Table of contents

Granaroma Deluxe User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Granaroma DeluxeUser Manual

Coduri de eroare

Regăsiți mai jos o listă de coduri de eroare care prezintă probleme pe care le puteți rezolva dvs. Instrucțiuni video sunt disponibile la www.saeco.com/care. Dacă apare alt cod de eroare, contactați Centrul de asistență pentru clienți din țara dvs. Pentru detalii referitoare la contact, consultați broșura de garanție.
Cod de eroareProblemăSoluție posibilă
01Pâlnia pentru cafea este colmatată.Opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză. Scoateți unitatea de infuzare. Desfaceți apoi capacul compartimentului pentru cafea pre‑măcinată și introduceți coada lingurii în pâlnia pentru cafea. Mișcați coada în sus și în jos până cade toată cafeaua blocată. Vizitați www.saeco.com/care pentru instrucțiuni video detaliate.
03Unitatea de infuzare este murdară sau nu este unsă corect. Opriți aparatul. Clătiți unitatea de infuzare cu apă curată, lăsați-o să se usuce și apoi ungeți-o. Consultați capitolul „Curățarea unității de preparare” sau vizitați www.saeco.com/care pentru instrucțiuni video detaliate. Apoi porniți din nou aparatul.
04Unitatea de infuzare nu este poziționată corect.Opriți aparatul. Scoateți unitatea de infuzare și reintroduceți-o. Asigurați-vă că poziția cârligului de fixare a unității de infuzare este corectă înainte de a o introduce. Consultați capitolul „Manevrarea unității de preparare” sau vizitați www.saeco.com/care pentru instrucțiuni video detaliate. Apoi porniți din nou aparatul.
05Există aer în circuitul de apă.Reporniți aparatul prin oprirea și pornirea din nou a acestuia. Dacă aceasta funcționează, distribuiți 2-3 cești de apă fierbinte. Detartrați aparatul dacă nu ați făcut-o de o perioadă mai lungă de timp.
Filtrul AquaClean nu a fost pregătit corespunzător înainte de instalare sau este înfundat.Scoateți filtrul AquaClean și încercați să preparați din nou o cafea. Dacă funcționează, asigurați-vă că filtrul AquaClean este pregătit corespunzător înainte de a-l monta la loc. Așezați filtrul AquaClean înapoi în rezervorul de apă. Dacă tot nu funcționează, filtrul poate fi înfundat și trebuie schimbat.
11Aparatul trebuie să se acomodeze cu temperatura camereiAcordați o anumită perioadă de timp pentru ca aparatul să se acomodeze de la temperatura de transport/exterioară la temperatura camerei. Opriți aparatul timp de 30 de minute și reporniți-l. Dacă acest lucru nu funcționează, contactați centrul de asistență pentru clienți din țara dvs. Pentru detalii referitoare la contact, consultați broșura de garanție.
14Aparatul s-a supraîncălzit. Opriți aparatul și reporniți-l după 30 de minute.
19Aparatul nu este conectat în mod adecvat la priză.Asigurați-vă că fișa mică a cablului de alimentare este conectată corect la priza de pe spatele aparatului.

Prezentarea generală a aparatului