Spis treści

Xelsis Deluxe Instrukcja obsługi
Pobierz plik PDF|Drukować
Saeco logo
Xelsis DeluxeInstrukcja obsługi

Dostosowywanie ustawień urządzenia

Większość ustawień urządzenia można dostosować, dotykający ikony Ustawienia user manual i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Aby uzyskać pomoc techniczną online (często zadawane pytania, filmy itd.), należy zeskanować kod QR zamieszczony na okładce tej broszury lub odwiedzić stronę www.saeco.com/care.

Ustawianie twardości wody

user manual Aby zapewnić optymalne funkcjonowanie i dłuższy czas eksploatacji ekspresu, zalecamy dostosowanie ustawień do poziomu twardości wody w Twoim regionie. Zapobiegnie to również konieczności zbyt częstego odkamieniania urządzenia. Domyślnie ustawienie twardości wody to 4: woda twarda.
Do określenia twardości wody w swoim regionie użyj dostarczonego w opakowaniu paska do pomiaru twardości wody:
user manual
1 Zanurz pasek do pomiaru twardości wody w wodzie z kranu lub potrzymaj go pod bieżącą wodą przez 1 sekundę.
user manual
2 Odczekaj 1 minutę. Liczba czerwonych kwadratów na pasku testowym wskazuje twardość wody.
Ustaw na urządzeniu prawidłową twardość wody:
1 Dotknij ikony Ustawienia user manual i przewiń palcem od lewej do prawej, aby wybrać opcję „Twardość wody”.
user manual
2 Wybierz poziom twardości wody. Liczba świecących czerwonych kwadratów na wyświetlaczu powinna być równa liczbie czerwonych kwadratów na pasku testowym.
3 Po ustawieniu prawidłowej twardości wody dotnij ikonę potwierdzenia user manual, aby potwierdzić.

Regulacja ustawienia mielenia

Moc kawy można zmienić za pomocą specjalnego pokrętła do ustawiania sposobu mielenia znajdującego się w pojemniku na ziarna. Im niższe jest ustawienie grubości mielenia, tym drobniej będą mielone ziarna kawy i tym silniejszy będzie napój. Do wyboru jest 12 ustawień grubości mielenia.
Ekspres skonfigurowano tak, aby uzyskać najlepszy smak z ziaren kawy. W związku z tym zalecamy nie zmieniać ustawień grubości mielenia aż do zaparzenia 100–150 filiżanek (po ok. 1 miesiącu użytkowania).
user manual Różnicę smaku można poczuć w pełni po zaparzeniu od 2 do 3 napojów.
user manual Aby zapobiec uszkodzeniu młynka, nie należy obracać pokrętła do ustawiania sposobu mielenia więcej niż o jeden stopień za jednym razem.
1 Dotknij ikony Ziaren w menu głównym.
2 Dotknij opcji „Młynek”.
3 Obejrzyj film instruktażowy.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Urządzenie zapewnia możliwość przywrócenia w dowolnym momencie fabrycznych ustawień.
1 Dotknij ikony ustawień user manual .
2 Przewiń palcem od lewej do prawej, aby wybrać opcję „Ustawienia fabryczne”. Potwierdź, dotykając ikony potwierdzenia user manual.
- Przywrócono ustawienia.
user manual Następujące ustawienia fabryczne są przywracane do wartości domyślnych: twardość wody, czas czuwania, jasność wyświetlacza, dźwięk*,* przednie oświetlenie, profile, wskaźnik zbiornika, jednostki miary, ustawienia ekranu głównego, preferencje dotyczące BeanMaestro, poświadczenia sieci Wi-Fi, preferencje dotyczące aktualizacji oprogramowania, poświadczenia konta Saeco, poświadczenia konta Amazon.

Opis urządzenia