Lubrifierea unității de infuzareO dată la 2 luni Lubrifiați unitatea de preparare cu lubrifiantul furnizat.
Rezervor de apăSăptămânalClătiți rezervorul de apă sub jet de apă
Partea frontală a aparatuluiSăptămânalCurățați cu o lavetă neabrazivă

Curăţarea unităţii de infuzare

Curățarea regulată a unității de infuzare previne colmatarea circuitelor interne cu reziduuri de cafea. Vizitați www.saeco.com/care pentru instrucțiuni video despre cum să demontați, să introduceți și să curățați unitatea de infuzare.

Curăţarea unităţii de infuzare sub jet de apă

1 Scoateți unitatea de infuzare.
user manual
2 Clătiți bine unitatea de infuzare cu apă. Curăţaţi cu atenţie filtrul superior al unităţii de infuzare.
3 Lăsați unitatea de infuzare să se usuce la aer înainte de a o remonta. Nu uscați unitatea de infuzare cu o cârpă, pentru a evita acumularea fibrelor în interiorul acesteia.

Curăţarea unităţii de infuzare cu tablete de îndepărtare a uleiului de cafea

Utilizați exclusiv tablete de îndepărtare a uleiului de cafea Philips.
1 Atingeți pictograma Curățare user manual și utilizați săgețile în sus și în jos pentru a selecta „Curățare a unității de infuzare”.
2 Atingeți pictograma OK pentru a confirma, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Lubrifierea unităţii de infuzare

Pentru a îmbunătăți performanța aparatului, vă sugerăm să lubrifiați unitatea de infuzare la fiecare 2 luni, pentru a vă asigură că piesele mobile continuă să se miște fără probleme.
user manual
1 Aplicați un strat subțire de lubrifiant pe pistonul (piesa gri) a unității de infuzare.
user manual
2 Aplicați un strat subțire de lubrifiant în jurul axului (piesa gri) din partea inferioară a unității de infuzare.
user manual
3 Aplicați un strat subțire de lubrifiant pe șinele de ghidare de pe ambele părți.

Programe de curăţare pentru cappuccinatore-ul intern

Aparatul are trei programe de curățare a cappucinatore-ul intern:
- „HygieSteam Shot”: aparatul evacuează aburi prin cappuccinatore-ul intern, pentru o clătire rapidă.
user manual
user manual
user manual
- „HygieSteam”: aparatul curăță în profunzime cu aburi sistemul de lapte intern. Asigurați-vă că recipientul HygieSteam este asamblat corect și atașat la aparat. Introduceți tubul de lapte în suportul tubului de lapte și urmați instrucțiunile de pe ecran.
- „Deep Milk Clean”: Efectuați procedura „Deep Milk Clean” cu detergentul de curățare a circuitului de lapte Philips, pentru o curățare profundă a sistemului intern de lapte.

Curăţarea cappuccinatore-ului intern la robinet

user manual
1 Deschideţi uşa cappuccinatore-ului intern.
user manual
2 Scoateţi cappuccinatore-ul intern trăgându-l în jos.
user manual
3 Dezasamblaţi cappuccinatore-ul intern scoţând partea de jos din partea de sus.
user manual
4 Dezasamblaţi toate piesele şi curăţaţi-le la robinet.
5 Remontaţi cappuccinatore-ul intern.
user manual
6 Pentru a pune la loc cappuccinatore-ul intern, puneţi-l în picioare şi asiguraţi-vă că orificiile sunt aliniate cu cele două tuburi ale aparatului. Deplasaţi cappuccinatore-ul intern în sus până ce acesta se fixează în poziţie.
7 Închideţi uşiţa.
Vizitați www.saeco.com/care pentru instrucțiuni video detaliate.

Prezentarea generală a aparatului