Spis treści

Xelsis Deluxe Instrukcja obsługi
Pobierz plik PDF|Drukować
Saeco logo
Xelsis DeluxeInstrukcja obsługi

Parzenie napojów

Instrukcje ogólne

Aby zaparzyć napój, musisz wykonać kilka prostych czynności.
user manual
1 Napełnij zbiornik wodą z kranu i wsyp ziarna kawy do pojemnika.
2 Umieść jedną lub dwie filiżanki pod dozownikiem z regulacją wysokości. Aby dostosować wysokość dozownika kawy do wysokości filiżanki lub szklanki, przesuń dozownik w górę lub w dół.
3 Dotknij ikony Napoje user manual, aby wejść do menu „Napoje”. Szybko przesuń palcem od lewej do prawej, aby wybrać napój, dotykając go.
- Jeśli chcesz zaparzyć dwie filiżanki, naciśnij ikonę „2x”. Urządzenie automatycznie wykona kolejno dwie operacje mielenia kawy pod kątem wybranych napojów.
user manual Ikona „2x” nie jest dostępna dla wszystkich napojów.
4 Po wybraniu napoju można dostosować ustawienia do swoich preferencji, przesuwając wskaźnik na regulowanych paskach w górę lub w dół.
5 Naciśnij ikonę uruchomienia/zatrzymania user manual, aby rozpocząć parzenie wybranego napoju.
user manual Nie użyj karmelizowanych ani aromatyzowanych ziaren kawy.
user manual Obracaj stopniowo pokrętło do ustawiania sposobu mielenia, a po zaparzeniu 5 filiżanek kawy wyczujesz różnicę.

Wsparcie w zakresie parametrów napojów

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat określonego parametru napoju, naciśnij i przytrzymaj regulowany pasek przez 3 sekundy.
user manual

Zaparzanie napojów na bazie mleka

Aby zaparzyć napoje na bazie mleka, musisz wykonać kilka prostych czynności.
user manual
1 Napełnij zbiornik wodą z kranu i wsyp ziarna kawy do pojemnika.
Wskazówka: Gdy elastyczna rurka do mleka jest podłączona do cappuccinatore, przesuń dozownik na najwyższą pozycję, aby ułatwić dostęp do zbiornika wody.
2 Odkręć pokrywę pojemnika na mleko i wlej mlekodo środka.
Zawsze używaj mleka wyjętego bezpośrednio z lodówki.
3 Podłącz elastyczną rurkę do mleka do cappuccinatore.
4 Umieść metalową rurkę do mleka w pojemniku.
5 Dotknij ikony Napoje user manual, przewiń i wybierz ikonę napoju na bazie mleka.
6 Możesz dostosować ustawienia do własnych preferencji, przesuwając wskaźnik na regulowanych paskach w górę i w dół.
7 Naciśnij ikonę uruchomienia/zatrzymania user manual w dowolnym momencie, aby rozpocząć parzenie wybranego napoju.
- W przypadku określonych napojów urządzenie najpierw nalewa mleko, a następnie kawę. W przypadku wielu innych napojów jest to proces odwrotny: urządzenie najpierw nalewa kawę, a następnie mleko.
- Aby zatrzymać nalewanie mleka, zanim urządzenie naleje jego zaprogramowaną ilość, naciśnij ikonę uruchomienia/zatrzymania user manual (tylko SM8780, SM8782, SM8785) lub ikonę zatrzymania (tylko SM8885, SM8889).
- Aby całkowicie zatrzymać nalewanie napoju (mleko i kawa), zanim urządzenie zakończy proces, naciśnij i przytrzymaj ikonę uruchomienia/zatrzymania user manual (tylko SM8780, SM8782, SM8785) lub ikonę zatrzymania (tylko SM8885, SM8889).
user manual Bezpośrednio po nalaniu mleka uruchamiana jest funkcja „HygieSteam Shot” (Wyrzut pary). Urządzenie wyrzuca parę wodną przez wewnętrzny obieg mleka, aby go szybko przepłukać. Metalowa część rurki do mleka może się rozgrzać. Aby uniknąć ryzyka oparzeń, należy zaczekać, aż ostygnie.
Wskazówka: Do zaparzania napojów na bazie mleka można także użyć mleka w zwykłym kartonie. Umieść metalową rurkę do mleka bezpośrednio w kartonie z mlekiem.

Zaparzanie kawy z kawy mielonej

Aby zaparzyć kawę z kawy mielonej, musisz wykonać kilka prostych czynności.
user manual
1 Otwórz pokrywkę pojemnika na kawę mieloną i wsyp do niego jedną miarkę zmielonej kawy. Następnie zamknij pokrywkę.
2 Dotknij ikony Napoje user manual, przewiń palcem od lewej do prawej i wybierz napój.
3 Dotknij ikony kawy user manualmielonej.
4 Możesz dostosować ustawienia do własnych preferencji, przesuwając wskaźnik na regulowanych paskach w górę i w dół.
5 Naciśnij ikonę uruchomienia/zatrzymania user manual, aby rozpocząć parzenie wybranego napoju.
user manual Wybranie kawy mielonej uniemożliwia wybranie mocy kawy lub zaparzenie więcej niż jednej porcji kawy w tym samym czasie.

Podawanie gorącej wody

user manual
1 Upewnij się, że cappuccinatore jest prawidłowo przymocowany do ekspresu.
2 Podstaw filiżankę pod kranik.
user manual
3 Naciśnij ikonę „Hot Water” (Gorąca woda).
user manual
4 Przesuń wskaźnik na regulowanych paskach w górę lub w dół, aby dostosować ilość gorącej wody lub temperaturę do swoich preferencji.
5 Naciśnij ikonę uruchomienia/zatrzymania user manual.
6 Aby zatrzymać nalewanie gorącej wody, zanim urządzenie zakończy cały proces, ponownie naciśnij ikonę uruchomienia/zatrzymania user manual (tylko SM8780, SM8782, SM8785) lub ikonę zatrzymania (tylko SM8885, SM8889).

Personalizacja

Ekspres umożliwia dostosowanie ustawień napoju do swoich preferencji i zachowanie zmodyfikowanego napoju w osobistym profilu. Możesz wybrać własną ikonę i nazwę profilu.

Wykorzystaj w pełni swoje ziarna kawy dzięki funkcji BeanMaestro

Z BeanMaestro można wybrać rodzaj i sposób palenia ziaren. Urządzenie optymalizuje ustawienia zaparzania automatycznie, aby zapewnić najlepszy smak z ziaren kawy.
user manual
1 Dotknij ikony Ziaren w menu głównym.
user manual
2 Dotknij funkcji BeanMaestro.
3 Wybierz rodzaj ziaren. Możesz wybrać mieszankę Arabica lub Robusta.
4 Wybierz poziom palenia ziaren.
5 Ustawienia parzenia są optymalizowane automatycznie.
6 Rozkoszuj się kolejną kawą.

Przyspiesz cały proces z CoffeeMaestro

Twoje urządzenie zapewnia możliwość wyboru profili smakowych zamiast osobnego dostosowywania wszystkich ustawień za pośrednictwem funkcji CoffeeMaestro. Można wybrać Delicato, Intenso i Forte. Aby wybrać profil smakowy CoffeeMaestro:
user manual
1 Naciśnij ikonę wybranego napoju.
user manual
2 Naciskaj ikonę CoffeeMaestro wielokrotnie.
- Główne ustawienia napoju są teraz odpowiednio dostosowane.
3 Naciśnij ikonę uruchomienia/zatrzymania user manual, aby rozpocząć parzenie napoju.

Spersonalizuj swój napój, korzystając z funkcji CoffeeEqualizer Touch+

Po wybraniu napoju funkcja CoffeeEqualizer Touch+ jest aktywowana automatycznie, co pozwala na dostosowanie ustawień napoju. Naciśnij długo każdą z pozycji na wyświetlaczu, aby włączyć funkcję pomocy i uzyskać dalsze informacje.
Dzięki funkcji CoffeeEqualizer Touch+ można dostosować następujące ustawienia:
1 Moc aromatu
2 Ilość kawy
3 Ilość mleka
4 Ilość wody
5 Temperatura napoju
6 Ilość pianki
7 Smak kawy
8 Możesz również zdecydować się na przygotowanie 1 lub 2 filiżanek
9 Kolejność dozowania — najpierw kawa czy mleko
Uwaga: To, które ustawienia możesz dostosować, zależy od wybranego napoju.

Zapisz swoje ulubione napoje w profilu

Ekspres umożliwia dostosowanie ustawień napoju do swoich preferencji i zachowanie zmodyfikowanego napoju w osobistym profilu. Możesz wybrać profil i zapisać recepturę, korzystając z profili.
Możesz utworzyć profil i dodać napój za pomocą ikony profilu user manual.
user manual
1 Dotknij ikony profilu user manual w menu głównym.
user manual
2 Dotknij ikony Plusa.
3 Wpisz wybraną nazwę i wybierz swoją ulubioną ikonę.
4 Teraz można dodać napój. Naciśnij ikonę wybranego napoju.
5 Spersonalizuj napój za pomocą funkcji CoffeeEqualizer Touch+ lub CoffeeMaestro.
user manual
6 Dotknij ikony „Zapisz w profilu”, aby zapisać go w swoim osobistym profilu.

Dodatkowa porcja kawy (ExtraShot)

Urządzenie pozwala dodać ekstra porcję Ristretto do kawy i napojów na bazie mleka, na przykład, jeśli chcesz napić się mocniejszej kawy.
1 Podstaw filiżankę pod kranik.
user manual
2 Dotknij jednej z ikon napojów, aby wybrać napój.
user manual
3 Przesuń wskaźnik na regulowanym pasku w górę, aby ustawić moc na najwyższy poziom, i wybierz funkcję ExtraShot.
4 Następnie naciśnij ikonę uruchomienia/zatrzymania user manual (tylko SM8780, SM8782, SM8785) lub ikonę uruchomienia (tylko SM8885, SM8889), aby rozpocząć proces parzenia napoju.
5 Aby zatrzymać nalewanie napoju, zanim urządzenie zakończy cały proces, ponownie naciśnij ikonę uruchomienia/zatrzymania user manual (tylko SM8780, SM8782, SM8785) lub ikonę zatrzymania (tylko SM8885, SM8889).
user manual Po wybraniu funkcji ExtraShot możesz zaparzyć tylko jedną kawę w danym momencie.
user manual Funkcja dodatkowej porcji kawy nie jest dostępna dla wszystkich napojów.

Opis urządzenia