Spis treści

Xelsis Deluxe Instrukcja obsługi
Pobierz plik PDF|Drukować
Saeco logo
Xelsis DeluxeInstrukcja obsługi

Czyszczenie i konserwacja

Twoje urządzenie wyświetli monit, kiedy należy wykonać czyszczenie i konserwację.
Regularne czyszczenie i konserwacja utrzymują ekspres w doskonałym stanie, zapewniając wyśmienity smak kawy przez długi czas oraz stabilny wypływ napoju.
W tabeli poniżej znajdziesz szczegółowy opis tego, kiedy i jak czyścić wszystkie zdejmowane części urządzenia. Szczegółowe informacje i film z instrukcjami można znaleźć na stronie www.saeco.com/care. Rysunek C zawiera przegląd części, które można myć w zmywarce.
ElementKiedy czyścićJak znaleźć na panelu sterowania/
Filtr AquaCleanGdy urządzenie Cię o to poprosi lub co trzy miesiące.STATUS (STAN) -> CLEANING (CZYSZCZENIE) -> AQUACLEAN. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby aktywować filtr AquaClean.
user manual Urządzenie nie wykrywa automatycznie, że w zbiorniku na wodę umieszczono filtr. Dlatego trzeba aktywować każdy nowo zainstalowany filtr AquaClean w menu Stan.
user manual Zanim zaczniesz używać filtra AquaClean, urządzenie musi zostać całkowicie odkamienione.
user manual Wymieniaj filtr AquaClean co najmniej raz na trzy miesiące, nawet jeśli urządzenie nie sygnalizuje jeszcze konieczności wymiany.
Blok zaparzającyRaz na tydzieńSTATUS (STAN) -> PERFORMANCE (WYDAJNOŚĆ)-> BREW GROUP CLEAN (CZYSZCZENIE JEDNOSTKI ZAPARZAJĄCEJ). Wykonaj wskazane czynności, aby wyjąć i wyczyścić jednostkę zaparzającą.
user manual
user manual Przed wsunięciem jednostki zaparzającej z powrotem do urządzenia upewnij się, że jest prawidłowo ustawiona. Strzałka na żółtym cylindrze z boku bloku zaparzającego musi się znaleźć w jednej linii z czarną strzałką i literą N.
Co miesiąc STATUS (STAN) -> PERFORMANCE (WYDAJNOŚĆ) -> COFFEE OIL REMOVAL (ODTŁUSZCZANIE BLOKU ZAPARZAJĄCEGO). Postępuj zgodnie z instrukcją procesu samooczyszczania, aby automatycznie odtłuścić blok zaparzający.
Obieg mleka/wewnętrzny cappuccinatore Po każdym dniu użytkowaniaSTATUS (STAN) -> HYGIESTEAM. Postępuj zgodnie z instrukcją procesu samooczyszczania, aby wyczyścić obieg mleka. Przetrzyj zewnętrzną powierzchnię metalowej rurki do mleka wilgotną szmatką przed umieszczeniem jej w uchwycie rurki do mleka.
Raz na tydzieńWyjmij i rozłóż wewnętrzny cappuccinatore. Wypłucz wszystkie części pod bieżącą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
Co miesiącSTATUS (STAN) -> HYGIESTEAM -> DEEP MILK CLEAN (CZYSZCZENIE SYSTEMU SPIENIANIA). Postępuj zgodnie z instrukcją procesu samooczyszczania, aby wyczyścić obieg mleka.
Pojemnik na mlekoRaz na tydzień
user manual
user manual
Zdemontuj pojemnik na mleko i wypchnij kulkę za pomocą bolca rurki na mleko. Umyj wszystkie części pojemnika na mleko pod bieżącą wodą lub w zmywarce.
Pojemnik HygieSteam (uchwyt na rurkę do mleka)Co tydzień lub gdy urządzenie wyświetli przypomnienie
user manual
user manual
Wyjmij pojemnik HygieSteam z urządzenia i zdejmij pokrywę HygieSteam. Umyj pojemnik i pokrywę HygieSteam pod bieżącą wodą.
Pojemnik na kawę mielonąSprawdzaj co tydzień, czy pojemnik na kawę mieloną nie jest zapchany.
user manual
Wyłącz urządzenie i wyjmij blok zaparzający. Otwórz pokrywę pojemnika na kawę mieloną i włóż do niego trzonek łyżki. Poruszaj nim w górę i w dół, aż zatykająca otwór kawa mielona spadnie. Przejdź na stronę www.saeco.com/care, aby zobaczyć szczegółowy film instruktażowy.
Pojemnik na fusy kawoweOpróżniaj kasetkę na fusy, kiedy na urządzeniu pojawi się odpowiedni monit. Myj ją raz na tydzień.Opróżnij kasetkę na fusy, gdy urządzenie jest włączone. Wypłucz ją pod bieżącą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
Tacka ociekowa
user manual
Opróżniaj tackę ociekową codziennie lub gdy czerwony wskaźnik „Drip tray full” (Zapełnienie tacki ociekowej) wystaje z pokrywy tacki. Raz w tygodniu umyj tackę ociekową.
user manual
Wyjmij tackę ociekową i umyj ją pod bieżącą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
Smarowanie bloku zaparzającegoCo 2 miesiąceNasmaruj blok zaparzający dołączonym smarem. Przejdź na stronę www.saeco.com/careaby zapoznać się z filmem instruktażowym.
Zbiornik wodyRaz na tydzieńWypłucz zbiornik pod bieżącą wodą.
Panel przedni urządzeniaRaz na tydzieńWyczyść miękką szmatką.
Odkamienianie urządzeniaGdy urządzenie poprosi o odkamienienieSTATUS (STAN) -> DESCALING (ODKAMIENIANIE). Wykonaj wskazane czynności, aby odkamienić urządzenie. Gdy odkamienianie staje się konieczne, urządzenie poprosi o wykonanie tej procedury — naciśnij ikonę OK, aby rozpocząć procedurę, i wykonaj wskazane czynności.

Czyszczenie jednostki zaparzającej

Regularne czyszczenie jednostki zaparzającej zapobiega zatkaniu wewnętrznych obiegów przez pozostałości kawy. Przejdź do menu „Stan” na ekranie i wybierz opcję „Czyszczenie jednostki zaparzającej” lub odwiedź stronę www.saeco.com/care, gdzie znajdują się filmy dotyczące usuwania, wkładania i czyszczenia jednostki zaparzającej.

Czyszczenie jednostki zaparzającej pod bieżącą wodą

1 Dotknij ikony „Stan” i przewiń, aby wybrać opcję „Czyszczenie jednostki zaparzającej”.
2 Dotknij ikony potwierdzenia user manual, aby potwierdzić, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Czyszczenie jednostki zaparzającej przy użyciu tabletek do czyszczenia

Do czyszczenia używaj tylko specjalnych tabletek Philips.
1 Dotknij ikony „Stan” i przewiń, aby wybrać opcję „Czyszczenie jednostki zaparzającej”.
2 Dotknij ikony potwierdzenia user manual, aby potwierdzić, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Smarowanie jednostki zaparzającej

Aby ulepszyć działanie ekspresu oraz aby ruchome części jednostki zaparzającej mogły się płynnie poruszać, zalecamy smarować ją co 2 miesiące.
user manual
1 Nałóż cienką warstwę smaru na tłok (szary element) jednostki zaparzającej.
user manual
2 Nałóż cienką warstwę smaru na wałek (szary element) w dolnej części jednostki zaparzającej.
user manual
3 Nałóż cienką warstwę smaru na prowadnice po obu stronach.

Programy czyszczące wewnętrznego cappuccinatore

user manual Urządzenia wyświetlają informacje, kiedy należy wyczyścić wewnętrzne cappuccinatore.
Urządzenie posiada trzy programy do czyszczenia wewnętrznego cappuccinatore:
- „HygieSteam Shot” (Wyrzut pary HygieSteam): podczas przygotowywania napoju na bazie mleka, urządzenie automatycznie wyrzuca parę wodną przez wewnętrzny cappuccinatore, aby szybko go przepłukać.
user manual
user manual
user manual
- „HygieSteam”: urządzenie dokładnie oczyszcza wewnętrzny obieg mleka za pomocą pary. Upewnij się, że pojemnik HygieSteam jest prawidłowo złożony i przymocowany do urządzenia. Umieść rurkę do mleka w jej uchwycie i wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie.
- „Deep Milk Clean”: przeprowadzaj procedurę „Deep Milk Clean” z zastosowaniem tabletek Philips do czyszczenia obiegu mleka, aby usunąć wszystkie zanieczyszczenia.

Czyszczenie wewnętrznego cappuccinatore pod bieżącą wodą

user manual
1 Otwórz klapkę wewnętrznego cappuccinatore.
user manual
2 Wyjmij wewnętrzny cappuccinatore, ściągając go w dół.
user manual
3 Rozmontuj wewnętrzny cappuccinatore, ściągając dolną część z górnej części.
user manual
4 Zdemontuj wszystkie części i umyj je pod bieżącą wodą.
5 Ponownie zmontuj wewnętrzny cappuccinatore.
user manual
6 Aby ponownie umieścić na miejscu wewnętrzny cappuccinatore, ustaw go pionowo i sprawdź, czy otwory są wyrównane z dwiema rurkami na urządzeniu. Następnie przesuń wewnętrzny cappucinatore w górę, aż zablokuje się na miejscu.
7 Zamknij klapkę.
Szczegółowy film instruktażowy można znaleźć na stronie www.saeco.com/care.

Opis urządzenia