Table of contents

Xelsis Deluxe User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Xelsis DeluxeUser Manual

Kļūdu kodi

Tālāk ir kļūdu kodu saraksts, kurā ir iekļautas problēmas, ko varat novērst pats. Videopamācības varat skatīt vietnē www.saeco.com/care. Ja parādās cits kļūdas kods, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem savā valstī. Kontaktinformāciju skatiet garantijas bukletā.
Kļūdas kodsProblēmaIespējamais risinājums
01Kafijas piltuve ir aizsērējusi.
user manual
Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla. Izņemiet gatavošanas vienību. Noņemiet maltas kafijas nodalījuma vāku un ievietojiet atvērumā karotes kātu. Kustiniet kātu uz augšu un uz leju, līdz pieķepušie kafijas biezumi izbirst. Dodieties uz www.saeco.com/care, lai skatītu izsmeļošas videopamācības.
03Gatavošanas vienība ir netīra vai slikti ieeļļota. Izslēdziet ierīci. Izskalojiet gatavošanas vienību ar tīru ūdeni, ļaujiet tai nožūt, pēc tam ieeļļojiet to. Detalizētas videopamācības ir sniegtas sadaļā “Gatavošanas vienības tīrīšana” vai pieejamas vietnē www.saeco.com/care. Tad ieslēdziet ierīci.
04Gatavošanas vienība ir nepareizā pozīcijā.Izslēdziet ierīci. Izņemiet gatavošanas vienību un ievietojiet to atpakaļ. Iepriekš pārliecinieties, ka gatavošanas vienība ir pareizā pozīcijā. Detalizētas videopamācības ir sniegtas sadaļā “Gatavošanas vienības lietošana” vai pieejamas vietnē www.saeco.com/care. Tad ieslēdziet ierīci.
05Ūdens sistēmā ir gaiss.Restartējiet ierīci, vēlreiz to izslēdzot un ieslēdzot. Ja tas ir izdevies, izlejiet 2–3 tases karsta ūdens. Ja ilgāku laiku neesat atkaļķojis ierīci, atkaļķojiet to.
„AquaClean” filtrs nebija pareizi sagatavots pirms uzstādīšanas vai ir aizsērējis.Izņemiet AquaClean filtru un vēlreiz mēģiniet pagatavot kafiju. Ja tas izdodas, pārliecinieties, ka „AquaClean” filtrs ir pareizi sagatavots, pirms ievietojat to atpakaļ. Ievietojiet „AquaClean” filtru ūdens tvertnē. Ja problēma tomēr nav atrisināta, filtrs, iespējams, ir aizsērējis un ir jāmaina.
11Ierīcei ir jāpielāgojas istabas temperatūraiĻaujiet iekārtai kādu brīdi pielāgoties no transportēšanas/āra temperatūras līdz istabas temperatūrai. Izslēdziet ierīci, nogaidiet 30 minūtes un atkal ieslēdziet to. Ja ierīce joprojām nedarbojas, sazinieties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem savā valstī. Kontaktinformāciju skatiet garantijas bukletā.
14Ierīce ir pārkarsusi. Izslēdziet ierīci un pēc 30 minūtēm ieslēdziet to.
19Ierīce nav pareizi pieslēgta sienas kontaktligzdai.Pārliecinieties, ka strāvas vada mazā kontaktdakša ir pareizi pievienota kontaktligzdai ierīces aizmugurē.

Ierīces pārskats