Table of contents

Xelsis Deluxe User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Xelsis DeluxeUser Manual

Tīrīšana un kopšana

Ierīce paziņos, kad būs jāveic tīrīšana un apkope.
Ja ierīci regulāri tīra un apkopj, tā ir lieliskā stāvoklī un var ilgstoši nodrošināt gardu kafiju un vienmērīgu kafijas plūsmu.
Lai iegūtu informāciju, kad un kā tīrīt ierīces noņemamās daļas, skatiet tālāk redzamo tabulu. Vairāk izsmeļošas informācijas un videopamācības skatiet vietnē www.saeco.com/care. Pārskatu par daļām, kuras var iztīrīt trauku mazgājamajā mašīnā, skatiet C attēlā.
VienumsTīrīšanas intervālsKā atrast vadības panelī/
AquaClean filtrsKad kafijas automāts norāda vai ik pēc trim mēnešiem.STATUS (STATUSS) -> CLEANING (TĪRĪŠANA) -> AQUACLEAN. Lai aktivizētu AquaClean filtru, veiciet tālāk minētās darbības.
user manual Kafijas automāts nenosaka automātiski, vai ūdens tvertnē ir ievietots filtrs. Tādēļ visi uzstādītie jaunie AquaClean filtri jāaktivizē izvēlnē „Statuss”.
user manual Kafijas automāts nebija pilnībā atkaļķots pirms AquaClean filtra lietošanas sākšanas.
user manual Nomainiet AquaClean filtru vismaz reizi 3 mēnešos pat tad, ja kafijas automāts vēl nenorāda par nomaiņas nepieciešamību.
Gatavošanas vienībaKatru nedēļuSTATUS (STATUSS) -> PERFORMANCE (VEIKTSPĒJA) ->BREW GROUP CLEAN (KAFIJAS PAGATAVOŠANAS NODALĪJUMA TĪRĪŠANA). Lai noņemtu un iztīrītu kafijas pagatavošanas nodalījumu, veiciet tālāk minētās darbības.
user manual
user manual Pirms iebīdāt gatavošanas vienību ierīcē, pārliecinieties, ka tā ir pareizā pozīcijā. Uz gatavošanas vienības dzeltenā cilindra esošajai bultai ir jābūt savietotai ar melno bultu un N.
Katru mēnesi STATUS (STATUSS) -> PERFORMANCE (VEIKTSPĒJA) ->COFFEE OIL REMOVAL (KAFIJAS EĻĻAS NOŅEMŠANA). Lai automātiski noņemtu kafijas eļļas atlikumus no kafijas pagatavošanas nodalījuma, veiciet pašattīrīšanās procesa darbības.
Piena sistēma/iekšējais piena putotājs Pēc katras lietošanas dienasSTATUS (STATUSS) -> HYGIESTEAM. Lai iztīrītu piena sistēmu, veiciet pašattīrīšanās procesa darbības. Noslaukiet metāla piena caurulītes ārpusi ar mitru drānu un tikai tad ievietojiet to piena caurulītes turētājā.
Katru nedēļuIzņemiet un izjauciet iekšējo piena putotāju. Noskalojiet visas daļas krāna ūdenī ar nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa.
Katru mēnesiSTATUS (STATUSS) -> HYGIESTEAM -> DEEP MILK CLEAN Lai iztīrītu piena sistēmu, veiciet pašattīrīšanās procesa darbības.
Piena tvertneKatru nedēļu
user manual
user manual
Izjauciet piena tvertni un izbīdiet lodi, izmantojot piena caurulītes tapu. Mazgājiet visas piena tvertnes daļas tekošā krāna ūdenī vai trauku mazgājamajā mašīnā.
HygieSteam tvertne (piena caurulītes turētājs)Vienreiz nedēļā vai, kad ierīce par to atgādina.
user manual
user manual
Izņemiet HygieSteam tvertni no ierīces un noņemiet HygieSteam pārsegu. Nomazgājiet HygieSteam tvertni un vāku zem tekoša ūdens.
Maltās kafijas nodalījumsReizi nedēļā pārbaudiet, vai maltās kafijas nodalījums nav aizsērējis.
user manual
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un izņemiet gatavošanas vienību. Noņemiet maltās kafijas nodalījuma vāku un novietojiet uz tā karotes kātu. Kustiniet kātu uz augšu un uz leju, līdz pieķepušie kafijas biezumi izbirst. Detalizētas videopamācības ir pieejamas vietnē www.saeco.com/care.
Kafijas biezumu tvertneIztukšojiet kafijas biezumu tvertni pēc ierīces aicinājuma. Tīriet to reizi nedēļāIzņemiet kafijas biezumu tvertni, kamēr ierīce ir ieslēgta. Noskalojiet to krāna ūdenī ar nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa.
Pilēšanas paplāte
user manual
Katru dienu iztukšojiet pilēšanas paplāti, kad pa to ir izbīdījies sarkanais pilnas pilēšanas paplātes indikators. Tīriet pilēšanas paplāti reizi nedēļā
user manual
Izņemiet pilēšanas paplāti un nomazgājiet to tekošā krāna ūdenī ar nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa.
Gatavošanas vienības eļļošanaIk pēc 2 mēnešiemEļļojiet gatavošanas vienību ar tūbiņā iepakoto smērvielu. Apmeklējiet vietni www.saeco.com/carelai skatītu izsmeļošas videopamācības.
Ūdens tvertneKatru nedēļuIzskalojiet ūdens tvertni zem tekoša krāna ūdens.
Ierīces priekšpuseKatru nedēļuNotīriet ar neabrazīvu drāniņu.
Kafijas automāta atkaļķošanaKad kafijas automāts norāda veikt atkaļķošanuSTATUS (STATUSS) -> DESCALING (ATKAĻĶOŠANA). Lai atkaļķotu kafijas automātu, veiciet tālāk minētās darbības. Kad ir nepieciešams veikt atkaļķošanu, kafijas automāts norāda uz atkaļķošanas nepieciešamību, tādēļ nospiediet ikonu Labi, lai sāktu atkaļķošanu, un izpildiet tālāk norādītās darbības.

Gatavošanas vienības tīrīšana

Ja gatavošanas vienību regulāri tīra, tiek novērsta iekšējo sistēmu aizsērēšana kafijas palieku dēļ. Dodieties uz ekrānā redzamo izvēlni „Status” (Statuss) un atlasiet vienumu „Brew group clean” (Gatavošanas vienības tīrīšana) vai apmeklējiet vietni www.saeco.com/care, lai skatītu videopamācības par to, kā noņemt, ievietot un tīrīt gatavošanas vienību.

Gatavošanas vienības mazgāšana tekošā krāna ūdenī

1 Pieskarieties ikonai „Status” (Statuss) un ritiniet, lai atlasītu vienumu „Brew group clean” (Gatavošanas vienības tīrīšana).
2 Pieskarieties apstiprināšanas ikonai user manual, lai apstiprinātu izvēli, un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Gatavošanas vienības mazgāšana ar kafijas eļļas notīrīšanas tabletēm

Izmantojiet tikai Philips kafijas eļļas notīrīšanas tabletes.
1 Pieskarieties ikonai „Status” (Statuss) un ritiniet, lai atlasītu vienumu „Brew group clean” (Gatavošanas vienības tīrīšana).
2 Pieskarieties apstiprināšanas ikonai user manual, lai apstiprinātu izvēli, un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Gatavošanas vienības eļļošana

Lai uzlabotu ierīces veiktspēju, ieteicams ik pēc 2 mēnešiem eļļot gatavošanas vienību, lai nodrošinātu, ka kustīgo detaļu darbība ir vienmērīga.
user manual
1 Uzklājiet uz gatavošanas vienības virzuļa (pelēkās daļas) plānu smērvielas kārtu.
user manual
2 Uzklājiet plānu smērvielas kārtu uz gatavošanas vienības vārpstas (pelēkās daļas).
user manual
3 Plānā kārtā ieziediet abās pusēs esošās vadotnes.

Iekšējā piena putotāja tīrīšanas programmas

user manual Ierīce paziņo, kad ir jātīra iekšējais piena putotājs.
Ierīcei ir trīs programmas, kas paredzētas iekšējā piena putotāja tīrīšanai:
- „HygieSteam Shot” (HygieSteam tvaika strūkla): dzēriena ar pienu pagatavošanas laikā ierīce automātiski ar spiedienu izlaiž caur iekšējo piena putotāju tvaika strūklu, lai ātri to iztīrītu.
user manual
user manual
user manual
- ¨HygieSteam¨: ierīce rūpīgi iztīra iekšējo piena sistēmu ar tvaiku. Pārliecinieties, ka HygieSteam tvertne ir pareizi salikta un piestiprināta pie ierīces. Ievietojiet piena caurulīti piena caurulītes turētājā un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- \"Deep Milk Clean\": veiciet procedūru \"Deep Milk Clean” ar Philips piena sistēmas tīrīšanas līdzekli, lai rūpīgi iztīrītu iekšējo piena sistēmu.

Iekšējā piena putotāja mazgāšana tekošā krāna ūdenī

user manual
1 Atveriet iekšējā piena putotāja vāku.
user manual
2 Izņemiet iekšējo piena putotāju, velkot to uz leju.
user manual
3 Izjauciet iekšējo piena putotāju, noņemot apakšdaļu no augš daļas.
user manual
4 Pilnībā izjauciet pa detaļām un nomazgājiet tās tekošā krāna ūdenī.
5 Salieciet iekšējo piena putotāju.
user manual
6 Lai ievietotu iekšējo piena putotāju, tam ir jābūt taisni un salāgojiet atveres ar abām ierīces caurulītēm. Bīdiet iekšējo piena putotāju uz augšu, līdz tas ir nostiprināts tam paredzētajā vietā.
7 Aizveriet vāku.
Dodieties uz www.saeco.com/care, lai skatītu izsmeļošas videopamācības.

Ierīces pārskats