Table of contents

Granaroma Deluxe User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Granaroma DeluxeUser Manual

Procedura de detartrare

Utilizați numai detartrantul Philips. Nu utilizați, în nicio situație, detartrant pe bază de acid sulfuric, acid clorhidric, acid sulfamic sau acid acetic (oțet), deoarece acesta poate deteriora circuitul de apă din aparatul dvs. și nu va dizolva calcarul în mod corespunzător. Neutilizarea detartrantului Philips va duce la pierderea garanției. De asemenea, neîndepărtarea calcarului din aparat va duce la pierderea garanției. Puteți achiziționa detartrantul Philips de la distribuitorul local sau online ori de la centrele de service autorizate.
1 Atunci când aparatul solicită detartrarea, apăsați pictograma user manual pentru a începe. Pentru a porni detartrarea fără ca aparatul să o solicite, atingeți pictograma „Stare” și selectați „Detartrare”.
user manual
2 Scoateți tava de scurgere, compartimentul de zaț și recipientul HygieSteam, goliți-le și așezați-le înapoi în poziție.
3 Scoateţi rezervorul de apă şi goliţi-l. Scoateţi apoi filtrul AquaClean.
user manual
4 Turnați întreaga sticlă de soluție de detartrare Philips în interiorul rezervorului de apă și umpleți apoi rezervorul de apă până la nivelul CALC CLEAN. Apoi așezați rezervorul de apă înapoi în aparat.
5 Aşezaţi un recipient mare (1,5 l) sub distribuitorul de cafea.
user manual
user manual
6 Asigurați-vă că recipientul HygieSteam este asamblat corect și atașat la aparat. Așezați tubul de lapte în suportul acestuia.
7 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a porni procedura de detartrare. Procedura de detartrare durează aprox. 30 de minute şi constă într-un ciclu de detartrare şi un ciclu de clătire.
8 După încheierea detartrării, trebuie să clătiţi rezervorul şi circuitul de apă. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
9 Introduceți un nou filtru de apă AquaClean în rezervorul de apă și activați-l.
Sugestie: Utilizarea filtrului AquaClean reduce frecvenţa detartrării!

Ce e de făcut în cazul în care procedura de detartrare este întreruptă

Puteți părăsi procedura de detartrare apăsând pe pictograma pornit/oprit din panoul de control. Dacă procedura de detartrare este întreruptă înainte de a se fi terminat complet, este posibil să rămână puțin lichid de detartrare î rezervorul sau în circuitul de apă. În acest caz, efectuați următorii pași:
1 Goliţi rezervorul de apă şi clătiţi-l temeinic.
2 Umpleţi rezervorul de apă cu apă curată până la nivelul CALC CLEAN şi porniţi din nou aparatul. Aparatul se va încălzi şi va efectua un ciclu de clătire automată.
3 Înainte de a infuza vreo băutură, efectuaţi un ciclu de clătire manual. Pentru a realiza un ciclu manual de clătire, mai întâi distribuiţi o jumătate de rezervor de apă fierbinte şi apoi infuzaţi 2 ceşti de cafea pre-măcinată fără a adăuga cafea măcinată.
Notă: Dacă procedura de detartrare nu s-a finalizat, aparatul va necesita efectuarea unei alte proceduri de detartrare cât mai curând posibil.

Prezentarea generală a aparatului