Table of contents

Granaroma Deluxe User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Granaroma DeluxeUser Manual

Curăţare şi întreţinere

Aparatul dvs. vă va anunța când să efectuați curățarea și întreținerea.
Curățarea și întreținerea regulată mențin aparatul dvs. în condiție perfectă de funcționare și asigură aroma cafelei pentru un timp îndelungat, cu un flux constant de cafea.
Consultați tabelul de mai jos pentru a afla în detaliu când și cum să curățați toate piesele detașabile ale aparatului. Puteți afla informații mai detaliate și instrucțiuni video pe www.saeco.com/care. Consultați figura C pentru o prezentare generală a pieselor care pot fi curățate în mașina de spălat vase.
ElementCând se curățăCum găsiți în panoul de comandă/
Filtru AquaCleanAtunci când aparatul vă solicită sau la fiecare trei luni.STATUS (STARE)->CLEANING (CURĂȚARE)->AQUACLEAN. Urmați pașii pentru a activa filtrul AquaClean.
user manual Aparatul nu detectează automat că un filtru a fost amplasat în rezervorul de apă. Prin urmare, trebuie să activați fiecare filtru AquaClean nou pe care îl montați, prin intermediul meniului „Stare”.
user manual Aparatul trebuie să fie complet lipsit de calcar înainte de a începe să utilizați filtrul AquaClean.
user manual Înlocuiți filtrul AquaClean la interval de cel puțin 3 luni, chiar dacă aparatul nu a indicat încă necesitatea înlocuirii.
Unitate de infuzareSăptămânalSTATUS (STARE) -> PERFORMANCE (PERFORMANȚĂ) ->BREW GROUP CLEAN (CURĂȚARE UNITATE DE INFUZARE). Urmați pașii pentru a scoate și curăța unitatea de infuzare.
user manual Atunci când scoateți unitatea de preparare din aparat, asigurați-vă că goliți tava de scurgere și compartimentul de zaț.
user manual
user manual Înainte de glisa unitatea de infuzare înapoi în aparat, asigurați-vă că se află în poziția corectă. Săgeata de pe cilindrul galben de pe latura cu unitatea de infuzare trebuie să fie aliniată cu săgeata neagră și cu N.
În fiecare lună STATUS (STARE) -> PERFORMANCE (PERFORMANȚĂ) ->COFFEE OIL REMOVAL (ELIMINARE ULEI DE CAFEA). Urmați pașii procesului de autocurățare pentru a elimina automat reziduurile de ulei de cafea din unitatea de infuzare.
Sistem de lapte/Cappuccinatore intern După fiecare zi de utilizareSTATUS (STARE) -> HYGIESTEAM. Urmați pașii procesului de autocurățare pentru a curăța sistemul de lapte. Curățați exteriorul tubului metalic pentru lapte cu o lavetă umedă, înainte de introducerea acestuia în suportul tubului pentru lapte.
SăptămânalScoateți cappuccinatore-ul intern și dezasamblați-l. Clătiți toate componentele sub jet de apă cu puțin detergent lichid.
În fiecare lunăSTATUS (STARE) -> HYGIESTEAM -> DEEP MILK CLEAN. Urmați pașii procesului de autocurățare pentru a curăța sistemul de lapte.
Recipientul pentru lapteSăptămânal
user manual
user manual
Dezasamblați recipientul pentru lapte și împingeți în afară bila folosind știftul tubului de lapte. Curățați toate piesele recipientului pentru lapte sub jet de apă de la robinet sau în mașina de spălat vase.
Recipient HygieSteam (suport pentru tubul de lapte)Săptămânal sau atunci când aparatul vă reamintește să o faceți
user manual
user manual
Scoateți recipientul HygieSteam din aparat și scoateți capacul HygieSteam. Curățați capacul și recipientul HygieSteam sub jet de apă de la robinet sau în mașina de spălat vase. Lăsați recipientul și capacul să se usuce în aer liber și așezați-le înapoi în aparat.
Compartiment pentru cafea pre‑măcinatăVerificați săptămânal compartimentul de cafea premăcinată pentru a vedea dacă s-a colmatat
user manual
Scoateți aparatul din priză și demontați unitatea de infuzare. Deschideți capacul compartimentului pentru cafea pre-măcinată și introduceți coada lingurii în acesta. Mișcați coada în sus și în jos până cade toată cafeaua blocată. Accesați www.saeco.com/care pentru instrucțiuni video detaliate.
Compartiment de zațGoliți compartimentul de zaț când vă solicită aparatul. Curățați-l săptămânalScoateți compartimentul de zaț în timp ce aparatul este pornit. Curățați-l sub jet de apă cu puțin lichid de spălat vasele sau în mașina de spălat vase.
Notă: Panoul frontal al compartimentului pentru zaț nu poate fi introdus în mașina de spălat vase.
Tavă de scurgere
user manual
Goliți zilnic tava de scurgere când indicatorul roșu „tavă de scurgere plină” iese la iveală prin tava de scurgere. Curățați săptămânal tava de scurgere
user manual
Scoateți tava de scurgere și curățați-o sub jet de apă cu puțin lichid de spălat vasele sau în mașina de spălat vase.
Lubrifierea unității de infuzareO dată la 2 luniLubrifiați unitatea de preparare cu lubrifiantul furnizat. Accesați www.saeco.com/care pentru instrucțiuni video detaliate.
Rezervor de apăSăptămânalClătiți rezervorul de apă sub jet de apă.
Partea frontală a aparatuluiSăptămânalCurățați cu o lavetă neabrazivă.
Detartrarea aparatuluiAtunci când aparatul solicită detartrareaSTATUS (STARE) -> DETARTRARE. Urmați pașii pentru a detartra aparatul. Atunci când este necesară detartrarea, aparatul vă solicită acest lucru. Apăsați pictograma OK pentru a începe și urmați pașii.

Curăţarea unităţii de infuzare

Curățarea regulată a unității de infuzare previne colmatarea circuitelor interne cu reziduuri de cafea. Accesați meniul „Stare” de pe ecran și selectați „Curățare unitate de infuzare” sau vizitați www.saeco.com/care pentru instrucțiuni video despre cum să demontați, să introduceți și să curățați unitatea de infuzare.

Curăţarea unităţii de infuzare sub jet de apă

1 Atingeți pictograma „Stare” și derulați pentru a selecta „Curățare unitate de infuzare”.
2 Atingeți pictograma user manual pentru a confirma, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Curăţarea unităţii de infuzare cu tablete de îndepărtare a uleiului de cafea

Utilizați exclusiv tablete de îndepărtare a uleiului de cafea Philips.
1 Atingeți pictograma „Stare” și derulați pentru a selecta „Curățare unitate de infuzare”.
2 Atingeți pictograma user manual pentru a confirma, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Lubrifierea unităţii de infuzare

Pentru a îmbunătăți performanța aparatului, vă sugerăm să lubrifiați unitatea de infuzare la fiecare 2 luni, pentru a vă asigură că piesele mobile continuă să se miște fără probleme.
user manual
1 Aplicați un strat subțire de lubrifiant pe pistonul (piesa gri) a unității de infuzare.
user manual
2 Aplicați un strat subțire de lubrifiant în jurul axului (piesa gri) din partea inferioară a unității de infuzare.
user manual
3 Aplicați un strat subțire de lubrifiant pe șinele de ghidare de pe ambele părți.

Programe de curăţare pentru cappuccinatore-ul intern

user manual Aparatele vă indică momentul când trebuie să curățați cappuccinatore-ul intern.
Aparatul are trei programe de curățare pentru cappucinatore-ul intern:
- „HygieSteam Shot”: în timpul preparării unei băuturi pe bază de lapte, aparatul evacuează automat aburi prin cappuccinatore-ul intern, pentru o clătire rapidă.
user manual
user manual
user manual
- „HygieSteam”: aparatul curăță în profunzime cu aburi sistemul de lapte intern. Asigurați-vă că recipientul HygieSteam este asamblat corect și atașat la aparat. Introduceți tubul de lapte în suportul tubului de lapte și urmați instrucțiunile de pe ecran.
- „Deep Milk Clean”: Efectuați procedura „Deep Milk Clean” cu detergentul de curățare a circuitului de lapte Philips, pentru o curățare profundă a sistemului intern de lapte.

Curăţarea cappuccinatore-ului intern la robinet

user manual
1 Deschideţi uşa cappuccinatore-ului intern.
user manual
2 Scoateţi cappuccinatore-ul intern trăgându-l în jos.
user manual
3 Dezasamblaţi cappuccinatore-ul intern scoţând partea de jos din partea de sus.
user manual
4 Dezasamblaţi toate piesele şi curăţaţi-le la robinet.
5 Remontaţi cappuccinatore-ul intern.
user manual
6 Pentru a pune la loc cappuccinatore-ul intern, puneţi-l în picioare şi asiguraţi-vă că orificiile sunt aliniate cu cele două tuburi ale aparatului. Deplasaţi cappuccinatore-ul intern în sus până ce acesta se fixează în poziţie.
7 Închideţi uşiţa.
Vizitați www.saeco.com/care pentru instrucțiuni video detaliate.

Prezentarea generală a aparatului