Spis treści

Xelsis Deluxe Instrukcja obsługi
Pobierz plik PDF|Drukować
Saeco logo
Xelsis DeluxeInstrukcja obsługi

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu w pełni automatycznego ekspresu do kawy firmy Saeco! Aby w pełni skorzystać ze wsparcia online oferowanego przez Saeco, możesz użyć panelu sterowania, aby zarejestrować urządzenie za pośrednictwem wbudowanego modułu Wi-Fi lub przejść do strony www.saeco.com/MyCoffeeMachine i zarejestrować tam swój produkt.
Przed skorzystaniem z urządzenia po raz pierwszy zapoznaj się dokładnie z osobną broszurą na temat bezpieczeństwa i zachowaj ją na przyszłość.
W pełni automatyczny ekspres do kawy Saeco umożliwia połączenie z siecią Wi-Fi, aby zapewnić Ci większą przyjemność z parzenia i picia kawy.
Dzięki podłączeniu ekspresu do sieci Wi-Fi, możesz:
- otrzymywać spersonalizowane rekomendacje oparte na samouczeniu się urządzenia;
- korzystać z regularnych aktualizacji oprogramowania, aby poprawić komfort użytkowania urządzenia;
- korzystać ze sklepu, jeśli jest dostępny w danym kraju;
- połączyć urządzenie ze swoim kontem Amazon w celu uzupełniania akcesoriów, jeśli funkcja ta jest dostępna w Twoim kraju;
- połączyć się z urządzeniem domowym Alexa, aby korzystać z funkcji sterowania głosowego, jeśli jest ona dostępna w Twoim kraju.
Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane przy użyciu kawy. Wprawdzie zostało gruntowanie oczyszczone, ale w środku mogły pozostać resztki kawy. Gwarantujemy jednak, że urządzenie jest całkowicie nowe.

Włączanie urządzenia Xelsis SUPREMA (tylko modele SM8885 i SM8889)

Włącz ekspres, naciskając przełącznik zasilania znajdujący się na tylnej ściance urządzenia. Dotknij środkowej części panelu sterowania, aby na ekranie pojawiła się ikona „włączania”. Naciśnij ikonę „włączania” i postępuj zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami widocznymi na panelu sterowania.
user manual
user manual Podłącz i zaktualizuj urządzenie przy pierwszej instalacji i regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji ręcznych.

Włączanie urządzenia Xelsis DELUXE (tylko modele SM8780, SM8782 i SM8785)

Włącz ekspres, naciskając przełącznik zasilania znajdujący się na tylnej ściance urządzenia. Naciśnij ikonę „włączania” i postępuj zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami widocznymi na panelu sterowania.
user manual
user manual Podłącz i zaktualizuj urządzenie przy pierwszej instalacji i regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji ręcznych.

Podłączanie do sieci Wi-Fi

user manual Podłącz ekspres do kawy do domowej sieci Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n.
user manual Podłączenie ekspresu do kawy do domowej sieci Wi-Fi zapewnia lepszą obsługę.
user manual Należy sprawdzić, czy ekspres do kawy znajduje się w zasięgu routera sieci Wi-F.
Aby podłączyć ekspres do kawy do sieci Wi-Fi, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.
user manual
1 Dotknij ikony Ustawienia user manual i szybko przesuń palcem od lewej do prawej, aby znaleźć ikonę sieci Wi-Fi.
2 Dotknij ikony sieci Wi-Fi.
3 Aby podłączyć urządzenie do sieci Wi-Fi, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Wszystko gotowe. Możesz teraz zacząć czerpać korzyści z połączenia z siecią.
user manual Urządzenie wykona automatyczne płukanie, gdy jest włączane i wyłączane za pomocą sterowania głosowego i gdy było nieaktywne przez pewien czas i wyłącza się. Upewnij się, że środowisko urządzenia jest bezpieczne.

Opis urządzenia