Table of contents

Granaroma Deluxe User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Granaroma DeluxeUser Manual

Panou de comandă

Consultați figura B pentru o prezentare generală a tuturor pictogramelor. Puteți găsi descrierile mai jos.
user manual
B1 On/off icon (Pictograma activat/dezactivat)
B2 Drinks (Băuturi)
B3 Drinks menu (Meniul de băuturi)
B4 Personal profiles (Profiluri personale)
B5 Machine settings (Setări aparat)
B6 Status menu (Meniul de stare)
B7 Magazin
B8 Start/stop user manual icon (Pictograma pornire/oprire)

Prezentarea generală a aparatului