Table of contents

Xelsis Deluxe User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Xelsis DeluxeUser Manual

Gatavošanas vienības izņemšana un ievietošana

Dodieties uz ekrānā redzamo izvēlni „Status” (Statuss) un atlasiet vienumu „Brew group clean” (Gatavošanas vienības tīrīšana) vai apmeklējiet vietni www.saeco.com/care, lai skatītu detalizētas videopamācības par to, kā noņemt, ievietot un tīrīt gatavošanas vienību.

Gatavošanas vienības izņemšana no ierīces

1 Atveriet apkopes vāku.
user manual
2 Izņemiet kafijas palieku tvertni.
user manual
user manual
3 Nospiediet pogu PUSH un velciet aiz gatavošanas vienības roktura, lai to izņemtu no ierīces.

Gatavošanas vienības ievietošana

Pirms iebīdāt gatavošanas vienību ierīcē, pārliecinieties, ka tā ir pareizā pozīcijā.
user manual
1 Pārbaudiet, vai bulta uz gatavošanas vienības dzeltenā cilindra ir savietota ar melno bultu un N.
user manual
- Ja norādītie punkti nav savietoti, spiediet sviru uz leju, līdz tā saskaras ar gatavošanas vienības pamatni.
2 Pārliecinieties, ka dzeltenais fiksācijas āķis gatavošanas vienības otrā pusē ir pareizā pozīcijā.
- Lai āķi novietotu pareizi, spiediet to uz augšu līdz visaugstākajai pozīcijai.
user manual
user manual
3 Iebīdiet gatavošanas vienību atpakaļ ierīcē gar sānos esošajām vadotnēm, līdz tā nofiksējas pozīcijā ar klikšķi. Nespiediet pogu PUSH.
4 Ievietojiet kafijas palieku tvertni un uzlieciet apkopes vāku.

Ierīces pārskats